Mokymai bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo pagal neformaliojo profesinio mokymo programas. Šios mokymo programos yra skirtos asmenims, gaunantiems finansavimą kvalifikacijos kėlimui iš Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pageidaujantys mokytis pagal šias programas gali kreiptis į Teritorines užimtumo tarnybas.

Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Eil. Nr. Programos kodas (KTPRR) Programos pavadinimas Suteikiama kompetencija (-jos) Mokymo programos trukmė (sav. ir val.) Mokymo kaina (EUR) Teikėjo kontaktai
1. 223000884 Verslo organizavimas: nuo rinkotyros iki apskaitos Rinkotyros, rinkodaros, verslo planavimo ir veiklos organizavimo, apskaitos tvarkymo, įmonių finansų valdymo 4/80 789,00 € Kauno kolegija, Verslo fakultetas

Įstaigų ir įmonių administravimo katedra

Pramonės pr. 20, Kaunas, LT-50468

Tel. 867523595

janina.endriukaitiene@go.kauko.lt

2. 223000885 Meninių odos dirbinių kūrimas ir atlikimas Suteikiama meninių dirbinių iš odos kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas

A. Mackevičiaus 27, Kaunas, LT-44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

3. 223000886 Meninių keramikos dirbinių kūrimas ir atlikimas Meninių dirbinių iš keramikos kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas

A. Mackevičiaus 27, Kaunas, LT-44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

4. 223000887 Meninių stiklo dirbinių kūrimas ir atlikimas Meninių dirbinių iš stiklo kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas

A. Mackevičiaus 27, Kaunas, LT-44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

5. 223000888 Dailiosios tekstilės dirbinių kūrimas ir atlikimas Dailiosios tekstilės dirbinių kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas

A. Mackevičiaus 27, Kaunas, LT-44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

6. 223000889 Meninių porceliano dirbinių kūrimas ir atlikimas Meninių dirbinių iš porceliano kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas

A. Mackevičiaus 27, Kaunas, LT-44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

7. 223000890 Gyvenamosios erdvės interjero projektavimas Gyvenamosios erdvės interjero projektuotojo kompetencija 3,8/150 800,00 € Kauno kolegija, Menų ir ugdymo fakultetas

A. Mackevičiaus 27, Kaunas, LT-44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

8. 223000891 Sodybos želdinimas ir priežiūra Sodybos želdinimo ir jos priežiūros kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Technologijų fakultetas

Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Pramonės pr. 22, LT-50387, Kaunas

Tel. 868233729

donatas.klimavicius@go.kauko.lt

9. 223000892 Sodo augalų auginimo ir priežiūros technologijos Sodo augalų auginimo ir priežiūros kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija, Technologijų fakultetas

Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Pramonės pr. 22, LT-50387, Kaunas

Tel. 868233729

donatas.klimavicius@go.kauko.lt

10. 223000893 Baldų gamybos mašinų operatoriaus Baldų gamybos mašinų operatoriaus kompetencija 12/480 1034,82 € Kauno kolegija, Technologijų fakultetas

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra

Pramonės pr. 20, LT-50468, Kaunas

Tel. (8 37) 75 11 38

inga.valentiniene@go.kauko.lt

Praktikos vadovams (mentoriams)

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo  ir didaktinė kompetencija 40 slaugytojams, akušeriams, burnos higienistams, gydytojo odontologo padėjėjams, dantų technikams, vaistininko padėjėjams, socialiniams darbuotojams, grožio terapijos specialistėms, kineziterapeutams, ergoterapeutams, masažistams 2017 11 09 17SD283

Bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Slaugos ypatumai sergant cukriniu diabetu 24 Slaugytojams, akušeriams 2015 10 15 15SL211
2 Slaugos paslaugos pacientui namuose 40 Slaugytojams 2017 11 09 17SL297
3 Imunoprofilaktikos pagrindai 40 Slaugytojams, akušeriams 2017 11 09 17SL281
4 Stresas ir jo valdymas 16 slaugytojams, akušeriams, socialiniams darbuotojams, soc. darbuotojų padėjėjams 2017 11 09 17SD296
5 Paliatyvioji pagalba 36 slaugytojams, slaugytojo padėjėjams, socialiniams darbuotojams 2017 11 09 17SL282
6 Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems 40 slaugytojams, akušeriams, įgijusiems skubios medicinos pagalbos slaugos specializaciją, paramedikams 2017 11 09 17SL284

 

Neformaliojo švietimo programos (specializacijos):

Eil. Nr. Programos pavadinimas Skirta Trukmė

val.

Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Bendruomenės slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams 480 2010-09-23 10SL24
2 Psichikos sveikatos slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams 640 2010-09-23 10SL20
3 Anestezijos ir intensyviosios slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams 960 2010-09-23 10SL25
4 Skubiosios  medicinos pagalbos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams 960 2010-09-23 10SL21
5 Operacinės slaugos

 

Bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams 480 2010-09-23 10SL22
6 Anestezijos slaugos

 

Akušeriams 480 2010-09-23 10SL23

Radiologijos technologams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas

1.

Slaugos technikos teorijos ir praktikos mokymo programa

32

Radiologijos technologams, nebaigusiems slaugos technikos teorijos ir praktikos kurso 2016 07 14 15MF218

Burnos priežiūros specialistams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1. Pagrindiniai asistavimo gydytojui odontologui principai 18 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST286
2. Odontologo padėjėjo  darbas su plombinėmis, endodontinėmis,  ortopedinėmis  medžiagomis ir priemonėmis 36 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST287
3. Gydytojo odontologo padėjėjo  profesinės veiklos funkcijos 60 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST288
4. Asistavimas  gydytojui odontologui 90 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST289
5. Burnos higienisto veikla atliekant dantų balinimą, poliravimą, burnos irigaciją 18 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST290
6. Burnos higienisto atliekamų procedūrų indikacijos ir kontraindikacijos 36 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST291
7. Burnos higienisto naudojamų instrumentų ir priemonių pasirinkimo ypatumai bei  procedūrų atlikimo technika 60 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST292
8. Burnos higienisto darbas su pacientu 90 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST293
9. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technika 18 Dantų technikams 2017 11 09 17ST294
10. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technologijos 36 Dantų technikams 2017 11 09 17ST295
11. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gaminimo technika 60 Dantų technikams 2013 06 12 07DT02
12. Stojančių į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamųjų kursų programa 40 Dantų technikams 14ST164

Kineziterapeutams, ergoterapeutams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Viršutinės ir apatinės galūnės sąnarių, stuburo slankstelių ir krūtinės ląstos šonkaulių mobilizacinės technikos 23 Kineziterapeutams,

ergoterapeutams.

15KE195
2 Ašinio skeleto ir periferinių sąnarių mobilizacijos technikos 24 Kineziterapeutams 2015 04 14 15MF222
3 Masažo pagrindų mokymo programa 160 Asmenims, baigusiems medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, bendrosios praktikos slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos, felčerio laboranto, medicininės diagnostikos laboranto, sanitarijos felčerio studijų programas. 2016 10 28 16KE257

Socialiniams darbuotojams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Patvirtinta
Data Kodas
1 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus 16 2017 11 03 17SD300
2 Individualios priežiūros personalo psichosocialinių

įgūdžių ugdymas

16 2017 11 03 17SD301
3 Darbo komandoje ir supervizijos įgūdžių ugdymo programa 16 2012-02-02 12SD57
4 Kūrybinių metodų taikymas socialiniame darbe su vaikais 16 2012-02-02 12SD58
5 Pagalba patiriantiems krizes 8 2012-02-02 (atnaujinta) 09SD10

 

6 Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis 40 2012-02-02 (atnaujinta) 09SD12
7 Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai (socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymo programa) 16 2012-04-26 12SD96

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Efektyvi komunikacija teikiant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas

16

slaugytojams, akušeriams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, soc. darbuotojų padėjėjams 2017 11 09 17SL285

Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu

Kontaktai:

Tęstinių studijų skyriaus vedėja: 
Rasa Juozapavičienė, rasa.juozapaviciene@go.kauko.lt

Petrausko g. 15, 206 kab. , LT-44162 Kaunas
Tel. (8-37) 33 27 78

Naudingos nuorodos