Kauno kolegijos Kalbų centras kartu su Kartagenos universitetu (Ispanija) bei mokslo ir švietimo institucijomis iš Graikijos dalyvauja trejų metų trukmės tarptautiniame projekte „INDIe“ (Interactive Digital Content Platform to share, reuse and innovative in the classroom). Kalbų centrą projekte atstovaujančios – jo vadovė Renata Sedliorienė ir tarptautinės veiklos koordinatorė Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė dalyvavo jau antrajame projekto „INDIe“ partnerių susitikime, kuris šį kartą vyko – Levadijoje, Graikijoje.

Susitikimo metu projekto partneriai dalyvavo konferencijoje, skirtoje moderniausioms švietimo technologijoms ir tendencijoms. Jos metu „INDIe“ koordinatorius Mathieu Kessler dalyviams pristatė projekto metu sukurto įrankio prototipą, demonstravo jo galimybes bei aptarė tolimesnius išbandymų etapus. Vizito Levadijoje metu projekto dalyviai lankėsi partnerinėse institucijose, stebėjo interaktyvius užsiėmimus su vaikais, dalinosi patirtimi, o taip pat susitiko su Atėnuose įsikūrusio Open Technologies Alliance GFOSS vadovais, susipažino su jų projektais.

Pagrindinis „INDIe“ tikslas yra sukurti interaktyvią mokomąją medžiagą, kuria naudotis galėtų tiek studentai, tiek dėstytojai, todėl trečiajame projekto etape vyks sukurto įrankio bandymai, mokymai ir mokomosios medžiagos naudojantis tuo įrankiu kūrimas.

Išmaniosios technologijos daro ugdymo procesą patrauklesniu jaunajai kartai, kuri be išmaniųjų įrenginių, interneto jau nebeįsivaizduoja savo kasdienybės. Todėl siekiant motyvuoti jaunuolius studijuoti yra labai svarbu sudaryti sąlygas mokytis pasirenkant patogų laiką, vietą, mokymosi turinį.

2020 – aisiais metais projekto „INDIe“ partnerių susitikimas vyks Lietuvoje.