Projektų įgyvendinimas – tai dar vienas reikšmingas žingsnis modernios aukštojo mokslo institucijos link. Kauno kolegija, teikdama paraiškas ir vykdydama nacionalinius bei tarptautinius projektus, kryptingai ir sistemingai žengia pirmyn – lygiuojasi į europinę studijų kokybę, orientuojasi į lyderiaujančių Europos aukštųjų mokyklų patirtį. Ši aukštojo mokslo institucija siekia gerinti studijų kokybę ir suteikti studijuojantiesiems teorines žinias bei praktinius įgūdžius, didinti partnerystės galimybes plečiant akiratį Lietuvoje ir tarptautinėse erdvėse, ieškoti įgyvendintų darbų tęstinumo galimybių.

Daugiau informacijos apie Kauno kolegijoje vykdomus tarptautinius bei ES finansuojamus projektus.

ES finansuojami

Kauno kolegija pirmauja tarp mūsų šalies kolegijų rengiant projektus Europos Sąjungos (ES) paramai gauti

2005–2008 metais Kauno kolegija pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą sėkmingai įgyvendino ir užbaigė 9 projektus. Bendra projektų paramos suma sudarė daugiau nei 7,3 mln. Lt. Taip pat 2008 metais buvo sėkmingai užbaigti 3 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai, kuriuose Kauno kolegija dalyvavo partnerio teisėmis. 2007–2013 metų etape mūsų aukštoji mokykla įgyvendino 15 projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis, kurių vertė siekia 33,8 mln. Lt. Dalyvavo 17 projektuose partnerio teisėmis.

Projektų įgyvendinimo metu buvo modernizuojama bei plėtojama institucijos infrastruktūra, vyko studijų programų naujinimas, patobulinta studijų ir valdymo kokybė, pakeltos darbuotojų kompetencijos. Integruotų technologijų praktinio mokymo centro laboratorijos buvo aprūpintos mokomąja ir laboratorine, kompiuterine bei programine įranga, naujais baldais dėstytojams ir studentams. Laboratorijos skirtos ugdyti studentų praktinius gebėjimus. Kauno miesto Pramonės pr. kuriamas akademinis miestelis – 2014 metais įgyvendinus projektą iškilo naujas modernus statinys, jungiantis čia jau įsikūrusius kolegijos pastatus. Žvelgiant į šios aukštosios mokyklos strategiją, įkūrus akademinį miestelį, bus siekiama kurti fizinę aplinką, kuri skatintų inovacijas, įkvėptų studijoms, bendruomeniškai atmosferai. Užtikrinsime, kad studentai ir dėstytojai galėtų naudotis geriausiomis bibliotekos ir IT infrastruktūros paslaugomis tarp Lietuvos kolegijų.

Tarptautiniai

Tarptautinių projektų rengimas ir dalyvavimas juose yra viena iš Kauno kolegijos tarptautinio bendradarbiavimo svarbių veiklos krypčių. Šioje veikloje:

 • orientuojamasi į projektus,  stiprinančius studijų, mokslo/meno taikomosios veiklos ir veiklos pasaulio sąveiką;
 • ieškoma galimybių dalyvauti inovatyvaus turinio, pridėtinę vertę studijų programoms kuriančiuose projektuose;
 • akademiniai padaliniai skatinami rengti intensyvių programų projektus ir dalyvauti juose kartu su studentais.

Kauno kolegijos padaliniai dalyvauja:

 • Erasmus + Sport projektuose:
  • „Villages on Move Baltic“ 579678-EPP-1-2016-2-FI-SPO-SCP, Kauno kolegiją atstovauja Medicinos fakultetas;
  • „Integrated Football the new Frontier of Sport for All“ 2016 -1004/001-001, – Kauno kolegiją atstovauja Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos katedra
  • „European Day of Integrated Sports“ – Kauno kolegiją atstovauja Vadybos ir ekonomikos fakulteto Sporto vadybos katedra
 • Nordplus programos tinkluose ir projektuose:

Skelbimai