Remiantis socialinės atsakomybės ir darnios plėtros principais, Kauno kolegija ir viešoji įstaiga „Gražinkime Kauną“ pradeda įgyvendinti socialinį projektą „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“. Projektu siekiama jauniems ir ekonomiškai neaktyviems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams padėti įgyti ir (ar) atkurti įgūdžius medinių namų restauracijos, eksterjero ir interjero detalių, suvenyrų gamybos srityse.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas įsikūręs Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje, kuri yra istoriškai susiformavusi kaip vienas iš Lietuvos medžio apdirbimo, baldų, suvenyrų dizaino ir pramonės lopšių. Šioje seniūnijoje egzistuoja gyventojų, ypač jaunesnių nei 40-ties metų, ekonominio neaktyvumo bei žemų pajamų ir iš to kylanti skurdo problema. Numatoma, kad per dvejus metus projekto veiklose dalyvaus apie dvidešimt 16–39 metų amžiaus Žaliakalnio gyventojų, iš kurių ne mažiau nei 20 proc. (arba ne mažiau nei 4 asmenų) padėtis darbo rinkoje pagerės praėjus 6 mėnesiams nuo projekto pradžios.

Projekto autoriai išskyrė tris pagrindines ekonomiškai neaktyvių Žaliakalnio gyventojų grupes: bedarbiai aukštųjų mokyklų absolventai, motinystės atostogas baigiančios jaunos mamos, kurios nenori grįžti į savo darbovietę, ir meno specialybių absolventai bei amatą išmanantys žmonės, kuriuos projektu siekiama grąžinti į darbo rinką.

„Medžio talka“ dalyvius mokys patyrę savo sričių profesionalai, tarp kurių ir Kauno kolegijos dėstytojai. Projekto metu dėmesys bus skiriamas taikomajam medžio apdirbimui, įvairių suvenyrų gamybai bei verslo kūrimo, teisės, rinkodaros, internetinės prekybos įgūdžių diegimui. „Medžio talkos“ dalyviai gaus individualias konsultacijas su mokymais susijusiais klausimais, o du kartus per metus išvyks į didžiausias Lietuvos amatų muges (Kaziuko mugę Vilniuje ir Jūros šventę Klaipėdoje), kad pasisemtų gerosios patirties iš sėkmingai dirbančių amatininkų.

Dar studijuojantys Kauno kolegijos ir kitų aukštųjų mokyklų studentai yra ekonomiškai aktyvūs ir negali dalyvauti projekte, tačiau 2019 metų vasarą baigę studijas, bet neįsidarbinę (ir neišvykę į užsienį) absolventai galės įgyti perspektyvios specialybės pagrindus.

Projektas „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto numeris – 08.6.1-ESFA-V-911-02-0003.

Projekto trukmė – 2 metai.