Kauno kolegija ir toliau tvirtai žengia atsinaujinimo, modernėjimo, konkurencingumo, kartu ir tarptautiškumo didinimo keliu. Vienas iš būdų – nuolatinės pastangos bei investicijos studijų kokybei gerinti, kur svarbus faktorius tenka inovacijoms bei moderniai infrastruktūrai. Nuo šių metų pradžios Pramonės pr. 20 akademiniame pastate studijuojantys studentai ir dirbantys dėstytojai bei studijas aptarnaujantis personalas gali džiaugtis pagerėjusiomis studijų ir darbo sąlygomis. Pastatas buvo atnaujintas 2020 m. pabaigoje įgyvendinant Europos regioninio plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis finansuotą projektą „Kauno kolegijos akademinio miestelio infrastruktūros atnaujinimas ir išteklių koncentracija“.

Projekto metu atnaujinta ne tik akademinio pastato išorė, inžineriniai tinklai, bet ir dalis vidaus patalpų: renovuotas pastato stogas, pakeisti seni langai bei durys, apšiltintos lauko sienos bei pirmo aukšto grindys. Taip pat rekonstruota pastato šildymo sistema, vandentiekio ir nuotekų sistemos, elektros tinklai, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemos. Be to, akademiniame pastate sumontuotos elektroninės spynos, kurių tinklas sudaro bendrą įėjimo kontrolės sistemą.

Projekto metu už daugiau kaip 1 mln. eurų atlikti darbai leido sukurti šiuolaikinius kokybės reikalavimus atitinkančią studijų ir darbo aplinką, kuri, tikimasi, padės išlaikyti esamus studijuojančiųjų srautus ir leis užtikrinti Kauno kolegijos teikiamų studijų paslaugų ir darbo sąlygų patrauklumą.

Taip pat toks pastato atnaujinimas padeda kurti patrauklią ir konkurencingą studijų aplinką Lietuvos ir tarptautinių studijų studentams ir tokiu būdu prisidėti prie viso Kauno regiono konkurencingumo didinimo. Be to, šis projektas atspindi ir vieną Kauno kolegijos tikslų – sukurti vientisą akademinį miestelį.

Šis akademinis pastatas anksčiau nebuvo renovuotas, bendroji jo būklė buvo prasta, todėl kasmetinis pastato remontavimas ir eksploatavimas reikalavo santykinai nemažų sąnaudų.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.