Projektų įgyvendinimas – tai dar vienas reikšmingas žingsnis modernios aukštojo mokslo institucijos link. Kauno kolegija, rengdama ir įgyvendindama nacionalinius bei tarptautinius projektus, kryptingai ir sistemingai žengia pirmyn – lygiuojasi į europinę studijų kokybę, orientuojasi į lyderiaujančių Europos aukštųjų mokyklų patirtį. Ši aukštojo mokslo institucija siekia gerinti studijų kokybę ir suteikti studijuojantiesiems teorines žinias bei praktinius įgūdžius, didinti partnerystės galimybes plečiant akiratį Lietuvoje ir tarptautinėse erdvėse, ieškoti įgyvendintų darbų tęstinumo galimybių.

Visapusiškai studijų kokybei užtikrinti nuolat ieškoma įvairių finansavimo šaltinių. 2015-2018 metų laikotarpiu Kauno kolegijoje buvo įgyvendinta/įgyvendinama 21 nacionalinių/regioninių ir 24 tarptautinių įvairaus pobūdžio projektų, kurių bendra vertė – daugiau kaip 10 mln. eurų. Daugiau kaip 40 projektų buvo dalyvauta partnerio teisėmis.

Projektų įgyvendinimo metu buvo modernizuojama bei plėtojama institucijos infrastruktūra, patobulinta studijų kokybė, pakeltos darbuotojų kompetencijos. 

Daugiau informacijos apie Kauno kolegijoje vykdomus projektus:

LR Žemės ūkio ministerijos finansuojami nacionaliniai projektai, kuriuos Kauno kolegija įgyvendina koordinatoriaus teisėmis:

Beatliekių technologijų naudojimas, siekiant gerinti užaugintos produkcijos perdirbimą daržininkystės ūkiuose (projekto Nr. 14PA-KK-17-1-014789)

2018/10-2020/09

Šalies kiaulių populiacijos įvertinimas bei kiaulių skerdenų klasifikavimo metodų atnaujinimas (projekto Nr. 4MM-13(12.128))

2017/06-2018/11

ES SF finansuojami projektai, kuriuos Kauno kolegija įgyvendina koordinatoriaus teisėmis:

–  Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0003)

2018/08-2020/08

Kauno kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas (projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0003)

2017/07-2019/11

Kauno kolegijos akademinio miestelio infrastruktūros atnaujinimas ir išteklių koncentracija (projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0002)

2017/07-2020/04

ES SF finansuojami projektai, kuriuose Kauno kolegija dalyvauja partnerio teisėmis:

Praktika sumaniai (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0016)

2018/05-2019/12

Bioaktyvių išrūgų baltymo komponentų tyrimai ir jų panaudojimas kuriant naujus produktus (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0044)

2018/01-2021/05

Studijų prieinamumo didinimas (projekto Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001)

2016/09-2021/04

ERASMUS + KA2 projektai, kuriuos Kauno kolegija įgyvendina koordinatoriaus teisėmis:

– EXPEDUCOM Experiential Education Competence (projekto Nr. 2014-1-LT01-KA200-000368)

2014/09/01 – 2016/08/31

ERASMUS + KA2 projektai, kuriuose Kauno kolegija dalyvauja partnerio teisėmis:

– Villages on the Move Network (projekto Nr. 2018-2651/001-001)

2019/01/01 – 2019/12/31

E-DESIGN – European Digital Education for Social Inclusion and Global Neighbourhood (projekto Nr. 604451-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

2018/12/31 – 2021/12/30 

– Personal safety of medical personnel in difficult professional situations (SAFEMEDIC) (projekto Nr.:2018-1-PL01-KA203-050652)

2018/10/01 – 2020/09/30

– Skills for Baltic Wood industry – European Quality in Vocational Education and Training (projekto Nr. 601123-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA)

2018/10/01 – 2021/10/01

– Interactive Digital Content Platform to Share, Reuse, and Innovative in the Classrom (INDIE) (projekto Nr.: 2018-1-ES01-KA201-050924)

2018/09/01 – 2021/08/31

– The eMedication Passport – Cultural Adaptation of Learning Tool for Ensuring the Development of Medication Competence of Graduate Nurses (projekto Nr.: 2017-1-EE01-KA203-034884)

2017/10/01 – 2020/08/31

– Preventing stress in the teaching profession – Stress free teachers (projekto Nr.: 2017-1-PT01-KA201-035812) 

2017/10/01 – 2019/09/30

– Villages on Move Baltic (projekto Nr. 579678-EPP-1-2016-2-FI-SPO-SCP) 

2017/01/01 – 2018/12/31

– Integrated Football the new Frontier of Sport for All (projekto Nr. 2016-1004/001-001)

2016/04/04 –2017/10/03

– Coaching Schools to Face Change Ahead (projekto Nr. 2015-1-IT02-KA201-014883)

2015/09/01-2017/08/31

Nordplus HE projektai, kuriuos Kauno kolegija įgyvendina koordinatoriaus teisėmis:

– Healing Greenery (projekto Nr. NPHE-2019/10275)

2019/05/15 – 2020/10/01

– Empowering Puppetry (projekto Nr. NPHE-2019/10244)

2019/05/15 – 2020/10/01

– Multilingualism as a Key to Enchance Students‘ Employability (projekto Nr. NPLA-2019/10035)

2019/05/15 – 2020/10/01

– Sustainable Development in an Inclusive Society (projekto Nr. NPHE-2019/10135)

2019/05/15 – 2020/10/01

– Network Welltour/ 2019 (projekto Nr. NPHE-2019/10152)

2019/05/15 – 2020/10/01

– Sustainable Development In an Inclusive Society (projekto Nr. NPHE-2018/10245)

2018/06/15 – 2019/10/01

– Welltour/2018 (projekto Nr. NPHE-2018/10230)

2018/06/15 – 2019/10/01

– Healing Greenery/2018 (projekto Nr. NPHE-2018/10257)

2018/06/15 – 2019/10/01

– NEWELRA 2018 (projekto Nr. NPHE-2018/10022)

2018/06/01 – 2019/09/30

– NEWELRA – Baltic-Nordic Network for Creating New Earning Logics in Rural Areas (projekto Nr.: ID NPHE-2017/10246) 

2017/06/15 – 2018/10/01 

– Welltour 2017 (Projekto Nr. NPHE- 2017/10264)

2017/06 /15 – 2018/10/01

– Healing Greenery (projekto Nr.: NPHE-2017/10330)

2017/06/15 – 2018/10/01

– NEWELRA – Baltic-Nordic Network for Creating New Earning Logics in Rural Areas (projekto Nr. ID NPHE-2017/10246) 

2017/06/15 – 2018/09/30

– NEWELRA – Baltic-Nordic Network for Creating New Earning Logics in Rural Areas (projekto Nr. ID NPHE-2016/10061)

2016/06/15 – 2017/10/01

– Welltour 2016 (projekto Nr. NPHE-2016/10402)

2016/06/15 – 2017/10/01

– Nordejordemodern 2015 (projekto Nr. NPHE-2015/10159) 

2015/06/15 – 2016/09/30

– Development of clinical dental technicians training concept (projekto Nr. NPHE-2015/10295)

2015/06/15 – 2016/09/30

– Network Welltour/2015 (projekto Nr. NPHE-2015/10160)

2015/06/15 – 2016/09/30

Nordplus HE projektai, kuriuose Kauno kolegija dalyvauja partnerio teisėmis:

– Nordejordemodern network (projekto Nr. NPHE-2018/10129)

2018/06/15 – 2019/10/01

– EkoTekNord 2018-CX (projekto Nr. NPHE-2018/10093)

2018/06/01-2019/09/30

– Express Mobility for Tourism Students (projekto Nr. NPHE-2018/10117)

2018/05/15 –  2019/05/30

– STRANGERS: The own kind and the other in Art and Social Sciences (projekto Nr. NPHE-2017/10372)

2017/09/01 – 2018/09/30 

– Sustainable Development In an Inclusive Society (projekto Nr. NPHE-2017/10129)

2017/09/01 – 2018/09/30 

– Nordejordemodern 2017 (Projekto Nr. NPHE-2017/10215)

2017/06 /15 – 2018/10/01

– EkotekNord (projekto Nr. ID NPHE-2017/10129) 

2017/06/15 –  2018/09/30

– NOBANET: E-business models for international SMEs /2017 (projekto Nr.: ID:NPHE-2017/10159)

2017/06/01- 2018/09/30

– Sustainable Living In anInclusive Society (projekto Nr. NPHE-2016/10072)

2016/09/01 – 2017/09/30

– NOBANET: E- business models for international SMEs/2016 (projekto Nr.ID NPHE-2016/10275)

2016/09/01 – 2017/08/31

– Ekoteknord IP  projektas „Lean Canvas“ (projekto Nr. ID NPHE-2016/10183)

2016/06/15 – 2017/09/30

– EDDA Norden (projekto Nr. NPHE-2016/10314)

2016/06/15 – 2017/10/01

– NOBANET: Nordic-Baltic Network for Internationalisation of SMEs/2014 (projekto Nr.ID NPHE-2015/10239)

2015/06/15 – 2016/09/30

– Ekoteknord IP  projektas „Lean Canvas“ (projekto Nr. ID HE-2015/10129)

2015/06/15 – 2016/09/30

Naudingos nuorodos