Kauno kolegijos Kalbų centro dėstytoja, projektų vadovė Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė ir dėstytoja, vertėja Asta Pukienė dalyvavo Erasmus+ KA2 projekto „Social mobility for disadvantaged learners“ antrajame partnerių susitikime bei mokymuose, kurie vyko Carmel College, Darlingtone (Jungtinė Karalystė). Kalbų centrui šiame projekte yra patikėtos svarbios pareigos – projekto intelektinių produktų kūrimas (tyrimo instrumentas, poveikio analizė ir rekomendacijos) bei viso projekto kokybės užtikrinimas.

„Social mobility for disadvantaged learners“ tikslas – sukurti modelį kaip atpažinti mokinius, priklausančius socialinės atskirties grupei ir integruoti juos į visuomenę, taikant koučingo metodą. Darlingtone vykusių mokymų metu partneriai iš Jungtinės Karalystės dalinosi savo patirtimi ir sukurtais modeliais, kuriuos naudoja identifikuodami mažesnes ugdymosi galimybes turinčius mokinius ir suteikdami jiems visokeriopą pagalbą: nuo akademinės pažangos stebėsenos iki popamokinės veikos skatinimo.

Parterių susitikimo, kuriame dalyvavo šešių švietimo institucijų– iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Graikijos, Rumunijos ir Norvegijos – atstovai, metu taip pat buvo aptartas tolimesnis projekto vykdymas, didelį dėmesį skiriant 56 jaunų specialistų tarptautiniams mokymams, kurie 2020 m. spalio mėnesį bus organizuojami Lietuvoje.