Siekiant studentus dar stipriau įtraukti į mokslo taikomąją veiklą bei ugdyti jų gebėjimus vykdyti taikomuosius tyrimus, Kauno kolegijos dėstytojai kartu su Projektų skyriaus darbuotojais parengė ir Lietuvos mokslo tarybai pateikė 6-ias projektines paraiškas medicinos, technologijų ir socialinių mokslų srityse finansavimui gauti. Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programas – „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“, finansavimas skirtas net 4-iems Kauno kolegijos teiktiems projektams.

Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovės Linos Kuraitienės teigimu, tai didelis pasiekimas kolegijai, nes didžioji dalis Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamų priemonių ir skiriamo finansavimo yra orientuota į universitetų, o ne į kolegijų sektorių.

Projektų metu laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studentai pagal individualią programą atliks mokslinius tiriamuosius darbus, vadovaujant tyrimų vadovui. „Studentui projektinė veikla vadovaujant patyrusiam mokslininkui yra ne tik paskatinimas prie stipendijos, bet ir galimybė realizuoti taikomojo mokslo idėjas, įgyti praktikos atliekant taikomuosius tyrimus“, – veiklos privalumus išskiria L. Kuraitienė.

Atliepiant vieną iš Kauno kolegijos strateginių uždavinių – stiprinti mokslo ir meno taikomosios veiklos, studijų ir verslo sąveiką, Kauno kolegijoje 2020–2021 m. m. rudens ir pavasario semestrais bus įgyvendinami šie projektai:

  • „Vyrų ir moterų kosmetikos rinkimosi ir naudojimo elgsenos ypatumai“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0043) (Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Jūratė Babynienė, tyrimo vadovė – Lijana Navickienė);
  • „Socialinio darbuotojo ir socialinio darbo suvokimas: profesijos įvaizdis ir paslaugų kokybė“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0017) (Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Dovilė Songailaitė, tyrimo vadovė – Daiva Bubelienė);
  • „Netikrų naujienų atpažinimo metodika“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0015) (Tyrėja – Verslo fakulteto studentė Vaiva Šalaševičiūtė, tyrimo vadovė – Lina Šarlauskienė);
  • „Žaliųjų zonų diegimo efektai darnaus vystymosi požiūriu: Šakių miesto atvejis“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0077) (Tyrėjas – Verslo fakulteto studentas Julius Antanaitis, tyrimo vadovas – Valdemaras Makutėnas).

Projektai yra bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).