Kauno kolegijoje vykdomos valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos studijos. Nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas, studijų kainą reikia sumokėti savomis lėšomis.

PASTABA: 2020 metų studijų kainos dar nėra oficialiai patvirtintos. Studijų kainos bus skelbiamos vėliau. 

 

Studijų programos pavadinimas Studijų formos Studijų programos trukmė (metais) Galima finansavimo forma

(vf, vnf, st)

NL I NL I
Agroverslų technologijos NL 3 vf,vnf
Akušerija NL 3,5 vf,vnf
Anglų kalba ryšiams su visuomene NL 3 vf,vnf
Automatinis valdymas NL 3 vf,vnf
Baldų ir medienos dirbinių gamyba NL 3 vf,vnf
Bendrosios praktikos slauga NL 3,5 vf,vnf
Biomedicinos diagnostika NL 3 vf,vnf
Buhalterinė apskaita NL,I 3 vf,vnf
Burnos higiena NL 3 vf,vnf
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas NL 3 vf,vnf,st
Dantų technologija NL 3 vf,vnf
Dietetika NL 3 vf,vnf
Dizainas NL 3 vf,vnf,st
Ergoterapija NL 3 vf,vnf
Farmakotechnika NL 3 vf,vnf
Finansai NL 3 vf,vnf
Fotografija NL 3 vf,vnf,st
Gastronomija ir maitinimo organizavimas NL 3 vf,vnf
Geodezija NL 3 vf,vnf
Grafinės technologijos NL 3 vf,vnf
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas NL,I 3 4 vf,vnf vf,vnf
Informacinės finansų sistemos NL 3,5 vf,vnf
Infotronika NL 3,5 vf,vnf
Įstaigų ir įmonių administravimas NL 3 vf,vnf
Įvaizdžio dizainas NL 3 vf,vnf,st
Kineziterapija NL 3 vf,vnf
Kompiuterinių tinklų administravimas NL,I 3 4,5* vf,vnf vf,vnf
Kosmetologija NL 3 vf,vnf
Kultūros ir laisvalaikio vadyba NL 3 vf,vnf
Logistika NL,I 3 4 vnf vnf
Mados dizainas NL 3,5 vf,vnf,st
Maisto sauga ir kokybė I 4,5 vf,vnf
Maisto technologija NL 3 vf,vnf
Multimedijos technologija NL,I 3 4,5 vf,vnf vf,vnf
Odontologinė priežiūra NL 3 vf,vnf
Pardavimai ir marketingas NL 3 vf,vnf
Pramoninio dizaino inžinerija** NL 3 vf,vnf
Programų sistemos** NL 3,5 vf,vnf
Radiologija NL 3 vf,vnf
Reklamos technologijos NL 3 vf,vnf
Socialinis darbas NL,I 3 4 vf,vnf vf,vnf
Sporto vadyba NL 3 vf,vnf
Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas NL 3 vf,vnf,st
Sveikatingumo ir spa paslaugų vadyba NL 3 vf,vnf
Taikomoji komunikacija NL 3 vf,vnf
Tarptautinis verslas NL 3 vf,vnf
Teisė NL 3 vnf
Turizmo ir viešbučių vadyba NL 3 vf,vnf
Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) NL 3 vf,vnf
Verslo anglų kalba NL 3 vf,vnf

 

NL – nuolatinės studijos;

I – ištęstinės studijos;

vf – valstybės finansuojamos studijos;

vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;

st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija;

* – Kompiuterinių tinklų administravimo ištęstinės studijos organizuojamos vakarine forma;

** – studijos bus organizuojamos, jei programa bus patvirtinta SKVC.

Studijų stipendija valstybės nefinansuojamoje vietoje

Stojantiesiems, pageidaujantiems pretenduoti į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, informacija pateikiama čia.

Tikslinis finansavimas

Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos meno srities studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas.

Naudingos nuorodos