Kauno kolegijoje plėtojami informatikos, inžinerijos, technologijos, socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir humanitarinių mokslo sričių taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir profesionalusis menas.

Kolegijoje esanti moderni mokslo taikomosios bei meno veiklos infrastruktūra bei profesionali bendruomenė leidžia kokybiškai ir pažangiai vykdyti taikomąją mokslo ir meno veiklą.

Taikomoji mokslo ir meno veikla yra nukreipta į novatoriškų sprendimų formavimą ir veiksmingą jų taikymą. Kauno kolegija su suinteresuotomis šalimis sprendžia visuomenei ir aplinkai aktualias problemas bei prisideda prie regiono pažangos taikant naujausias mokslo žinias.

Per mokslo ir meno taikomąsias veiklas siekiama tvariai prisidėti prie visuomenės gerovės ir tapti pripažinta aukštaja mokykla tarptautiniame kontekste.

Mes siūlome:

Atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus, galimybių studijas, analizes ir kt. veiklas Jums aktualioje srityje;

Bendrus verslo ir mokslo projektus, kuriant inovacijas, pritaikant ir komercializuojant inovatyvius produktus ir paslaugas;

Pagalbą kuriant ir vystant verslą – verslo ir rinkodaros modelių, planų, projektų strategijų rengimą, įmonių steigimą;

Dizaino, įvaizdžio, fotografijos, dailės ir restauravimo ir kt. paslaugas bei kūrinius;

Mokymus, seminarus ir konferencijas skirtingomis tematikomis (nuo medicinos, technologijų iki verslo ir švietimo).

Įgyvendinti kitas su taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra, meno veikla ir mokymais susijusias veiklas.

Daugiau informacijos:

Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyrius
Pramonės pr. 20, 1-010 kab.
(8 37) 75 11 49
research@go.kauko.lt
www.kaunokolegija.lt