2021 m. spalio 15 d. įvyko pirmasis fizinis projekto „Quality of Virtual Studies“ (QVS) (Nr. 2020-1-LT01-KA226-HE-094740), vykdomo pagal „Erasmus+“ KA2 veiksmo priemonę, tarptautinis partnerių susitikimas Savonijos universitete (Savonia University of Applied Sciences), Kuopio miestelyje, Suomijoje. Pandemija nesutrukdė suburti partnerius projekto vykdomų ir numatytų veiklų aptarimui bei tvirtesnio bendradarbiavimo ryšio užmezgimui. Be to, partneriams buvo suteikta galimybė pasižvalgyti po Savonijos universiteto patalpas, poilsio zonas bei sužinoti apie studentams suteikiamas galimybes išbandyti įvairių sričių (virtualios realybės, inžinerijos, programavimo, medicinos, 3D spausdinimo ir kt.) technologijas.

QVS projekto tikslas – pagerinti virtualių studijų kokybę, sukurti virtualios mokymo(si) aplinkos (VMA) metodologiją, kad mokymas(is) būtų įtraukus, ugdyti akademinio sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei užtikrinti virtualių studijų pripažinimą. Kauno kolegija yra projekto ir tarptautinių susitikimų koordinatorius.

Tarptautiniame susitikime Kauno kolegiją atstovavo Projektų skyriaus specialistė, projekto administratorė Rūta Draskinytė ir Medicinos fakulteto burnos sveikatos katedros docentė, projekto tyrėja Rasa Tamulienė. Kiti susitikimo dalyviai atvyko iš Ispanijos (Francisco de Vitoria University), Kroatijos (Zagreb School of Business) ir Anglijos (School of Coding). Kitas susitikimas, jei COVID-19 ar kitos nenumatytos aplinkybės neprivers koreguoti planų, numatomas 2022 m. pradžioje Madride.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti čia. Informacija skelbiama projekto interneto puslapyje.