Žaliakalnio kultūriniame draustinyje sėkmingai vyko Kauno kolegijos ir viešosios įstaigos „Gražinkime Kauną“ socialinio projekto „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui” baigiamasis praktinis seminaras – dirbtuvės „Medžio talka Žaliakalnio medinukams“. Jo metu Aukštaičių g. 44 esančiame Laikinosios Sostinės laikų medinuke, kurį 1928 m. pastatė Šaulių sąjungos vado adjutantas Antanas Gedmantas, projekto dalyviai ir meistrai restauravo autentiškas namo išorės ir vidaus duris.

„Džiugu, kad į šį praktinį seminarą – dirbtuves įsitraukė ir pirmųjų metų projekto dalyviai, kurie jau yra įsteigę savo verslą – UAB „Laikas medžiui“ – ir dirba medžio restauracijos srityje“, – džiaugėsi praktiniam seminarui – dirbtuvėms vadovavęs Kauno kolegijos Menų akademijos Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos dėstytojas Aurelijus Blažinauskis.

Medinukas, kurio išorės ir vidaus duris restauravo praktinio seminaro – dirbtuvių dalyviai, unikalus dar ir tuo, jog namo kieme esančioje „Žemuogių galerijoje“, jo paveldėtoja, grafikė Aistė Ramūnaitė nuolatos rengia Žaliakalnio bendruomenei skirtus meninius ir bendruomeninius renginius.

Aukštaičių g. 44 stovintis namas taip pat yra įtrauktas į edukacinį Gražinkime Kauną maršrutą „Gražiausios Kauno durys“.

Daugiau naujienų apie projektą „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui” rasite Facebook paskyroje.

Projektas „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Praktinį informacinį seminarą – dirbtuves “Medžio talka” medžiagomis parėmė UAB „Restauracijos medžiagos“

Projekto organizatorių nuotr.