Projektų įgyvendinimas – tai dar vienas reikšmingas žingsnis modernios aukštojo mokslo institucijos link. Kauno kolegija, rengdama ir įgyvendindama nacionalinius bei tarptautinius projektus, kryptingai ir sistemingai žengia pirmyn – lygiuojasi į europinę studijų kokybę, orientuojasi į lyderiaujančių Europos aukštųjų mokyklų patirtį. Ši aukštojo mokslo institucija siekia gerinti studijų kokybę ir suteikti studijuojantiesiems teorines žinias bei praktinius įgūdžius, didinti partnerystės galimybes plečiant akiratį Lietuvoje ir tarptautinėse erdvėse, ieškoti įgyvendintų darbų tęstinumo galimybių.

Visapusiškai studijų kokybei užtikrinti nuolat ieškoma įvairių finansavimo šaltinių. Projektų įgyvendinimo metu modernizuojama bei plėtojama institucijos infrastruktūra, patobulinta studijų kokybė, pakeltos darbuotojų kompetencijos.

Daugiau informacijos apie Kauno kolegijoje vykdomus projektus:

Naudingos nuorodos