Kauno kolegijos Pedagogikos katedros studentės kartu su docente dr. Sigita Saulėniene dalyvauja Klaipėdos valstybinės kolegijos inicijuotame projekte „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris“, kurio tikslas – ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrį į pedagogo profesijos prestižą formuojančių veiksnių analizę. Projektas iki gruodžio 15 d. bus įgyvendinamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybėse.

Projekte dalyvaujančių aukštojo mokslo institucijų – Klaipėdos valstybinės kolegijos, Kauno, Vilniaus, Panevėžio kolegijų bei Šiaulių universiteto – studentų mokslinių draugijų nariai, atlildami taikomąjį mokslinį  tyrimą pradės nuo diskusijos su pedagogu-ekspertu, siekdami išgryninti ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojančių veiksnių paveikslą. Taip pat susitiks su trijų Klaipėdos lopšelių-darželių: „Čiauškutė“, „Žiogelis“ ir „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, su kuriais bendraudami galės sudaryti pedagogo profesijos prestižą formuojančių veiksnių sąrašą.

Planuojama projekto kokybinį tyrimą vykdyti mokslinių dirbtuvių pagrindu. Tokio įtraukaus ir interaktyvaus metodo pasirinkimas skatins studentų kūrybiškumą, mokslinį ir kritinį mąstymą. Nuolatinio bendradarbiavimo, naujų patirčių įgijimo ir kokybinio tyrimo planavimo, vykdymo ir kontrolės procesuose bus atlieptos studentų pilietinės iniciatyvos, skatinamas tobulėjimas.

Įgyvendinę projektą, jame dalyvavę studentai patobulins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, pagerins kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus. Projekto tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins geresnį pedagogo profesijos suvokimą bei didesnį jos prestižą, sykiu, tikimąsi projektas motyvuos Lietuvos jaunimą rinktis pedagogo profesiją bei bus naudingas visuomenei, kadangi baigę studijas šie studentai taps motyvuotais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais, gebės organizuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus organizuojant kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Tarp projekto tikslų – ir nauda darbdaviams, kurie į darbą galės priimti jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.

Projektas yra finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis