Šiandienos technologijų sparta ir įvykiai pasaulyje dar labiau išryškino akademinių veiklų skaitmeninimo svarbą. Mokymo(si) proceso perkėlimas į virtualią erdvę tapo ypač aktualus. Būtent į tai yra orientuotas tarptautinis „Erasmus+“ projektas „Quality of Virtual Studies“ (2020-1-LT01-KA226-HE-094740). Subūrus komandą iš Lietuvos (Kauno kolegija), Ispanijos (Francisco de Vitoria University), Suomijos (Savonia University of Applied Sciences), Kroatijos (Zagreb School of Business) ir Anglijos (School of Coding Limited) institucijų, siekiama pagerinti virtualių studijų kokybę, kuriant mokymo(si) metodiką ir įgyvendinant technologines bei pedagogines naujoves.

Mokymas ir mokymasis virtualioje mokymo(si) aplinkoje (VMA) atneša daug pokyčių įgyvendinant studijų turinį. Nuotolinio mokymosi metu mažėja kontaktinių valandų skaičius tarp dėstytojo ir studentų, daugiau dėmesio skiriama studentų savarankiškam mokymuisi, taigi, studentai praranda galimybę gauti neformalią emocinę pagalbą iš dėstytojų ir bendramokslių, praranda bendruomeniškumo jausmą, mažėja aktyvumas paskaitose.

Šio dviejų metų trukmės projekto rezultatai – tai apčiuopiami intelektiniai produktai, padėsiantys šiuolaikiniam dėstytojui pakelti studijų kokybę į aukštesnį lygį, kad studentai išliktų motyvuoti ir aktyvūs virtualių paskaitų metu.

Pagal projekte atliktą VMA mokymo(si) ir vertinimo metodų analizę, paruoštos gairės, išverstos į projekto partnerių nacionalines kalbas (tame tarpe ir lietuvių kalbą), bei paruošta vizuali medžiaga, šie intelektiniai produktai viešai prieinami projekto puslapyje ir vėliau bus pasidalinti Zenodo bei Erasmus+ rezultatų atviros prieigos platformose.

„Projekto idėja buvo sukurti tokį, tarsi, vadovėlį dėstytojams, kur jie rastų ne tik moksliniais šaltiniais grįstos teorijos, bet ir gerosios praktikos pavyzdžių su įvairiais patarimais, pavyzdžiui, kada ir kokį VMA platformos įrankį taikyti“, – dalinasi Vytautė Giedraitienė, Kauno kolegijos projektų skyriaus vyr. specialistė, projekto vadovė.

Projekto metu taip pat vyko iš projekto partnerių šalių atvykusių dėstytojų mokymai, kurių metu buvo pristatytas praktinis VMA „Moodle“ įrankių panaudojimas. Vėliau, žinios pritaikytos kuriant pilotinius virtualių studijų modulius, kurie buvo įgyvendinti 2022 m. rudens semestrą. Tai keturi tarptautiniai, tarpdisciplininiai moduliai, virtualiai subūrę studentus iš projekto partnerystėje dalyvaujančių institucijų, o moduliai orientuoti į šių laikų aktualijas bei studentų interesus ir apėmė tokias temas kaip karjeros modeliavimas, sveikatingumas, asmeninio įvaizdžio kūrimas, asmeninė ir tarptautinė komunikacija, marketingas, skaitmeninės medijos, antreprenerystė.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto docentė, projekto tyrėja dr. Rasa Tamulienė akcentuoja, kad šiandieniniame pasaulyje didžioji dalis dėstytojų darbą auditorijose vis drąsiau ir intensyviau papildo online užsiėmimais, o tai reiškia tam tikrus inovacijų keliu žengiančios akademinės bendruomenės pokyčius: „organizuojant veiklas virtualioje erdvėje kinta studijų turinys ir metodai, atsiveria didesnė studijų įvairovė ir laisvė, kuriami nauji kokybės standartai“.

Aukšta virtualių studijų kokybė taip pat atliepia ir kylantį poreikį skatinti tarptautiškumą namuose – studijas užsienyje, neišvykstant iš šalies. Daugelis studentų negali pasinaudoti fizinio mobilumo galimybėmis dėl finansinių ar asmeninių priežasčių, tad virtualus mobilumas atveria galimybes praplėsti studentų akiratį ir tapti tarptautinės bendruomenės dalimi interneto pagalba.

Gegužės 16 d. Kauno kolegijoje vyko „Quality of Virtual Studies“ projekto baigiamoji konferencija, kurios metu buvo pasidalinta ne tik projekto veiklomis ir rezultatais, bet ir skaitomi pranešimai virtualių studijų tema. Užsienio ir Lietuvos ekspertai dalinosi gerosios praktikos pavyzdžiais, iššūkiais ir vertingais patarimais apie pedagoginius ir techninius virtualaus mokymosi aspektus, pristatė inovatyvius virtualaus mokymo(si) įrankius, padedančius ne tik užtikrinti studijų kokybę, bet ir skatinančius mokymą(si) paversti įtraukiu.

Būtent tokie projektai ir renginiai skatina diskusijas ir suteikia galimybę pedagogams keistis idėjomis apie virtualaus mokymo(si) ateities tendencijas, kurias tampa vis sunkiau nuspėti, tačiau visada įdomu aptarti bendraminčių būryje.

Projektas „Quality of Virtual Studies“ (2020-1-LT01-KA226-HE-094740) finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.