• Į Kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą.
  • Asmenys, pageidaujantys studijuoti valstybės finansuojamose, valstybės nefinansuojamose studijų vietose arba gauti studijų stipendiją, kviečiami konkurso tvarka stoti bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Iškilus klausimams dėl priėmimo kreipkitės: (8 37) 32 1111, (8 620) 52 041.

Stojamieji egzaminai, kursai

Norint studijuoti kai kuriose Kauno kolegijos studijų programose, reikalingi stojamieji egzaminai, testai, motyvaciniai pokalbiai. Norinčius kokybiškai jiems pasiruošti, Kauno kolegija kviečia į parengiamuosius kursus.

Stojant į Dantų technologijos studijų programą yra laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Stojantieji, nelaikę manualinių gebėjimų patikrinimo testo, negali dalyvauti konkurse studijų vietai užimti.

Manualinių gebėjimų patikrinimo testą laiko tie stojantieji, kurie LAMA BPO informacinėje sistemoje į savo studijų pageidavimų sąrašą įtraukė Dantų technologijos studijų programą.

Testo vykdymo eiga ir užduočių vertinimas:

Šią informaciją galite rasti priėmimo į Kauno kolegiją 2021 m. taisyklėse (nuoroda bus prisegta netrukus) esančiuose „Stojančiųjų 2021 metais į Dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų patikrinimo testo nuostatuose“ (6 priedas).

Testo laikymo vieta:

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, K. Petrausko g. 15, Kaunas.

Testo laikymo data:

2022 m. birželio 30 d.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedra kviečia visus, norinčius studijuoti Dantų technologijos studijų programoje, atvykti į manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus, kurie vyks K. Petrausko g. 15, Kaune (106 a.). Daugiau informacijos apie kursus rasite čia.

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo studijų programą laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys

Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Egzamino vertinimas

Motyvacijos patikrinimo testas privalomas visiems stojantiesiems. Vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Konkurse dalyvauja tik gave testo įvertinimą „įskaityta“. Motyvacijos vertinimo turinys ir vertinimo aprašas pateikiamas LAMABPO svetainėje.

Egzamino vieta

Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą.  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data

Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Tiesioginis priėmimas į menų srities programas

Priėmimas atskirąja tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas vykdo tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

  • Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos);
  • Dizainas (nuolatinės studijos);
  • Fotografija (nuolatinės studijos);
  • Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos);
  • Mados dizainas (nuolatinės studijos);
  • Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos).

Priėmimo statistika

Kauno kolegija kasmet atsiranda tarp lyderių pagal priimtų mokytis studentų skaičių. Prognozuoti savo įstojimo į Kauno kolegiją galimybes galite lygindami stojamąjį balą su šiais metais priimtų studentų stojamaisiais balais. Primename, kad tai tik orientacinė priemonė. Stojamasis balas kinta kasmet.

Naudingos nuorodos