Specialieji klavišai

Viešoji įstaiga Kauno kolegija

Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
Raštinė: (8 37) 35 23 24
El. paštas: rastine@go.kauko.lt

dr. Andrius Brusokas

Kolegijos administracija

Kauno kolegijos direktorius

dr. Irma Spūdytė

Kolegijos administracija

Akademinės tarybos pirmininkė

Sigrida Eimutė

Kolegijos administracija

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Gintaras Žukauskas

Kolegijos administracija

Darbo tarybos pirmininkas

dr. Inga Stravinskienė

Kolegijos administracija

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui

Jolanta Bareikienė

Kolegijos administracija

Direktoriaus pavaduotoja studijoms

dr. Mantas Dilys

Kolegijos administracija

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei

dr. Mindaugas Misiūnas

Kolegijos administracija

Infrastruktūros departamento vadovas

dr. Inga Stravinskienė

Kolegijos administracija

Direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui

Smiltė Juraitė

Bendruomenės gerovės vadovė

Aistė Veverskytė

Organizacijos vystymas

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė

Eimantas Zaksas

Organizacijos vystymas

Kultūrinės veiklos koordinatorius

Kristina Adomaitienė

Organizacijos vystymas

Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovė

Jurgita Tamulevičienė

Studijos

Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus specialistė

Lina Kuraitienė

Organizacijos vystymas

Projektų skyriaus vadovė

Vytautė Giedraitienė

Organizacijos vystymas

Projektų skyriaus vyr. specialistė

Renata Krygerienė

Organizacijos vystymas

Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė

Žmogiškųjų išteklių skyriaus specialistai

Organizacijos vystymas

Specialistai

Nijolė Janina Vasiliauskienė

Organizacijos vystymas

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė

Neringa Lisina

Organizacijos vystymas

Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė

Milda Račkauskienė

Organizacijos vystymas

Vyr. archyvarė

Vytas Baranauskas

Organizacijos vystymas

Informacinių technologijų vystymo ir priežiūros skyriaus vadovas

Jolanta Bareikienė

Kolegijos administracija

Direktoriaus pavaduotoja studijoms

Rita Liutkienė

Studijos

Studijų administravimo skyriaus vadovė

dr. Rasa Greenspon

Studijų vystymo skyriaus vadovė

Aurelija Kolajanskaitė

Studijos

Studijų administravimo skyriaus vyr. specialistė

Karolina Kukcinavičiūtė

Studijų vystymo skyriaus vyr. specialistė

Evelina Jakavičienė

Studijų administravimo skyriaus specialistė

Erika Sutkienė

Studijų administravimo skyriaus specialistė

Rasma Mukienė

Studijų administravimo skyriaus specialistė

Daiva Baranauskienė

Studijos

Studijų administravimo skyriaus studentų priėmimo koordinatorė

Aridana Butkutė

Studijos

Studijų administravimo skyriaus studentų priėmimo specialistė

Vita Popaitė

Studijos

Studijų administravimo skyriaus vyr. specialistė užsienio studentų priėmimui

dr. Mindaugas Samuolaitis

Studijos

Studentų reikalų ir karjeros skyriaus vadovas

Simona Valentinavičienė

Studentų reikalų ir karjeros skyriaus specialistė

Rasa Gaižiūnaitė

Studijos

Studentų reikalų ir karjeros skyriaus paramos studentams koordinatorė

Rasa Vasauskaitė

Studijų vystymo skyriaus specialistė

Faustas Zubka

Studijų valdymo sistemos vystymo vadovas

Studijų valdymo sistemos vystymo vadovas

dr. Mantas Dilys

Kolegijos administracija

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei

dr. Lina Šarlauskienė

Mokslas ir partnerystė

Bibliotekos ir mokslinės komunikacijos centro vadovė

dr. Giedrius Gecevičius

Mokslas ir partnerystė

Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovas

Agnė Canbulut

Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyrius

Vyr. specialistė

Povilas Beseckas

Mokslas ir partnerystė

Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas

Jolanta Valiaugienė

Tarptautinės partnerystės vystymo koordinatorė

Deimantė Vaičiulytė

Mokslas ir partnerystė

Tarptautinių ryšių skyriaus specialistė

Albertas Juodeika

Menų ir ugdymo fakultetas

Dekanas

Renata Sedliorienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Prodekanė studijoms

Milda Rutkauskaitė

Menų ir ugdymo fakultetas

Prodekanė mokslui ir menui

Lukas Alsys

Menų ir ugdymo fakultetas

Menų akademijos vadovas

Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė

Kalbų centras

Kalbų centro vadovė

Asta Jakimavičienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Pedagogikos katedros vedėja

Virginija Kondratavičienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Socialinio darbo katedros vedėja

Nijolė Meškelienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Studijų vedėja

Juozas Dundulis

Menų ir ugdymo fakultetas

Dizaino studijų programos koordinatorius

Violeta Dobrovolskienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Įvaizdžio dizaino studijų programos koordinatorė

Stella Justina Kasperavičienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Mados dizaino studijų programos koordinatorė

Svetlana Batura

Menų ir ugdymo fakultetas

Fotografijos studijų programos koordinatorė

Sigita Grabliauskaitė

Menų ir ugdymo fakultetas

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos koordinatorė

Eglė Aleknaitė

Menų ir ugdymo fakultetas

Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos koordinatorius

Fakulteto vyr. administratorius

Menų ir ugdymo fakultetas

Kristina Juodeikienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Julius Dovydaitis

Medicinos fakultetas

Dekanas

dr. Lijana Navickienė

Medicinos fakultetas

Prodekanė studijoms

dr. Jurgita Tuitaitė

Medicinos fakultetas

Prodekanė mokslui

dr. Donatas Gužauskas

Medicinos fakultetas

Vadovas praktiniam mokymui

Danguolė Mieldažienė

Medicinos fakultetas

Studijų vedėja

Rasa Juozapavičienė

Medicinos fakultetas

Tęstinių studijų vedėja

Kristina Perminaitė

Medicinos fakultetas

Farmakotechnikos katedros vedėja

Daiva Mačiulienė

Medicinos fakultetas

Burnos sveikatos katedros vedėja

Ingrida Viliušienė

Medicinos fakultetas

Medicinos technologijų ir dietetikos katedros vedėja

Žaneta Mickienė

Medicinos fakultetas

Kosmetologijos katedros vedėja

Vilma Rastenienė

Medicinos fakultetas

Kokybės vystymo vadovė

Milda Gintilienė

Medicinos fakultetas

Reabilitacijos katedros vedėja

dr. Vaidas Jotautis

Medicinos fakultetas

Slaugos katedros vedėjas

Fakulteto raštinė

Medicinos fakultetas

Studijų administratorė

Medicinos fakultetas

Rimantė Jokšaitė

Medicinos fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Aurimas Galkontas

Medicinos fakultetas

Projektų vadovas

dr. Tomas Makaveckas

Technologijų fakultetas

Dekanas

dr. Lina Skinulienė

Prodekanė mokslui

Janina Morkūnienė

Technologijų fakultetas

Prodekanė studijoms

Paulius Baltrušaitis

Technologijų fakultetas

Informatikos ir medijų technologijų katedros vedėjas

dr. Ingrida Kraujutienė

Technologijų fakultetas

Maisto ir agrotechnologijų katedros vedėja

Vytautas Čapas

Technologijų fakultetas

Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjas

Alma Pocienė

Technologijų fakultetas

Reklamos ir medijų centro vedėja

Viktorija Gudauskaitė

Technologijų fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Jovita Žygelytė

Technologijų fakultetas

Vyr. studijų administratorė

Agnė Daugėlienė

Technologijų fakultetas

Studijų administratorė

Kamilė Trainė

Technologijų fakultetas

Vyr. administratorė

Dalia Ilevičienė

Verslo fakultetas

Dekanė

Gelmina Motiejūnė

Verslo fakultetas

Prodekanė studijoms

Aistė Lastauskaitė

Verslo fakultetas

Prodekanė mokslui

Goda Kacilevičiūtė

Verslumo ir kūrybiškumo centro vadovė

Sigita Danilevičienė

Verslo fakultetas

Studijų vedėja

dr. Vilma Kazlauskienė

Verslo fakultetas

Apskaitos ir finansų katedros vedėja

Viktorija Navickienė

Verslo fakultetas

Komunikacijos katedros vedėja

Aušra Arminienė

Verslo fakultetas

Vadybos ir teisės katedros vedėja

Jūratė Dabravalskytė-Radzevičė

Verslo fakultetas

Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros vedėja

dr. Raminta Andrėja Ligeikienė

Verslo fakultetas

Verslo katedros vedėja

Wilfred Ledoux Tchasse Simo

Verslo fakultetas

Tarptautinių projektų vadovas

Ramunė Bagočiūnaitė

Verslo fakultetas

Projektų vystymo vadovė

Kristina Kavaliauskaitė

Verslo fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Rita Gliebutė

Verslo fakultetas

Studijų administratorė

Gintarė Laurinavičienė

Verslo fakultetas

Studijų administratorė

Fakulteto raštinė

Verslo fakultetas

Diana Vaitiekienė

Tauragės skyrius

Vadovė

Kristina Juodeikienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Viktorija Gudauskaitė

Technologijų fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Rimantė Jokšaitė

Medicinos fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Kristina Kavaliauskaitė

Verslo fakultetas

Tarptautinės veiklos koordinatorė

Arnas Taparauskas

Studentų atstovybė

L. e. p. Prezidentas

dr. Mindaugas Misiūnas

Kolegijos administracija

Infrastruktūros departamento vadovas

Saulius Bernotas

Infrastruktūra

Ūkio reikalų skyriaus vedėjas

Nerijus Beržinskas

Infrastruktūra

Pramonės pr. pastatų komplekso ūkio dalies vedėjas

Gintaras Žukauskas

Infrastruktūra

Žaliakalnio ir Senamiesčio pastatų komplekso ūkio dalies vedėjas

Rita Gerbutavičienė

Infrastruktūra

Ūkio dalies vedėjo padėjėja Pramonės pr. pastatų kompleksui

Jurgita Starkuvienė

Infrastruktūra

Infrastruktūros departamento administratorė

Albina Prišmantienė

Infrastruktūra

Apgyvendinimo paslaugų skyriaus vedėja

Laura Mekšriūnienė

Infrastruktūra

Sveikatingumo ir sporto centro vadovė

Loreta Valatkevičienė

Etikos komiteto pirmininkė

Jovita Žukienė

Kiti kontaktai

Apskaitos tarnybos vadovė

Jurgita Francūžinienė

Kiti kontaktai

Ekonomikos skyriaus vadovė

Sigrida Eimutė

Kiti kontaktai

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė

Aistė Dambrauskė

Kiti kontaktai

Apskaitos tarnybos specialistė

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • Priėmimas: (8 620) 52 041
  • Raštinė: (8 37) 35 23 24