Viešuosius pirkimus Kauno kolegijoje vykdo Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba. Šio padalinio darbuotojai atsakingi už Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimą Kauno kolegijoje – institucijos veiklos, rengiamų dokumentų, sutarčių atitikimą galiojantiems įstatymams, tarptautinėms sutartims ir Vyriausybės nutarimams. Tarnybos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, teisingumo, objektyvumo ir sąžiningumo principų reikalavimais.

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje pirkimų informacinėje sisitemoje „CVP IS“ arba Centriniame pirkimų portale (CVPP).

Informacija apie viešuosius pirkimus

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų žurnalas nuo 2016-01-01

Naudingos nuorodos