Kauno kolegija, kartu su partneriais iš Ispanijos, Kroatijos, Suomijos ir Anglijos, kovo 15–16 dienomis dalyvavo antrame „Erasmus+“ projekto „Quality of Virtual Studies“ susitikime, kuris vyko Madride, Francisco de Vitoria universitete. Tarptautinio susitikimo metu partneriai aptarė projekto eigą ir jau pasiektus rezultatus bei išsikėlė tolesnius uždavinius ir tikslus sėkmingam projekto vykdymui. Kitas projekto susitikimas numatomas gegužės mėnesį, kurio metu vyks ir tarptautiniai mokymai dėstytojams apie efektyvų „Moodle“ įrankių panaudojimą paskaitose.

„Quality of Virtual Studies“ (Nr. 2020-1-LT01-KA226-HE-094740) – tai nuo 2021 m. Kauno kolegijos koordinuojamas tarptautinis „Erasmus+“ projektas, skirtas darbuotojų švietimui apie pedagogines ir technologines naujoves ir gerosios praktikos Europoje perdavimui. Projekto tikslas – sukurti virtualios mokymo(si) aplinkos (VMA) metodologiją, kad mokymas(is) būtų įtraukus, ugdyti akademinio sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei užtikrinti virtualių studijų pripažinimą.