Kauno kolegijos Verslo fakultetas ieško Verslo katedros administratoriaus (-ės):

 

Darbo pobūdis:
• informacijos studentams ir dėstytojams sklaida;
• dokumentų tvarkymas ir rengimas;
• įsakymų projektų rengimas;
• darbo apskaitos žiniaraščių pildymas;
• informacijos talpinimas ir tvarkymas Studijų valdymo sistemoje;
• vadovui reikalingos informacijos rinkimas ir apibendrinimas;
• posėdžių protokolavimas;
• susitikimų, renginių planavimas ir organizavimas.
• kitų tiesioginio vadovo skirtų užduočių vykdymas laiku ir tiksliai.

Reikalavimai kandidatui (-ei):
• aukštasis išsilavinimas (pageidautina vadybos srityje);
• anglų kalba B2 lygiu;
• dokumentų valdymo, bendrinės lietuvių kalbos, tarnybinio etiketo, dalykinio bendravimo taisyklių išmanymas;
• mokėjimas dirbti šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (žodžiu ir raštu);
• atsakingumas, diplomatiškumas, iniciatyvumas ir kūrybiškumas;
• puikūs bendravimo, bendradarbiavimo ir laiko planavimo įgūdžiai;
• gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje;
• noras tobulėti.

Ką mes siūlome?
• darbo aplinką, kurioje vertinama atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba bei bendruomeniškumas;
• profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes (kompetencijų tobulinimo renginiai, savišvietos dienos);
• galimybę dalyvauti bendruomenės renginiuose (išvykos, Kalėdiniai renginiai, laisvalaikio užsiėmimai);
• galimybę dalyvauti įvairiose sporto (sveikatingumo metodais grįstos treniruotės ir kt.) ir kultūrinėse bendruomenės veiklose;
• emocinę paramą (psichologų konsultacijas, renginius emocinei gerovei stiprinti);
• socialinę paramą;
• naudų paketą profesinės sąjungos nariams (dienos sveikatai gerinti, papildomos atostogų dienos, išvykos, renginiai).

Atlyginimas* nuo 1446 iki 1606 Eur (neatskaičius mokesčių).
* Sudaroma terminuota darbo sutartis.

Gyvenimo aprašymų lauksime iki 2024-06-30, siųsti el. paštu personalas@go.kauko.lt

Kandidatuodami ir siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs pateikiate Kolegijai savo asmens duomenis ir sutinkate dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo atrankos į darbo vietą tikslu. Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti pasibaigus darbuotojų atrankos procesui į darbo skelbime nurodytą darbo vietą.
Jūsų duomenys gali būti saugomi ir naudojami atsiradus laisvai darbo vietai 6 mėnesius, jei pažymėsite apie šį sutikimą siųsdami savo gyvenimo aprašymą.
Kandidatų atrankai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas.

Apie tolimesnius atrankos etapus informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kandidatų į darbo vietą pateikti asmens duomenys tvarkomi Kauno kolegijos nustatyta tvarka, su kuria galima susipažinti: čia.

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas ieško Prodekano (-ės) mokslui:

 
Darbo pobūdis:
• formuoti fakulteto taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis, koordinuoti mokslo programos įgyvendinimą – tyrimų atlikimą, mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, tezių rengimą ir publikavimą, pranešimų skaitymą ir kitas veiklas;
• teikti siūlymus dėl dėstytojų ir mokslo darbuotojų poreikio taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymui, jų rezultatų publikavimui ir viešinimui;
• formuoti fakulteto tyrėjų grupes taikomiesiems mokslo tyrimams vykdyti ir rezultatams publikuoti bei inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;
• inicijuoti, dalyvauti rengiant ir koordinuoti vidinių, nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų paraiškas;
• pagal savo kompetenciją vykdyti kitus su fakulteto veikla susijusius dekano, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų pavedimus, užduotis, Akademinės Tarybos sprendimus, siekiant užtikrinti kokybišką fakulteto veiklą ir įgyvendinti Kolegijos strateginius tikslus.Reikalavimai kandidatui (-ei):
• turėti mokslo (meno) daktaro kvalifikacinį laipsnį arba studijuoti doktorantūros studijose (paskutiniame kurse);
• būti susipažinus su Europos aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvėje vykstančiais procesais;
• mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
• puikūs bendravimo, bendradarbiavimo ir laiko planavimo įgūdžiai.Ką mes siūlome?
• darbo aplinką, kurioje vertinama atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba bei bendruomeniškumas;
• profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes (kompetencijų tobulinimo renginiai, savišvietos dienos);
• galimybę dalyvauti bendruomenės renginiuose (išvykos, Kalėdiniai renginiai, laisvalaikio užsiėmimai);
• galimybę dalyvauti įvairiose sporto (sveikatingumo metodais grįstos treniruotės ir kt.) ir kultūrinėse bendruomenės veiklose;
• emocinę paramą (psichologų konsultacijas, renginius emocinei gerovei stiprinti);
• socialinę paramą;
• naudų paketą profesinės sąjungos nariams (dienos sveikatai gerinti, papildomos atostogų dienos, išvykos, renginiai).Atlyginimas nuo 2731 iki 3035 Eur (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymų lauksime iki 2024-07-31, siųsti el. paštu personalas@go.kauko.lt

Kandidatuodami ir siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs pateikiate Kolegijai savo asmens duomenis ir sutinkate dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo atrankos į darbo vietą tikslu. Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti pasibaigus darbuotojų atrankos procesui į darbo skelbime nurodytą darbo vietą.
Jūsų duomenys gali būti saugomi ir naudojami atsiradus laisvai darbo vietai 6 mėnesius, jei pažymėsite apie šį sutikimą siųsdami savo gyvenimo aprašymą. Kandidatų atrankai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas.

Apie tolimesnius atrankos etapus informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kandidatų į darbo vietą pateikti asmens duomenys tvarkomi Kauno kolegijos nustatyta tvarka, su kuria galima susipažinti: čia.