Kauno kolegija – daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus. Čia studijuoja daugiau kaip 4500 studentų iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Siekdami tikslų, Kauno kolegijos akademinės bendruomenės nariai – studentai ir personalas –  vadovaujasi vizija, misija ir vertybėmis, kurios apibrėžtos Kauno kolegijos strategijoje 2021-2025 m..

2000 metais įkurta aukštoji mokykla savo veiklą grindžia ir šiuolaikinio pasaulio pasiekimais, ir turtingomis mokymo tradicijomis. Aukštosios mokyklos padalinių istorija siekia Lietuvos tarpukario laikus ir iškilias jos asmenybes.

Kauno kolegija priklauso Pasaulinio susitarimo (angl.  Global Compact) tinklui. Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva suburtas tinklas jungia viso pasaulio organizacijas, kurios neabejingos socialinei atsakomybei.

Vienas svarbiausių Kauno kolegijos siekių – plėtoti tarptautinę veiklą, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms studijoms palankios aplinkos kūrimui, studentų ir akademinio personalo kompetencijų, reikalingų darbui multikultūrinėje aplinkoje, plėtojimui.

Šalia studijų, Kauno kolegijoje plėtojama mokslo ir meno taikomoji veikla, kurios rezultatais prisidedama prie regionui ir šaliai aktualių problemų sprendimo.

Šiandienos Kauno kolegijoje nuolatinis studijų kokybės tobulinimas nukreiptas į socialiai atsakingų, kūrybingų, pasitikinčių savimi ir siekiančių išskirtinumo savo srityje specialistų ugdymą.

Naudingos nuorodos