VIEŠAS KONKURSAS Į KAUNO KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ PAREIGAS

Kauno kolegija skelbia 283 viešus konkursus į dėstytojų pareigas (docento, asistento, vyresniojo lektoriaus, lektoriaus). Pretendentų dokumentų pateikimo etapas truks mėnesį – iki 2024 m. kovo 29 d.

Į dėstytojų pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Darbo pradžia numatoma 2024 m. rugsėjo 1 d. Kviečiami kandidatuoti visi pretendentai, atitinkantys Kauno kolegijos Akademinės tarybos patvirtintus dėstytojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.

KONKURSINIŲ VIETŲ SĄRAŠAS:

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse pagal nurodytą formą (prašymas)
  • gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (CV);
  • išsilavinimą patvirtinantį(-ius) dokumentą(-us) ir jų kopijas (kai duomenų apie išsilavinimą nėra Žmogiškųjų išteklių skyriaus apskaitos sistemoje), jei siunčiama registruotu paštu – šių dokumentų kopijas, patvirtintas notaro);
  • akademinės veiklos suvestinę pagal nurodytą formą (suvestinė_docentas; suvestinė_docentas_pripažintas menininkas; suvestinė_asistentas; suvestinė_asistentas_pripažintas menininkas; suvestinė_vyresnysis lektorius; suvestinė_vyresnysis lektorius_pripažintas menininkas; suvestinė_lektorius);
  • per pastaruosius 5 metus paskelbtų mokslo, užsakomųjų, metodinių darbų sąrašą (išoriniams pretendentams: jeigu išleista spausdinta knyga, pateikti jos antraštinių lapų, įvado ir turinio kopijas (posėdžio metu galima pateikti originalą peržiūrai, kuris po posėdžio grąžinamas pretendentui); jeigu el. knyga – pateikti jos antraštinius lapus, įvadą ir turinį bei nuorodą internete; jeigu straipsnis – jo kopiją. Kauno kolegijos darbuotojams metodinės, mokslinės ir meno veiklos rezultatams įrodyti turi būti pateikiamas publikacijų ir meno veiklos rezultatų sąrašas, patvirtintas Bibliotekos ir mokslinės komunikacijos centro atstovo parašu;
  • veiklos planą 5 metų kadencijai pagal nurodytą formą (planas);
  • užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą (dokumento pateikti nereikia, jeigu pretendentas turi užsienio kalbos studijų diplomą);
  • deklaraciją apie tyrėjo pareigybei nustatytas privalomas kompetencijas pagal nurodytą formą (deklaracija_docentas; deklaracija_asistentas);
  • kitus dokumentus, įrodančius mokslinę, pedagoginę veiklą arba kvalifikaciją, (pretendento nuožiūra).

Pretendentų dokumentai priimami Žmogiškųjų išteklių skyriuje (Pramonės pr. 20, Kaunas, 1-026 kab. ir 1-063 kab. darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.30 val.) arba siunčiant registruotu paštu, arba per pasiuntinių paslaugų teikėją adresu Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas, VšĮ Kauno kolegija, Žmogiškųjų išteklių skyriui, nurodant „Konkursui į dėstytojo pareigas“ arba elektroninio pašto adresu personalas@go.kauko.lt.

Kilus klausimų, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Tel. nr. +370 47 87 76, +370 75 11 33

El. p. personalas@go.kauko.lt.

Konkurso komisijos posėdžiai numatomi nuo 2024-05-06 iki 2024-06-28.

Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2024-03-29.

Informuojame, kad pretendentų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.

Siūlomas darbo užmokestis (už vieną etatą neatskaičius mokesčių):

Docentas – nuo 3124,45 iki 3570,80 Eur

Asistentas – nuo 2767,37 iki 3213,72 Eur

Vyresnysis lektorius – nuo 2321,02 iki 2588,83 Eur

Lektorius – nuo 2142,48 iki 2410,29 Eur

* Etato dydis gali būti tikslinamas sudarant darbo sutartį.