Klaipėdos valstybinės kolegijos, Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų bei Šiaulių universiteto studentų mokslinių draugijų nariai įgyvendina projektą

IKIMOKYKLINĖS IR PRIEŠMOKYKLINĖS PEDAGOGIKOS PRESTIŽĄ FORMUOJANTYS VEIKSNIAI: STUDENTŲ POŽIŪRIS

Projekto tikslas – ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrio į pedagogo prestižą formuojančius veiksnius analizę. Projektas yra finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų savivaldybėse nuo š. m. birželio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Klaipėdos valstybinės kolegijos ir projekto partnerių Šiaulių universiteto bei Vilniaus, Panevėžio ir Kauno kolegijų studentų mokslinių draugijų nariai kartu atliks taikomąjį mokslinį tyrimą Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris“. Studentų projektinė veikla tyrime prasidės nuo diskusijos su pedagogu-ekspertu, siekiant išgryninti ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą formuojančių veiksnių paveikslą. Taip pat vyks dalyvių susitikimai su trijų Klaipėdos lopšelių-darželių „Čiauškutė“, „Žiogelis“ ir „Vyturėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais. Studentai bendraudami su pedagogais-praktikais galės išgryninti profesijos prestižą formuojančių veiksnių sąrašą.

Projekto apimtyje numatytą kokybinį tyrimą vykdyti mokslinių dirbtuvių pagrindu. Tokio įtraukaus ir interaktyvaus metodo pasirinkimas skatins studentų kūrybiškumą, mokslinį ir kritinį mąstymą. Nuolatinio bendradarbiavimo, naujų patirčių įgijimo ir kokybinio tyrimo planavimo, vykdymo ir kontrolės procesuose bus atlieptos studentų pilietinės iniciatyvos, skatinamas tobulėjimo poreikis.

Įgyvendinus projektą numatomi tokie rezultatai:

  1. Studentai padidins savo gebėjimus atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu; pagerins savo kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimus.
  2. Tyrimo rezultatų sklaida ir viešinimas paskatins geresnį pedagogo profesijos suvokimą bei didesnį prestižą.
  3. Darbdaviai gaus jaunus darbuotojus su patobulintais kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo, pilietiškumo gebėjimais bei tyrimų atlikimo kompetencijomis.
  4. Lietuvos jaunimas taps labiau motyvuotas rinktis pedagogo profesiją. Taip pat projektas bus naudingas visuomenei, kadangi baigę studijas šie studentai taps motyvuotais IPP pedagogais, gebės organizuoti ir atlikti taikomuosius tyrimus organizuojant kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.