Viešųjų pirkimų skyriui reikalingas:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

• Prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, siekiant laiku įsigyti kokybiškas prekes, paslaugas ar darbus Kauno kolegijai priimtinomis sąlygomis;
• dalyvavimas mažos vertės viešųjų pirkimų komisijų darbe atliekant sekretoriaus funkcijas;
• mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentų ir jų projektų rengimas bei teikimas komisijai vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
• organizuoti ir atlikti mažos vertės prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras kaip pirkimų organizatoriui;
• viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimas ir pasirašymo organizavimas;
• Kauno kolegijos darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;
• laiku bei kokybiškai vykdyti kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vadovo pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsakyti už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.Reikalavimai kandidatui (-ei):
• aukštasis teisinis išsilavinimas (privalumas);
• žinios ir/ ar patirtis viešųjų pirkimų srityje;
• analitinis mąstymas, organizuotumas, orientacija į rezultatą;
• raštvedybos pagrindų išmanymas;
• sugebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;
• noras augti ir tobulėti kartu su organizacija ir jos bendruomene;
• asmeninės savybės: nešališkumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, nekonfliktiškumas.

Atlyginimas: 1350 Eur (neatskaičius mokesčių) + priemokos, priedai, premijos už pasiektus aukštus rezultatus.
Gyvenimo aprašymą iki 2022-04-25 siųsti el. paštu personalas@go.kauko.lt