1. Užregistruok prašymą dėl vietos bendrabutyje

Prašymo dėl vietos bendrabutyje pildymo datos

 • Studentai, pageidaujantys gyventi bendrabutyje po pagrindinio bendrojo priėmimo etapo, prašymus privalo užpildyti iki rugpjūčio 20 d.
 • Studentai, pageidaujantys gyventi bendrabutyje po papildomo bendrojo priėmimo etapo, prašymus privalo užpildyti iki rugpjūčio 29 d.
 • Vyresnių kursų studentai, kurie negyveno, bet pageidaujantys gyventi bendrabutyje, prašymus gali užpildyti nustatyta tvarka.

Prašymo dėl vietos bendrabutyje pildymo eiga

 • Pasirašęs studijų sutartį, galėsi prisijungti prie Kauno kolegijos informacinės sistemos. Jūsų prisijungimo vardas bus aktyvuotas per 1–2 d. d.
 • Pasirink „Unikalus kodas internetu“.
 • Sistema sugeneruos asmeninės paskyros duomenis kolegijos informacinėje sistemoje: prisijungimo vardą (ID) ir laikinąjį slaptažodį bei kolegijos paskirtą elektroninio pašto vardą.

Pastaba. Šį prisijungimo vardą prisimink, nes jis bus reikalingas visų studijų metu.

Pastaba. Prašymą užpildyti tiksliai, lietuviškomis raidėmis. Pildymo laikotarpis: nuo pasirinktos datos iki 2022 06 30, nutraukti nuomos sutartį galima nustatyta tvarka.

 • El. paštu sulaukęs patvirtinimo, kad kambarys jau yra paskirtas, prisijunk prie gyventojo savitarnos, kurioje galėsi sekti bendrabučio rezervacijos eigą – „prašymas pateiktas“, „vieta paskirta“ arba „prašymas atmestas (vieta nepaskirta)“.
 • Pageidaujamų kambarių skaičius bendrabučiuose yra ribotas. Nutraukus sutartį arba atsisakius vietos bendrabutyje, apgyvendinami studentai, esantys laukiančiųjų sąraše. Vietų paskirstymas vykdomas vadovaujantis dokumentu:

Kauno kolegijos bendrabučių vidaus tvarkos taisyklės

2. Informacija gavusiems vietą bendrabutyje

 • Gavusieji vietą bendrabutyje, pasirašykite Bendrabučio nuomos sutartį gyventojo savitarnoje, paprastuoju būdu, uždedant varnelę bendrabučio apgyvendinimo informacinėje sistemoje.
 • Gavusieji vietą bendrabučiuose ir nepageidaujantys juose gyventi privalo apie tai pranešti el. paštu adresu: apgyvendinimas@go.kauko.lt.
 • Kambarį keisti, paskyrus vietą, galima vieną kartą per metus. Esant būtinybei, vieta gali būti pakeista.
 • Atvykus apsigyventi būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirašius bendrabučio nuomos sutartį el. sistemoje.
 • 2021 / 2022 m. m. visi studentai Kauno kolegijos bendrabučiuose apgyvendinami nuo 2021 m. rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 5 d. Vėluojantys apsigyventi, privalo pranešti adresu: apgyvendinimas@go.kauko.lt. Neatvykus apsigyventi nustatytu laiku, iki rugsėjo 5 d. ir nepateikus informacijos apie vėlavimą, prašymas anuliuojamas.
 • Apsigyvenus bendrabutyje, per 5 dienas privaloma susimokėti 120 eurų užstatą. Užstatas – garantas dėl vietos rezervacijos ir galimai gyventojo padarytai žalai padengti. Nepanaudotas užstatas yra grąžinamas pasibaigus sutarties terminui, gyventojui pateikus prašymą.
 • Pasirašius bendrabučio nuomos sutartį ir apsigyvenimo bendrabutyje, bankiniu pavedimu, per gyventojo savitarną, privaloma sumokėti nustatytą bendrabučio nuomos mokestį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
 • Mokant bendrabučio nuomos mokestį, būtina nurodyti bendrabučio ir kambario numerį. Mokesčiui už bendrabutį būtini duomenys nurodyti Įmokų rekvizitai.
 • Kauno kolegijos bendrabučių įmokos priklauso nuo kambario tipo ir vietų skaičiaus kambaryje. Gavusiems bendrabutį suteikiamas kietasis inventorius, galimybė naudotis internetu (paslaugos mokamos), skalbimo paslaugomis. Bendrabučio kambariai gali būti dviviečiai arba triviečiai.

Ilgalaikio apgyvendinimo įmokos Kauno kolegijos bendrabučiuose nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 birželio 30 d.

Bendrabučio Nr. Kambario tipas Mokestis taikomas vienam asmeniui per mėn.
Bendrabutis Nr. 1       
Taikos pr. 121, Kaunas
Trivietis kambarys  (standartinis) 60 € / mėn.
II – V aukštuose
Bendrabutis Nr. 2

V. Krėvės pr. 92, Kaunas

Trivietis kambarys  (standartinis)

 

60 € / mėn.
II – V aukštuose
Dvivietis kambarys bloke

(sublokuotas, su patogumais)

98 € / mėn.
I aukšte
Bendrabutis Nr. 3
V. Krėvės pr. 90, Kaunas
Trivietis kambarys  (standartinis) 60 € / mėn.
I, IV aukštuose
Trivietis kambarys (atnaujintas) 64 € / mėn.
III aukšte
Dvivietis kambarys (atnaujintas) 96 € / mėn.
II, V aukštuose
Bendrabutis Nr. 4
Kalniečių g. 126, Kaunas
Dvivietis kambarys  (standartinis) 60 € / mėn.
I – V aukštuose
Bendrabutis Nr. 1, 3

(vietų skaičius ribotas)

Dvivietis trijų kambarių bloke

(sublokuotas, su virtuve ir patogumais)

I  aukštuose

110 € / mėn.

3. Bendrabučių adresai ir kontaktai

Apgyvendinimo paslaugų skyrius vedėja
Albina Prišmantienė
Mob. tel. nr. 86 732 3617 (Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.)
El. p. apgyvendinimas@go.kauko.lt
El. p. albina.prismantiene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 1
Taikos pr. 121, Kaunas
Tel. nr. (8 37) 35 24 68
El. p. jolita.poceviciene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 2
V. Krėvės pr. 92, Kaunas
Tel. nr. (8 37) 31 19 81
El. p. ona.vaitekuniene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 3
V. Krėvės pr. 90, Kaunas
Tel. nr. (8 37) 45 56 89
El. p. sandra.lisauskiene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 4
Kalniečių g. 126, Kaunas
Tel. nr. (8 37) 73 07 66
El. p. vida.sutoviene@go.kauko.lt

4. Informacija apie patekimą į patalpas

Įrengtuose punktuose vykdoma asmenų patekimo į kolegijos bendrabučius kontrolė. Į Kauno kolegijos bendrabučius įleidžiami tik asmenys, atitinkantys vieną iš šių kriterijų:

 1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
 • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 • praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
 • praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
 • po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 • praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 • praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
 1. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
 • diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
 • asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi antiS, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
 1. asmuo, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARSCoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti.
 2. yra vaikas iki 16 metų;

Siekiant nustatyti asmenų atitikimą nurodytiems kriterijams, kontrolės punkto darbuotojui būtina pateikti bent vieną iš žemiau nurodytų dokumentų (gali būti prašoma kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą):

 1. elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos išrašą, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi antiS, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolą (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo, SARS-CoV-2 antigeno tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolą. Šiuos dokumentus galima pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS;
 2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal 1 punkte nurodytus kriterijus (toliau – kriterijai) arba nurodantį, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą neigiamą laboratorinio tyrimo (SARSCoV-2 PGR tyrimo, SARS-CoV-2 antigeno tyrimo) atsakymą. Šiuos dokumentus galima pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;
 3. dokumentą, patvirtinantį vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų);
 4. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtą skaitmeninį pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimo rezultato faktą, skirtą naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
 5. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal kriterijus, skirtą sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo arba persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal nurodytus kriterijus;
 6. kolegijos darbuotojo pažymėjimą arba pažymą apie darbą kolegijoje.

Naudingos nuorodos