Nuo balandžio 2 d. iki gegužės 11 d. skelbiamas papildomas etapas socialinės stipendijos prašymams pildyti. Nespėję užpildyti prašymų anksčiau ar tik dabar įgiję teisę gauti socialinę stipendiją studentai pildyti prašymą gali IS „Parama“. Per papildomą priėmimą paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios mėnesius). Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu […]

Vakar, kovo 30 d., Kauno kolegija studijų procesą ėmėsi organizuoti nuotoliniu būdu. Šie staigūs pokyčiai visoje švietimo sistemoje – išbandymas tiek studentams, tiek dėstytojams. Siekiant, kad Kauno kolegijoje studijų procesas nuotoliniu būdu vyktų sklandžiai, buvo ruošiamasi iš anksto. „Suderinome ir išbandėme visas reikiamas informacinių technologijų platformas nuotoliniam darbui ir studijoms. Turėjome galimybę naudotis mūsų kolegų […]

Kauno kolegijos Verslo fakultetas informuoja, kad dėl susiklosčiusios situacijos mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2020“ atšaukiama, tačiau norintieji kviečiami ir toliau aktyviai teikti mokslinius straipsnius ir juose pristatyti atliktų tyrimų rezultatus šiomis mokslo krypčių temomis: Vadyba: verslo procesų bei organizacijų valdymas; lyderystė ir vertybės versle bei viešajame sektoriuje; socialinio verslo ir įmonių socialinės [...]

Kauno kolegijos Verslo fakulteto Verslo centras skelbia studentų registracijos į mentorystės programą „MentorMe“ pradžią! Programos metu studentams suteikiamos sąlygos kartu su patyrusio mentoriaus pagalba lengviau ugdyti savo talentus ir siekti profesinių aukštumų. „MentorMe“ – neformaliu mokymusi paremta programa, skirta žingeidiems Verslo fakulteto studentams, siekiantiems įgyti praktinių verslo valdymo žinių, tobulinti tam reikalingas asmenines savybes ir […]

Vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-105 „Dėl apgyvendinimo paslaugų Kauno kolegijos bendrabučiuose organizavimo tvarkos“ ir vykdant koronaviruso COVID-19 prevenciją, bendrabučio gyventojus (studentus) karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. (terminas gali būti pratęstas), raginame, esant galimybei, išvykti iš bendrabučių ir tęsti studijų procesą nuotoliniu būdu iš [...]

Mieli Kauno kolegijos studentai! Žemiau pateikiama informacija dėl studijų organizavimo nuotoliniu būdu: Primename, kad nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. studijų procesas yra sustabdytas. Nuo kovo 30 d. planuojame pradėti studijas nuotoliniu būdu. Nuotolinės studijos bus organizuojamos virtualioje mokymo (-si) aplinkoje „Moodle“. Studijų dalyko / modulio kontaktinis darbas nuotoliniu būdu bus vykdomas studijų […]