Džiugiai pranešame, kad pasirodė monografijos „Sporto vadyba: nuo sportinės veiklos teorinės paradigmos iki savanoriškos veiklos“ 2-asis papildytas leidimas. Šis mokslinis leidinys – tai Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros docento dr. A. Brusoko ir bendraautorių doc. dr. R. Mikalausko bei doc. dr. A. Šimkaus bendro darbo rezultatas. Rengiant šią monografiją  atskiras dėmesys buvo skirtas […]

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2022 m. sausio 24 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau – Paramos skyrimo konkursas). Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo […]

Norime priminti, kad Studijų valdymo sistemoje galite užpildyti anketas apie kiekvieną jau išklausytą studijų dalyką / modulį 2021–2022 m. m. rudens semestre.   Dėstytojams labai svarbus Jūsų vertinimas.   Kaip tai padaryti?   Prisijunkite prie Studijų valdymo sistemos ir užpildykite kiekvieno išklausyto studijų dalyko / modulio 2021-2022 m. m. rudens semestre kokybės vertinimo anketą. Studentui studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo […]

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrą, nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras). Tik […]

Biblioteka ir informacijos išteklių centras pastarąjį penkmetį kryptingai prisideda prie Kauno kolegijos strateginių tikslų, nuolat diegia inovacijas ir teikia kokybiškas paslaugas bendruomenei. Norint efektyviau valdyti turimus informacijos išteklius ir suteikti tinkamą prieigą bendruomenei, 2020 m. kolegijoje buvo nuspręsta įdiegti naujas tarptautines Exlibris tiekėjo sistemas Alma ir Primo VE. Šios sistemos pradėtos diegti pagal Exlibris patvirtintą […]

Praėjusiais metais Kauno kolegija pradėjo vykdyti projektą „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo skatinimas gaminant saldainius – pastiles be pridėtinio cukraus“, kuris finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinant projektą, buvo parengta parodomojo bandymo metodika, suburtos pasidalinimo grupės ir vykdomas jų darbas, taip pat buvo įgyvendinta 10 parodomųjų bandymų […]