Išsami informacija apie studijas pateikiama Kauno kolegijos studijų tvarkoje ir kituose dokumentuose.

Naudingos nuorodos