2020 metų balandžio 7-8 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto atstovai dalyvavo trečiajame, šįkart virtualiame, projekto E-DESIGN: European Digital Education for Social Inclusion and Global Neighbourhood (Nr. 604451-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN), vykdomo pagal Erasmus+ programos KA3 veiksmo priemones, partnerių susitikime.

E-DESIGN projekto tikslas – sukurti Europos skaitmeninę mokymo platformą, skirtą socialinei įtraukčiai ir visuotinei kaimynystei skatinti. Projektas skirtas kovai su socialine nelygybe,  socialiai remtinų grupių, ypač migrantų ir pabėgėlių, skaitmeninių kompetencijų plėtojimui, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo ir aktyvaus įsitraukimo į bendruomenės veiklą galimybes.

Projekto partnerių susitikime dalyvavo Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros docentė dr. Irma Spūdytė, tarptautinės veiklos koordinatorė Viktorija Gudauskaitė ir fakulteto komunikacijos specialistė Daiva Bukantienė. Kartu su partneriais iš Vokietijos, Portugalijos, Graikijos, Kipro ir Italijos buvo aptarti tarpiniai projekto rezultatai, tolesni planai bei iššūkiai, susiję su COVID-19 viruso plitimu pasaulyje. Konferenciją moderavo projekto koordinatoriai iš Vokietijos.

Kitas projekto partnerių susitikimas planuojamas 2020 m. rugsėjo 29 – spalio 1 dienomis Kaune.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomą veiklą galima rasti čia.