Akreditavimas

Kauno kolegijos akredituotų studijų programų išorinio vertinimo išvados

Studijų dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimas Kauno kolegijoje

Dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimas
Dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimo anketa

Kauno kolegijos finansinių ataskaitų rinkiniai

Kauno kolegijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, sąmatos

Kauno kolegijos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Naudingos nuorodos