Kauno kolegija – atvira visuomenei aukštojo mokslo institucija kiekvienam visuomenės nariui, įvairioms Lietuvos ir užsienio šalių verslo įmonėmis ir asocijuotoms struktūroms, valstybės organizacijoms, kitoms aukštosioms mokykloms. Tik būdami atviri, komunikuojantys ir paslaugūs galime dalintis patirtimis, tobulėti, kurti savo valstybės socialinę, ekonominę, kultūrinę aplinką ir atlikti tarnystės visuomenei funkciją.

Mūsų aukštojoje mokykloje organizuojami kursai, mokymai, seminarai, nemokamos konsultacijos. Bendradarbiaudami su įmonėmis plėtojame mokslo ir meno taikomąją veiklą. Darbdaviai įtraukiami į Kauno kolegijos studijų programų rengimo, studentų baigiamųjų darbų vertinimo procesus. Tokio pobūdžio veikla naudinga ne tik pavieniams asmenims, bet tai gali būti dar vienas būdas, stiprinantis verslo sektoriaus bei studijų integracijos procesą.

Kauno kolegija aktyviai bendradarbiauja su užsienio aukštojo mokslo institucijomis, tarptautiniais tinklais ir asociacijomis. Bendradarbiavimas apima studentų ir dėstytojų mobilumą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir programose, remiančiose regioninį, nacionalinį ir tarptautinį pažinimą ir bendradarbiavimą, aukštojo mokslo plėtrą. Visuomenės narius visuomet kviečiame susipažinti su mūsų aukštosios mokyklos veiklą atspindinčiais dokumentais: Statutu, veiklos ataskaitomis, viešųjų pirkimų ataskaitomis, studijų kokybės užtikrinimo dokumentais, informacija apie išorinį vertinimą ir akreditavimą, bendruomenės apklausų rezultatais.

Naudingos nuorodos