Vienas iš Kauno kolegijos 2021–2025 m. strategijoje numatytų uždavinių yra skatinti tarptautiškumą ir plėsti dėstytojų bei studentų tarptautinių mokymų galimybes. Todėl š. m. gegužės 17–19 dienomis Jungtinėje Karalystėje vyko Kauno kolegijos koordinuojamo „Erasmus+“ programos projekto „Quality of Virtual Studies“ dalyvių-dėstytojų mokymai. Žinias gilino, savo patirtimi ir įgūdžiais dalijosi Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedros dėstytoja doc. dr. Rasa Tamulienė, Reabilitacijos katedros dėstytoja Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Slaugos katedros dėstytoja Alina Liepinaitienė, Verslo fakulteto Komunikacijos katedros bei Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro dėstytoja Daiva Stankevičiūtė-Volkauskienė, Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro dėstytojas Edvinas Ignatavičius.

Mokymų metu projekto dalyviai susipažino su įvairiomis virtualaus mokymo klasės galimybėmis, išbandė naujas mokymuisi skirtas sistemas ir įrankius bei sėmėsi patirties ir žinių iš kitų šalių partnerių. Partneriai iš Suomijos Savonijos taikomųjų mokslų universiteto džiaugėsi, kad projekto vykdymo metu visi dėstytojai atvirai dalijasi savo patirtimis ir kartu prisitaiko prie skirtingų mokymosi aplinkų pritaikymo galimybių ugdymo procese. Grįžę iš mokymų dalyviai savo institucijose pagal projekto metu sukurtą metodologiją turės sukurti naujus virtualių studijų dalykus, praturtinant juos virtualaus mokymo(si) įrankiais. Šie keturi nauji laisvai pasirenkami virtualūs studijų dalykai rudens semestre bus testuojami su projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų iš Suomijos, Ispanijos, Lietuvos ir Kroatijos studentais „Moodle“ sistemoje.

Tarptautiniame projekte „Quality of Virtual Studies“ (QVS) (Nr. 2020-1-LT01-KA226-HE-094740) dalyvauja 5 institucijos iš skirtingų Europos šalių: Lietuvos, Suomijos, Kroatijos, Ispanijos, o mokymus vedė privati ugdymo įstaiga „School of Coding“ (Anglija). „Quality of Virtual Studies“ – tai nuo 2021 m. Kauno kolegijos koordinuojamas tarptautinis „Erasmus+“ projektas, skirtas darbuotojų švietimui apie pedagogines ir technologines naujoves ir gerosios praktikos Europoje perdavimui.

Projekto tikslas – sukurti virtualios mokymo(si) aplinkos (VMA) metodologiją, kad mokymas(is) būtų įtraukus, ugdyti akademinio sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei užtikrinti virtualių studijų pripažinimą.