Gegužės 9 d., ketvirtadienį, Kauno kolegijoje vyks tradiciškai Verslo fakulteto organizuojama tarptautinė mokslinė–praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2024“, kviesdama Lietuvos ir užsienio šalių dėstytojus, studentus, verslo įmonių atstovus skaityti pranešimus ir / ar pateikti mokslinius straipsnius. Organizuojant konferenciją siekiama studentų, dėstytojų ir verslo įmonių atstovų bendradarbiavimo atliekant taikomuosius tyrimus, dalyvaujant diskusijose vadybos, ekonomikos, teisės, […]

Vasario 29 dieną prasideda viešas konkursas dėstytojų pareigoms Kauno kolegijoje užimti. Kandidatai kviečiami dokumentus teikti iki kovo 29 dienos. Darbo pradžia numatoma 2024 m. rugsėjo 1 dieną. Į dėstytojų pareigas (docento, asistento, vyresniojo lektoriaus, lektoriaus) asmenys penkerių metų kadencijai priimami viešo konkurso būdu, laikantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytų reikalavimų. Tokios apimties konkursas [...]

Socialinio darbo studijų programa Kauno kolegijoje realizuojama jau daugiau nei tris dešimtmečius. Ilgametė patirtis leidžia džiaugtis aukštais rezultatais ir glaudžiais ryšiais su skirtingomis institucijomis visoje Lietuvoje. Viena iš stipriausių programos strateginių partnerių yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (LSDA), kurios atstovai – prezidentė Jūratė Tamašauskienė, viceprezidentė Miglė Maniušytė, viceprezidentas Saulius Davainis, asociacijos narės: Natalija Markovskaja, Marija […]

Puoselėdami lygių galimybių politiką mūsų organizacijoje, maloniai kviečiame Kauno kolegijos bendruomenę dalyvauti renginyje „Moteris versle, politikoje ir aukštajame moksle“. Pasaulyje lyčių lygybė tebėra itin aktualus klausimas, o šiame renginyje kviesime paklausyti diskusijos apie iššūkius, su kuriais susiduria moterys dirbdamos skirtingose srityse, diskutuosime apie pažangą, kurią jau padarėme spręsdami diskriminacijos, vienodo atstovavimo vadovaujančiose pozicijose ir atlygio [...]

Bendradarbiavimas su kultūros, verslo ir kitų sektorių partneriais yra labai svarbus, nes suteikia naujas galimybes bendroms idėjoms vystyti ir realizuoti. Susitikime su Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktore Daina Kamarauskiene ir direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai dr. Raimonda Norkute Kauno kolegijos atstovai: kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas, direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė, Menų […]

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras turi teisę nustatyti anglų kalbos lygį pagal Cambridge English Placement Test (CEPT). Testas sprendžiamas kompiuteriu, jo trukmė – iki 1 val. Specialus pasirengimas nereikalingas, vertinami klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo įgūdžiai. Tam, kad būtų patogiau atlikti klausymo užduotis, laikantiesiems testą rekomenduojama su savimi turėti ausines. Kalbos lygis taip […]