Praktikos vadovams (mentoriams)

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo  ir didaktinė kompetencija 40 slaugytojams, akušeriams, burnos higienistams, gydytojo odontologo padėjėjams, dantų technikams, vaistininko padėjėjams, socialiniams darbuotojams, grožio terapijos specialistėms, kineziterapeutams, ergoterapeutams, masažistams 2017 11 09 17SD283

Bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Slaugos ypatumai sergant cukriniu diabetu 24 Slaugytojams, akušeriams 2015 10 15 15SL211
2 Slaugos paslaugos pacientui namuose 40 Slaugytojams 2017 11 09 17SL297
3 Imunoprofilaktikos pagrindai 40 Slaugytojams, akušeriams 2017 11 09 17SL281
4 Stresas ir jo valdymas 16 slaugytojams, akušeriams, socialiniams darbuotojams, soc. darbuotojų padėjėjams 2017 11 09 17SD296
5 Paliatyvioji pagalba 36 slaugytojams, slaugytojo padėjėjams, socialiniams darbuotojams 2017 11 09 17SL282
6 Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems 40 slaugytojams, akušeriams, įgijusiems skubios medicinos pagalbos slaugos specializaciją, paramedikams 2017 11 09 17SL284

 

Neformaliojo švietimo programos (specializacijos):

 

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Bendruomenės slaugos 480 Bendrosios praktikos slaugytojams 2010-09-23 10SL24
2 Psichikos sveikatos slaugos 640 Bendrosios praktikos slaugytojams 2010-09-23 10SL20
3 Anestezijos ir intensyviosios slaugos 960 Bendrosios praktikos slaugytojams 2010-09-23 10SL25
4 Skubiosios  medicinos pagalbos 960 Bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams 2010-09-23 10SL21
5 Operacinės slaugos 480 Bendrosios praktikos slaugytojams, akušeriams 2010-09-23 10SL22
6 Anestezijos slaugos 480 Akušeriams 2010-09-23 10SL23

Radiologijos technologams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1. Slaugos technikos teorijos ir praktikos mokymo programa 32 Radiologijos technologams, nebaigusiems slaugos technikos teorijos ir praktikos kurso 2016 07 14 15MF218

Burnos priežiūros specialistams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1. Pagrindiniai asistavimo gydytojui odontologui principai 18 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST286
2. Odontologo padėjėjo  darbas su plombinėmis, endodontinėmis,  ortopedinėmis  medžiagomis ir priemonėmis 36 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST287
3. Gydytojo odontologo padėjėjo  profesinės veiklos funkcijos 60 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST288
4. Asistavimas  gydytojui odontologui 90 Odontologų padėjėjams 2017 11 09 17ST289
5. Burnos higienisto veikla atliekant dantų balinimą, poliravimą, burnos irigaciją 18 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST290
6. Burnos higienisto atliekamų procedūrų indikacijos ir kontraindikacijos 36 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST291
7. Burnos higienisto naudojamų instrumentų ir priemonių pasirinkimo ypatumai bei  procedūrų atlikimo technika 60 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST292
8. Burnos higienisto darbas su pacientu 90 Burnos higienistams 2017 11 09 17ST293
9. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technika 18 Dantų technikams 2017 11 09 17ST294
10. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technologijos 36 Dantų technikams 2017 11 09 17ST295
11. Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gaminimo technika 60 Dantų technikams 2013 06 12 07DT02
12. Stojančių į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamųjų kursų programa 40 Dantų technikams 14ST164

Kineziterapeutams, ergoterapeutams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Viršutinės ir apatinės galūnės sąnarių, stuburo slankstelių ir krūtinės ląstos šonkaulių mobilizacinės technikos 23 Kineziterapeutams,

ergoterapeutams.

15KE195
2 Ašinio skeleto ir periferinių sąnarių mobilizacijos technikos 24 Kineziterapeutams 2015 04 14 15MF222
3 Masažo pagrindų mokymo programa 160 Asmenims, baigusiems medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, bendrosios praktikos slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos, felčerio laboranto, medicininės diagnostikos laboranto, sanitarijos felčerio studijų programas. 2016 10 28 16KE257

Socialiniams darbuotojams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Patvirtinta
Data Kodas
1 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus 16 2017 11 03 17SD300
2 Individualios priežiūros personalo psichosocialinių

įgūdžių ugdymas

16 2017 11 03 17SD301
3 Darbo komandoje ir supervizijos įgūdžių ugdymo programa 16 2012-02-02 12SD57
4 Kūrybinių metodų taikymas socialiniame darbe su vaikais 16 2012-02-02 12SD58
5 Pagalba patiriantiems krizes 8 2012-02-02 (atnaujinta) 09SD10

 

6 Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis 40 2012-02-02 (atnaujinta) 09SD12
7 Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai (socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymo programa) 16 2012-04-26 12SD96

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistams

Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė

val.

Skirta Patvirtinta
LR SAM Kodas
1 Efektyvi komunikacija teikiant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas 16 slaugytojams, akušeriams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, soc. darbuotojų padėjėjams 2017 11 09 17SL285

Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu

Kontaktai:

Tęstinių studijų skyriaus vedėja: 
Rasa Juozapavičienė, rasa.juozapaviciene@go.kauko.lt

Petrausko g. 15, 206 kab. , LT-44162 Kaunas
Tel. (8-37) 33 27 78

Neformaliojo švietimo programos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
 
Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė  val. Įregistruota Kodas
1 Valdorfo pedagogikos taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 308 2016 03 30 16DI229
2 Tapyba: nuo natiurmorto iki peizažo 80 2016 10 05 16DP258
3 Vilnos vėlimo paslaptys 6 2018-04-05 18DP318
4 Netradicinės tekstilės dirbiniai 6 2018-04-11 18DP319
5 Dailės technikų taikymas ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintines ir menines kompetencijas 6 2018-04-12 18DP320
6 Odos dailės galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus 6 2018-05-02 18DP321
Vaikams nuo 2 iki 14 metų amžiaus
Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė  val. Įregistruota Kodas
1 Dailės pažinimas aktyvioje kūrybinėje veikloje 60 2015-09-29 15JVMF196
Neformaliojo profesinio mokymo programos
Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė  val. Įregistruota Kodas
1 Kompozicija 40 2012-06-12 12DP99
2 Tapyba 40 2012-06-12 12DP100
3 Paišyba 40 2012-06-12 12DP101
Kontaktai:
Studijų vedėja Nijolė Meškelienė
 nijole.meskeliene@go.kauko.lt
tel. (8 37) 32 10 47
A. Mackevičiaus g. 27, 206 kab., Kaunas
Privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojams
Eil. Nr. Programos pavadinimas Trukmė  val. Įregistruota Kodas
1 Anglų kalbos kursai (A1.2 lygis) 50 2019-01-23 19KC03
2 Anglų kalbos kursai (B1.2 lygis) 50 2019-01-23 19KC04
3 Anglų kalbos kursai (B2.1 lygis) 50 2019-01-23 19KC05
4 Anglų kalbos kursai (C1.1 lygis) 50 2019-01-23 19KC06
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu
Kontaktai:
Kalbų centro vadovė Renata Sedliorienė
renata.sedlioriene@go.kauko.lt
mob. (8 699) 19 554
Pramonės pr. 20, 1-41 kab., Kaunas

Naudingos nuorodos