• Į Kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą.
  • Asmenys, pageidaujantys studijuoti valstybės finansuojamose, valstybės nefinansuojamose studijų vietose arba gauti studijų stipendiją, kviečiami konkurso tvarka stoti bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Iškilus klausimams dėl priėmimo kreipkitės: + 370 37 32 11 11, + 370 620 52 041.

Stojamieji egzaminai, kursai

Norint studijuoti kai kuriose Kauno kolegijos studijų programose, reikalingi stojamieji egzaminai, testai. Norinčius kokybiškai jiems pasiruošti, Kauno kolegija kviečia į parengiamuosius kursus.

Stojant į Dantų technologijos studijų programą yra laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Stojantieji, nelaikę manualinių gebėjimų patikrinimo testo, negali dalyvauti konkurse studijų vietai užimti.

Rekvizitai apmokėjimui:

Įstaiga: KAUNO KOLEGIJA Įstaigos kodas: 111965284 Bankas: „Swedbank“, AB Sąskaitos Nr.: LT28 7300 0100 0222 9776
Įstaiga: KAUNO KOLEGIJA Įstaigos kodas: 111965284 Bankas: „AB SEB bankas“ Sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0815 6460
Kai mokama už manualinių gebėjimų patikrinimo testą, reikia nurodyti:
● Stojančiojo Vardą ir pavardę;
● Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Manualinių gebėjimų patikrinimo testas“
Suma – 50 Eur
Pavyzdžiui: Vardas Pavardė, manualinių gebėjimų patikrinimo testas

Manualinių gebėjimų patikrinimo testą laiko tie stojantieji, kurie LAMA BPO informacinėje sistemoje į savo studijų pageidavimų sąrašą įtraukė Dantų technologijos studijų programą.

Testo vykdymo eiga ir užduočių vertinimas:

Šią informaciją galite rasti priėmimo į Kauno kolegiją 2023 m. taisyklėse esančiuose „Stojančiųjų 2023 metais į Dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo nuostatuose“ (6 priedas).

Testo laikymo vieta:

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, K. Petrausko g. 15, Kaunas.

Testo laikymo data:

2024 m. birželio 27 d.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedra kviečia visus, norinčius studijuoti Dantų technologijos studijų programoje, atvykti į manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus, kurie vyks K. Petrausko g. 15, Kaune (106 a.).

Priėmimo statistika

Kauno kolegija kasmet atsiranda tarp lyderių pagal priimtų mokytis studentų skaičių. Prognozuoti savo įstojimo į Kauno kolegiją galimybes galite lygindami stojamąjį balą su šiais metais priimtų studentų stojamaisiais balais. Primename, kad tai tik orientacinė priemonė. Stojamasis balas kinta kasmet.

Naudingos nuorodos