Kauno kolegija Erasmus programoje dalyvauja nuo 1999 metų, o 2007-aisiais buvo apdovanota Europos kokybės pažymėjimu už Erasmus studentų ir dėstytojų judumo programos vykdymą. 2008 metais Kauno kolegija užėmė pirmąją vietą Švietimo mainų paramos fondo paskelbtame kokybės konkurse ir tapo 2007-ųjų ir 2008-ųjų geriausiai Erasmus judumo veiklas organizavusia institucija Lietuvoje.

Kauno kolegija yra ESN Lietuva (ERASMUS Student Network Lietuva) narė.

Erasmus+ programa Europos komisijos svetainėje

 1. Su fakulteto tarptautinės veiklos koordinatoriaus pagalba išsirinkti užsienio instituciją, į kurią norima vykti.
 2. Užsiregistruoti ir užpildyti studento registracijos dalyvauti atrankoje anketą.
 3. Paraiškų teikimo laikas:
  1. Rudens semestre (rugsėjo 10 d. – spalio 31 d.) – norintiems išvykti pavasario semestre.
  2. Pavasario semestre (sausio 20 d. – kovo 2 d.) – norintiems išvykti pavasario semestre bei kitų metų rudens semestruose. Dėl COVID-19 susiklosčiusios situacijos, paraiškų teikimo terminas yra pratęsiamas iki birželio 15d. Dėl priėmimo sąlygų partnerių universitetuose kreipkitės į savo fakulteto koordinatorių.
 • Vykti į studijas Kauno kolegijos partnerinėse aukštosiose mokyklose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, šiaurės Makedonijoje. Studijų trukmė 3–12 mėn.
 • Vykti į praktiką užsienio įmonėse ir mokymo įstaigose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, Makedonijoje. Praktikos trukmė 2–12 mėn.
 • Vykti mišriam mobilumui (pvz., 2 mėn. studijų + 1 mėn. praktikos). Mišriojo mobilumo trukmė 3–12 mėn.
 • Vykti į studijas / praktiką kitose pasaulio šalyse, jei tai atitinka Erasmus+ programos reikalavimus.
 • Dalyvauti absolventų praktikoje galima per 1 metus nuo Kauno kolegijos baigimo. Praktikos trukmė 2–12 mėn.

Taip pat Jūs galite:

 • Vykti į dalines arba laipsnį suteikiančias studijas užsienyje ir gauti Valstybinę stipendiją.
 • Dalyvauti Vasaros kursuose studentams, dėstytojams, mokslininkams ir gauti Valstybinę stipendiją.
 • Galimybė įgyti dvigubą diplomą:
 • Praktika Lituanistinėse mokyklose, centruose ir lietuvių bendruomenėse:
  • Įvairios pasaulio šalys;
  • Tarptautinės praktikos;
  • 2-6 mėn. (Paraiškų terminas 2020-04-24. Visą reikiamą informaciją apie konkurso eigą rasite šioje nuorodoje).

 

Erasmus+ programos stipendijos nuo 2019 -2020 mokslo metų:

Šalių grupės studijoms praktikoms
Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 520 EUR 700 EUR
Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija 470 EUR 650 EUR
Serbija, Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, šiaurės Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija Vengrija 420 EUR 600 EUR
Kitos šalys, su kuriomis bendradarbiauja Kauno kolegija   (pvz., Baltarusija, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Kazachstanas, Kinijos LR, Rusija, Ukraina) 700 EUR 700 EUR

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Kauno kolegijos studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui  ir turintiems specialiųjų poreikių, gali būti skiriama papildoma stipendija / dotacija. Studentai, praėję studijų / praktikos atranką, likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki išvykimo, privalo kreiptis į Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyrių ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius numatomas išlaidas, susijusias su specialiaisiais poreikiais.

Parama gali būti skiriama toliau išvardytoms išlaidoms padengti:

 • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Pažymėtina, kad dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama patirtomis išlaidomis.
 • Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Detalesnę informaciją apie papildomą paramą galite rasti čia.

Papildoma parama socialiai remtiniems studentams

Socialiai remtiniems studentams, vykstantiems studijoms,  skiriama papildoma dotacija – 200 EUR/mėn.

Šie kriterijai galioja visiems Kauno kolegijoje registruotų studijų studentams:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatytą tvarka nustatytą 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatya tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentai, atrinkti į studijas / praktiką užsienyje, privalo:

 1. Kontaktuoti su savo fakulteto koordinatoriumi ir žiūrėti priimačios insituticijos keliamus reikalavimus.
 2. Užpildyti Studijų sutartį / Praktikos sutartį – 1 egzempliorių (angl. Learning Agreement for Studies / Training Agreement for Traineeships ) Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“.
 3. Atvykti pas savo fakulteto koordinatorių ir pasirašyti Finansavimo sutartį.
 4. Atvykęs pasirašyti sutartį, studentas privalo pateikti savo banko sąskaitos numerį ir socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą, jei studentas yra socialiai remtinas (studijų atveju).
 5. Pasirašęs Finansinę sutartį, studentas privalo susipažinti su studento chartija, kuri nustato jo teises ir atsakomybes kiekviename mobilumo etape (prieš, per ir po mobilumo laikotarpio).

Studentai, atrinkti į studijas / praktiką užsienyje, privalo:

 1. Kontaktuoti su savo fakulteto koordinatoriumi ir žiūrėti priimačios insituticijos keliamus reikalavimus.
 2. Užpildyti Studijų sutartį / Praktikos sutartį – 1 egzempliorių (angl. Learning Agreement for Studies / Training Agreement for Traineeships ) Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“.
 3. Atvykti pas savo fakulteto koordinatorių ir pasirašyti Finansavimo sutartį.
 4. Atvykęs pasirašyti sutartį, studentas privalo pateikti savo banko sąskaitos numerį ir socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą, jei studentas yra socialiai remtinas (studijų atveju).
 5. Pasirašęs Finansinę sutartį, studentas privalo susipažinti su studento chartija, kuri nustato jo teises ir atsakomybes kiekviename mobilumo etape (prieš, per ir po mobilumo laikotarpio).

Prieš išvykstant į studijas užsienyje, privaloma:

 1. Iš Projektų koordinatoriaus pasiimti suderintą ir pasirašytą Studijų / Praktikos sutartį(angl. Learning Agreement for Studies / Traineeships).
 2. Jei vyksta į ES šalį, teritorinėse ligonių kasose gauti Europos sveikatos draudimo kortelę (daugiau informacijos žr. „Naudinga informacija prieš išvykstant“).
 3. Apsidrausti kelionės draudimu, kuris apima draudimą ligos atveju bei draudimą nuo nelaimingų atsitikimų privačioje draudimo bendrovėje. Paprastai draudimo bendrovės suteikia nuolaidas studentams, vykstantiems į užsienį studijuoti / atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, todėl pasidomėkite draudimo sąlygomis keliose bendrovėse.
 4. Vykstantis į praktiką pagal Erasmus+ programą, studentas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Pirma pasidomėkite, galbūt šiuo draudimu pasirūpins Jūsų darbdavys.
 5. Studentams, vykstantiems ne į ES šalis ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui, gali reikėti vizų. Išsamios informacijos teiraukitės šalies, į kurią vykstate, ambasadoje, kurioje sužinosite, kokių dokumentų reikia gauti vizą. Gali būti, jog dokumentus galėsite susitvarkyti jau nuvykę studijuoti. Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“.
 6. Išlaikyti užsienio kalbos testą (OLS sistemoje). Prašymas išlaikyti testą bus atsiųstas į studento elektroninį paštą.
 7. Paruošti Lietuvos pristatymą: geografinė padėtis, trumpa istorija, nacionaliniai papročiai ir įpročiai, valgiai, kalba, sostinė, gamta, pinigai. Taip pat papasakoti apie Kauno miestą bei apylinkes, papasakoti apie savo gimtąjį miestą, miestelį ar kaimą, glaustai pristatyti švietimo sistemą Lietuvoje, papasakoti apie Kauno kolegiją, savo fakultetą, studijų programų įvairovę, studentišką gyvenimą.

Grįžus po studijų užsienyje, privaloma:

Sugrįžęs iš užsienio institucijos studentas privalo atsiskaityti Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriui.

 1. Pateikti užsienio institucijos išduotą studijų pažymėjimą (studijų atveju) / praktikos pažymėjimą (praktikos atveju), patvirtinantį studijų / praktikos užsienio institucijoje rezultatus ir laikotarpį. Studentas turi pateikti priimančios institucijos arba įmonės studijų / praktikos laikotarpio patvirtinimą, jeigu datos nenurodytos studijų ar praktikos pažymėjime.
 2. Vieną studijų / praktikos sutarties kopiją bei užpildytą pakeitimų lapą, jei buvo keistas bent vienas iš numatytų studijų / praktikos dalykų.
 3. Užpildyti ataskaitą internetu („Mobility Tool“ sistemoje). Prašymas užpildyti ataskaitą bus atsiųstas į studento elektroninį paštą.
 4. Išlaikyti užsienio kalbos 2 testą (OLS sistemoje). Prašymas išlaikyti testą bus atsiųstas į studento elektroninį paštą.
 5. Studentas privalo pristatyti savo specialybės katedros vedėjui 1 ir 2 punktuose išvardintų dokumentų kopijas. Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“.

Apie Nordplus programą:

Programa „Nordplus“ („Nordplus“ Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa siekiama skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

 • Vykti į studijas Šiaurės ir Baltijos šalyse, trukmė 1–12 mėn.
 • Vykti į praktiką Šiaurės ir Baltijos šalių įmonėse ir mokymo įstaigose, trukmė 1–12 mėn.
 • Dalyvauti Intensyvioje studijų programoje (IP) užsienyje, jei ji atitinka jūsų studijuojamos studijų programos tikslus ir atitinkama katedra dalyvauja Nordplus tinklo patvirtintame IP projekte.
 • Vykti Express mobilumui – nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio trukmės vizitui į Šiaurės ir Baltijos šalis.
 • Nordplus veiklose galite dalyvauti, jei Kauno kolegijos padalinys, kuriame studijuojate, dalyvauja Nordplus tinkle, atitinkančiame studijuojamos programos profilį.

Taip pat Jūs galite:

 • Vykti į dalines arba laipsnį suteikiančias studijas užsienyje ir gauti Valstybinę stipendiją.
 • Dalyvauti Vasaros kursuose studentams, dėstytojams, mokslininkams ir gauti Valstybinę stipendiją

Vykdant atranką, prioritetas teikiamas studentams, kurie praktikos vietas susiranda patys.

 • Ankstesnių metų akademinės veiklos rezultatai.
 • Užsienio kalbos mokėjimas (šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos, partnerinėje institucijoje).
 • Studijų užsienyje plano atitikimas Kauno kolegijos studijų programai.
 • Motyvacija studijuoti / atlikti praktiką užsienyje.
 • Asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Stipendijos skiriamos laikantis Nordplus programos nuostatų. Daugiau informacijos sužinosite iš savo fakulteto koordinatoriaus arba paspaudę nuorodą.

Taip pat naudingos informacijos rasite Naudingos informacijos atmintinėje  bei mobilumo gide www.mobilumogidas.lt

Kauno kolegija bendradarbiauja ir gali tarpininkauti dėl praktikos vietos su:

Dėl išsamesnės apie studijas / stažuotes užsienyje, atrankos bei finansavimo sąlygas galite kreiptis į fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorių arba Tarptautinių ryšių skyrių.

Naudingos informacijos rasite mobilumo gide www.mobilumogidas.lt

Naudingos nuorodos