Stojamieji egzaminai, kursai

Norint studijuoti kai kuriose Kauno kolegijos studijų programose, reikalingi stojamieji egzaminai, testai, motyvaciniai pokalbiai. Norinčius kokybiškai jiems pasiruošti, Kauno kolegija kviečia į parengiamuosius kursus.

Studijų programos:

Dizainas, Aprangos dizainas, Įvaizdžio dizainas, Fotografija, Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas, Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas.

Stojant į Dantų technologijos studijų programą laikomas egzaminas – manualinių gebėjimų patikrinimo testas.

Parengiamieji kursai. Stojančiųjų į dantų technologijų studijų programą manualinių gebėjimų parengiamieji kursai vyks nuo 2018 m. gegužės 21 d. iki birželio 1 d., 15:00–19:00 val. (dėstytojas A. Kavaliauskas) ir 2018 m. birželio 4–15 d. d., 15:00–19:00 val. (dėstytoja I. Vasilavičiūtė), adresu K. Petrausko g. 15, 103 a., Kaunas. Daugiau informacijos telefonu (8-37) 33 09 98.

Egzamino užduotys

Manualinių gebėjimų egzamino metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją, iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją.

Egzamino vertinimas

Manualinių gebėjimo patikrinimo testo rezultatai įvertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Gavusieji testo įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja.

Egzamino vieta

Manualinių gebėjimų patikrinimas organizuojamas Kauno kolegijos Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15, Kaunas), Dantų technologijos laboratorijoje.

Egzamino data

Stojamasis manualinių gebėjimų patikrinimas vyks pagal bendrojo priėmimo taisyklėse nustatytą sesijos datą.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 33 09 98.

Stojantiesiems į Medicinos fakulteto Dantų technologijos studijų programą nustatytas 30 € mokestis už manualinių gebėjimų testo laikymą ir atliktų užduočių vertinimą. Nuo manualinių gebėjimų egzamino laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lankę manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus, ir našlaičiai.

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys

Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Egzamino vertinimas

Išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas). Motyvacijos vertinimo turinys ir vertinimo aprašas pateikiamas LAMABPO svetainėje.

Egzamino vieta

Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą.  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data

Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Tiesioginis priėmimas į menų srities programas

Priėmimas atskirąja tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas vykdo tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

  • Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos);
  • Dizainas (nuolatinės studijos);
  • Fotografija (nuolatinės studijos);
  • Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos);
  • Mados dizainas (nuolatinės studijos);
  • Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos).

Priėmimo statistika

Kauno kolegija kasmet atsiranda tarp lyderių pagal priimtų mokytis studentų skaičių. Prognozuoti savo įstojimo į Kauno kolegiją galimybes galite lygindami stojamąjį balą su šiais metais priimtų studentų stojamaisiais balais. Primename, kad tai tik orientacinė priemonė. Stojamasis balas kinta kasmet.

Informacija atnaujinta: 2018-11-20

Skelbimai