Kauno kolegija, kaip partnerė, kartu su dar 22 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, dalyvauja nacionaliniame projekte „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“) (Nr. ŠMSM-V-004-0001), kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.

Šis projektas yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių švietimo darbų, skirtas skaitmeninei plėtrai visose švietimo pakopose. Jo tikslas – skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijų kūrimui ir bandymui ugdymo įstaigose.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Viena iš projekto veiklų, kuriose dalyvauja Kauno kolegija, yra „Skaitmeninių kompetencijų dėstytojams mokymai“. Mokymai organizuojami atsižvelgiant į Europos skaitmeninės kompetencijos programą (angl. The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)). Pabaigę mokymus, dalyviai gebės kurti įvairios tematikos ir formų interaktyvų ir sužaidybintą studijų turinį, kurį diegs į savo turimas virtualias klases. Dalyvių įgytos kompetencijos atitiks Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemos „DigCompEdu“ B1 kompetencijų lygmenį (Ekspertas).

Skaitmeninių kompetencijų mokymai Kauno kolegijos dėstytojams prasidėjo balandžio 19 d. ir tęsis iki šių metų birželio mėn. pabaigos. Mokymuose dalyvauja Kauno kolegijos Verslo, Technologijų, Medicinos bei Menų ir ugdymo fakultetų dėstytojai.