2020 metų pabaigoje Kauno kolegijoje sėkmingai baigtas įgyvendinti Europos regioninio plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis finansuotas projektas „Kauno kolegijos studijų infrastruktūros atnaujinimas“. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno kolegijoje didžiausią studijų dalį sudaro praktika, siekta užtikrinti, kad nuo šiol studentai galėtų mokytis naudodami pačius moderniausius ir naujausius įrankius rinkoje.

Projekto metu ž daugiau kaip 1,8 mln. eurų įsigyta Biomedicinos, Technologijų, Menų, Socialinių ir Humanitarinių mokslų studijoms skirtos įrangos bei bendrojo naudojimo laboratorinės įrangos. Projekto lėšos investuotos į visas Kauno kolegijoje realizuojamas studijų programas – visos jos aprūpintos naujausia įranga, skirta praktinio mokymo kokybės užtikrinimui, atliepiant darbo rinkos poreikius.

Didžioji dalis projekto lėšų skirta Biomedicinos ir Technologijų mokslų studijoms, kurios yra išskirtinai orientuotos į praktinę veiklą. Įgyvendinant projektą, Medicinos fakultete buvo įrengta medicininė simuliacinė klasė, skirta būsimiems slaugytojams ir akušeriams, atnaujinta Dantų technikos mokymo laboratorija, kuri šiandien yra viena moderniausių laboratorijų Lietuvoje. Tai pat įrengta nauja Rentgeno laboratorija: įsigytas mobilus rentgeno aparatas, rentgeno ir kompiuterinės tomografijos fantomai, be to, modernia įranga aprūpintos Kineziterapijos ir Kosmetologijos studijų programos.

Technologijų fakultete naujai įrengta Išmaniųjų sistemų laboratorija ir Kibernetinio saugumo laboratorija, atnaujintos Maisto technologijos katedros laboratorijos. Taip pat įsigytas bepilotis aerokartografavimo komplektas ir medienos dirbtuvėms reikalingi prietaisai: medienos testavimo sistema, 3D skeneriai. Be to, projekto metu įrengtos net trys bendrosios technologijų ir Biomedicinos studijų laboratorijos – Chemijos, Fizikos ir Elektrotechnikos.

Kauno kolegijos kaip aukštojo mokslo institucijos infrastruktūros sustiprinimas padeda ruošti aukštos kvalifikacijos, darbo rinkoje konkurencingus specialistus bei kelti bendrą pažangos lygį ir gyvenimo kokybę. Investicijos į aukštosios mokyklos infrastruktūros modernizavimą padeda užtikrinti aktyviai darbo rinkoje dalyvaujančią visuomenę, kurios nariai nuolat įgyja, atnaujina, plečia savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius bei produktyviai taiko juos šalies ūkyje.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.