Išleistas ketvirtasis ir paskutinis Kauno kolegijos koordinuojamo „Erasmus+“ projekto „Quality of Virtual Studies“ (QVS) naujienlaiškis. Tarptautiniu projektu „Quality of Virtual Studies“ siekiama pagerinti virtualių studijų kokybę, o šiam tikslui įgyvendinti suburta partnerių komanda iš Lietuvos, Ispanijos, Kroatijos, Suomijos ir Jungtinės Karalystės.

Dvejų metų trukmės projektas baigėsi 2023 metų gegužės 31 dieną. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį įvykdytos visos suplanuotos veiklos: Jungtinėje Karalystėje suorganizuoti tarptautiniai mokymai projekto partnerių institucijų dėstytojams apie efektyvesnį „Moodle“ įrankių panaudojimą virtualiose studijose; sukurti 4 tarptautiniai tarpdisciplininiai virtualūs moduliai, kuriuos testavo daugiau nei 80 studentų iš partnerių institucijų; sukurtas dar vienas oficialus projekto puslapis, kuriame patalpinta mokomoji medžiaga; paviešintas straipsnis apie projekto veiklas ir pasiektus rezultatus naujienų portale „Kas vyksta Kaune“; išleisti 4 projekto naujienlaiškiai, du intelektiniai produktai „VMA mokymo(si) ir vertinimo metodų analizės ataskaita“ ir „Mokymo(si) ir vertinimo gairės virtualioje mokymo(si) aplinkoje“ su vertimais į partnerių šalių nacionalines kalbas bei baigiamas kurti paskutinis intelektinis produktas – mokomoji vaizdo medžiaga apie virtualių priemonių naudojimo mokymo(si) procese veiksmingumą, kuri greitu metu bus viešinama projekto „YouTube“ kanale.

Visa informacija apie projektą bei sukurti intelektiniai produktai yra viešai prieinami projekto internetiniuose puslapiuose https://www.kaunokolegija.lt/en/quality-of-virtual-studies/ ir https://www.qualityofvirtualstudies.org/, taip pat Kauno kolegijos virtualioje bibliotekoje ir eLABa virtualioje bibliotekoje bei atviros prieigos talpykloje ZENODO.

Gegužės 16 d. projektą vainikavo Kauno kolegijoje vykusi baigiamoji konferencija, kurios metu akademinei bendruomenei bei išorės suinteresuotosioms šalims buvo pristatytos projekto veiklos ir rezultatai, ekspertai iš Lietuvos ir užsienio šalių dalinosi gerosios praktikos pavyzdžiais, iššūkiais ir vertingais patarimais apie pedagoginius ir techninius virtualaus mokymosi aspektus. Buvo sukurta erdvė tolesnėms diskusijoms.

„QVS“ projekto metu sukurti intelektiniai produktai padės supažindinti švietimo sektoriaus darbuotojus su pedagoginiais metodais ir inovatyviais virtualaus mokymo(si) įrankiais, kurie padės didinti studijų prieinamumą, besimokančiųjų motyvaciją ir gerinti virtualių studijų kokybę.