Kauno kolegija kryptingai juda norėdama užtikrinti kokybiškas ir visapusiškas galimybes studentams mokytis ir tobulėti, sukurti patrauklią ir konkurencingą studijų aplinką. Išsikeltą tikslą iki 2020 metų modernizuoti infrastruktūrą, kuri yra vienas kokybiškų studijų atspindžių, Kauno kolegija vykdo jau šiandien – įpusėjusį pavasarį institucija pasitinka tęsdama infrastruktūros modernizavimo darbus.

2017 metų liepos mėnesį buvo pasirašyta projekto „Kauno kolegijos akademinio miestelio infrastruktūros atnaujinimas ir išteklių koncentracija“ sutartis, pagal kurią darbams vykdyti skirta ES struktūrinių fondų lėšų – 1.262.000 Eur. Iš jų šiuo metu viename pagrindinių kolegijos akademinių miestelių (Pramonės pr. 20) pradėti renovuoti pastatai.

Projektas (kodas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0002) įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

Pasak direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir infrastruktūrai Pauliaus Baltrušaičio, renovavimo darbai truks dvejus metus. Pirmiausia dėmesys bus skiriamas pastato išorei: vyks stogo atnaujinimo, pamatų atkasimo, sienų apšiltinimo darbai, kuriuos planuojama įvykdyti per šiuos metus. Renovavus pastato išorę, veikla kryps į pastato vidų. Kaip teigia pavaduotojas, siekiant prisiderinti prie studijų ritmo, kad nebūtų trikdomas studijų procesas, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, elektrotechniniai darbai bus vykdomi vasaros metu.

„Bendruomenei stengiamės gerinti sąlygas. Tikimės, kad esant geresnėms sąlygoms ir dirbti seksis geriau, nes aplinka – tiek išorė, tiek vidus – turi įtakos. Jau ir dabar padarytas didžiulis šuolis – daug dalykų šioje teritorijoje neturėjome. Akademinio miestelio vaizdas taps vientisesnis ir modernesnis“, – apie pasikeitusią ir dar pasikeisiančią aplinką bei jos įtaką Kauno kolegijos bendruomenės gerovei pasakoja Paulius Baltrušaitis.

Ateities perspektyvos – džiugiai nuteikiančios.  Per šiuos metus iš esmės pasikeis akademinio miestelio, esančio Pramonės prospekte, veidas – renovacijos darbai greitu metu planuojami vykdyti ir pastate, esančiame Pramonės pr. 22., tačiau  iš kitų – Valstybės investicijų programos – lėšų.