Specialieji klavišai

Viešoji įstaiga Kauno kolegija

Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
Tel. (8 37) 35 23 24
Faks. (8 37) 751135
El. paštas rastine@go.kauko.lt

Paulius Baltrušaitis

Administracija

Kauno kolegijos direktorius

dr. Irma Spūdytė

Administracija

Akademinės tarybos pirmininkė

dr. Mindaugas Misiūnas

Administracija

Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai

Vitalija Skėruvienė

Administracija

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Aušra Arminienė

Administracija

Darbo tarybos pirmininkė

Jolanta Bareikienė

Humanitarinių studijų centras

Vadovė

dr. Rima Jasnauskaitė

Humanitarinių studijų centras

Studijų vedėja

Albertas Juodeika

Humanitarinių studijų centras

Humanitarinių ir socialinių studijų katedros vedėjas

Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė

Humanitarinių studijų centras

Koordinatorė studijoms užsienyje

dr. Sigita Saulėnienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Dekanė

Nijolė Meškelienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Prodekanė

Stella Justina Kasperavičienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Aprangos dizaino katedros vedėja

Gintarė Jarašienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Dizaino katedros vedėja

Sigita Grabliauskaitė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Dekoratyvinės plastikos katedros vedėja

Bangutis Prapuolenis

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo katedros vedėjas

Petras Saulėnas

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Fotografijos katedros vedėjas

Raimonda Sadauskienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Ikimokyklinio ugdymo katedros vedėja

Olesė Kekienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Įvaizdžio dizaino katedros vedėja

Violeta Kamantauskienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Fakulteto raštinė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Julius Dovydaitis

Medicinos fakultetas

Dekanas

Donatas Gužauskas

Medicinos fakultetas

Vadovas praktiniam mokymui

Danguolė Mieldažienė

Medicinos fakultetas

Studijų vedėja

dr. Lijana Navickienė

Medicinos fakultetas

Studijų kokybės vadovė

Rasa Juozapavičienė

Medicinos fakultetas

Tęstinių studijų vedėja

Danguolė Grūnovienė

Medicinos fakultetas

Farmakotechnikos katedros vedėja

Daiva Mačiulienė

Medicinos fakultetas

Burnos sveikatos katedros vedėja

Vytautė Giedraitienė

Medicinos fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Ingrida Viliušienė

Medicinos fakultetas

Biomedicinos diagnostikos katedros vedėja

Žaneta Mickienė

Medicinos fakultetas

Kosmetologijos katedros vedėja

Vilma Rastenienė

Medicinos fakultetas

Slaugos katedros vedėja

Milda Gintilienė

Medicinos fakultetas

Reabilitacijos katedros vedėja

Virginija Kondratavičienė

Medicinos fakultetas

Socialinio darbo katedros vedėja

Fakulteto raštinė

Medicinos fakultetas

Giedrius Pilkis

Technologijų fakultetas

Dekanas

Vytas Baranauskas

Technologijų fakultetas

Prodekanas

dr. Irma Spūdytė

Technologijų fakultetas

Studijų plėtros skyriaus vedėja

Janina Morkūnienė

Technologijų fakultetas

Studijų vedėja

Ina Živatkauskienė

Technologijų fakultetas

Aplinkos inžinerijos katedros vedėja

Dalė Lukšaitė

Technologijų fakultetas

Informatikos katedros vedėja

Daiva Sajek

Technologijų fakultetas

Medijų technologijų katedros vedėja

dr. Ingrida Kraujutienė

Technologijų fakultetas

Maisto technologijos katedros vedėja

dr. Inga Valentinienė

Technologijų fakultetas

Pramoninių technologijų ir dizaino katedros vedėja

Alma Pocienė

Technologijų fakultetas

Reklamos ir medijų centro vedėja

Nijolė Janina Vasiliauskienė

Technologijų fakultetas

Viešojo maitinimo katedros vedėja

Povilas Beseckas

Technologijų fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Sigita Garipovienė

Technologijų fakultetas

Valgyklos vedėja

Fakulteto raštinė

Technologijų fakultetas

Dalia Ilevičienė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Dekanė l.e.p.

Gelmina Motiejūnė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Prodekanė l.e.p.

dr. Edita Jurkonytė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Administravimo katedros vedėja

dr. Ričardas Butėnas

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Apskaitos ir finansų katedros vedėjas

dr. Andrius Brusokas

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Sporto vadybos katedros vedėjas

Diana Vaitiekienė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Tauragės skyriaus vadovė

Iveta Zvezdinienė-Vitkutė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Teisės katedros vedėja

Audronė Lukšaitienė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Turizmo ir viešbučių vadybos katedros vedėja

Gelmina Motiejūnė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Verslo vadybos katedros vedėja

Modestas Riauka

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Fakulteto raštinė

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Violeta Kamantauskienė

Justino Vienožinskio menų fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Vytautė Giedraitienė

Medicinos fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Povilas Beseckas

Technologijų fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Modestas Riauka

Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Mantas Gedrimas

Studentų atstovybė

Prezidentas

dr. Lina Šarlauskienė

Biblioteka ir informacijos išteklių centras

Vadovė

Mindaugas Samuolaitis

Karjeros centras

Vadovas

dr. Andrius Brusokas

Kultūrinės veiklos ir sporto centras

Vadovas

Vytenis Kazlauskas

Kultūrinės veiklos ir sporto centras

Vadovas

Algirdas Jokimas Saulėnas

Kompetencijų ugdymo centras

Vedėjas

Faustas Zubka

Studijų aprūpinimo informacija centras

Vedėjas

Jurgita Francūžinienė

Ekonomikos skyrius

Vedėja

dr. Vaclovas Makūnas

Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Vedėjas

Lina Kuraitienė

Projektų skyrius

Vedėja

Daiva Baranauskienė

Studentų priėmimo skyrius

Vedėja

Jolanta Valiaugienė

Tarptautinių studijų skyrius

Vedėja

Agnė Canbulut

Tarptautinių studijų skyrius

Specialistė

Indrė Domanaitienė

Tarptautinių studijų skyrius

Specialistė

Jovita Žukienė

Apskaitos tarnyba

Vyr. buhalterė

Giedrius Nenorta

Apskaitos tarnyba

Buhalteris

Jurgita Žukauskienė

Dokumentų valdymo tarnyba

Vedėja

Dominykas Baltrušaitis

Informacinių technologijų priežiūros tarnyba

Vadovas

Jūratė Zmitrulevičienė

Personalo tarnyba

Vadovė

Rita Valkūnienė

Personalo tarnyba

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė

Personalo specialistai

Personalo tarnyba

Specialistai

Inga Stravinskienė

Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnyba

Vadovė

dr. Kristina Bespalova

Studijų tarnyba

Vedėja

Rasa Gaižiūnaitė

Studijų tarnyba

Specialistė

Rita Liutkienė

Studijų tarnyba

Specialistė

Jolita Mickevičienė

Studijų tarnyba

Specialistė

Renata Krygerienė

Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba

Teisininkė

Sigrida Eimutienė

Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų specialistė

Vytautas Jonas Monkaitis

Ūkio reikalo tarnyba

Vadovas

Nerijus Beržinskas

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjas Pramonės pr. pastatų kompleksui

Rita Gerbutavičienė

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjo padėjėja Pramonės pr. pastatų kompleksui

Gintaras Žukauskas

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjas senamiesčio pastatų kompleksui

Saulius Bernotas

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjas Žaliakalnio pastatų kompleksui

Dalia Ilevičienė

Viešųjų ryšių ir marketingo tarnyba

Vadovė

Irena Jankuvienė

Archyvas

Archyvarė

Vida Vaitkevičienė

Archyvas

Archyvarė

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • (8 37) 35 23 24
  • (8 37) 75 11 35