Nepabūgus situacijos dėl Kauno mieste ir visame pasaulyje vykstančių intensyvių pandemijos sukeltų pokyčių, spalio paskutiniąją dieną finišavo dvi dienas anglų kalba vykęs renginys „Daikto istorija. Verslumo dirbtuvės“. Finalinio renginio metu mišrios Lietuvos ir Europos aukštųjų mokyklų studentų komandos pristatė verslo idėjas darnaus verslo kontekste.

Baigiamojo renginio metu komandos kovojo ne tik dėl geriausios, kūrybiškiausios idėjos apdovanojimų, bet ir dėl rėmėjų įsteigtų prizų. Didžiausią komisijos pripažinimą pelnė ir geriausios idėjos autoriais tapo olandų komanda, pasivadinusi „Textile Footprint“, sukūrusi verslo idėją, grįstą perdirbimo modeliu. Idėja atkreipia dėmesį į didelių mastų vandens išteklių reikalaujantį džinsų gamybos procesą. Tikslas – surinkti nenešiojamus džinsus ir prikelti juos antram gyvenimui. Klientams siūloma džinsų prenumeratos paslauga, kuri veikia kaip mainai: kartą per metus išsiunčiami nenešiojami džinsai, gaunant mainais naujus. Ši verslo idėja surinko daugiausiai balų, atsižvelgiant į medžiagos sąsajas su verslo idėjos objektu, verslo idėjos atliepimą žiedinės ekonomikos principams, tvaraus produkto (paslaugos) naujos vertės sukūrimo sprendimus (ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis aspektai) bei kitus kriterijus.

Kūrybiškiausias bei originaliausias verslo idėjos titulą pelnė Kauno bei Vilniaus kolegijų studentų komanda pavadinimu „Textile Workshop“, kurių idėja išsiskyrė auditorijai patrauklia prezentacija. Šios komandos verslo idėja – naujam gyvenimui prikelti niekam nereikalingus ir nenaudojamus rūbus kitu pavidalu. Socialiai atsakingo ir įvairias socialines grupes įtraukiančio verslo tikslas – skatinti žmonių užimtumą bei kūrybiškumą, kuriant žaislus, kurių viduje – augalų sėklos. Ši idėja remiasi logika, jog pametus žaislą – iš jo išaugtų augalas, tokiu būdu būtų kuriamas žalesnis rytojus.

Kaip teigia Verslo centro vadovė, „Daikto istorija“ iniciatyvos organizatorė Ramunė Bogočiūnaitė, „verslumo ugdymas išlieka viena aktualiausių temų. Tai ne tik augina studentus, bet padeda pamatą nuostatoms, kurios vėliau darys įtaką verslui bei jo augimui mūsų šalyje ir visame pasaulyje. Esminis mūsų tikslas – sudaryti sąlygas studentams integruoti žinojimą bei praktiškai jį pritaikyti dar studijų metu“.

Intensyvios studentų dirbtuvės pradėtos spalio 29 dieną,  gilinant dalyvių žinias darnaus verslo pagrindų, išorinės komunikacijos ir kūrybiškumo srityse. Verslo dirbtuvėms pasitelktos pajėgos iš verslo – sudaryta galimybė konsultuotis su mentoriais, verslo idėjoms vertinti sudaryta kompetentinga komisija.

Renginyje dalyvavo Kauno kolegijos, Vilniaus kolegijos, Šaulių valstybinės kolegijos, Lietuvos verslo kolegijos aukštųjų mokyklų studentai bei studentai iš užsienio aukštųjų mokyklų: Avans University of Applied Sciences (Olandija), Latvia University of Life Sciences and Technologies, Howest University of Applied Sciences (Belgija), Brunel University London (Anglija), ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Portugalija), Franco-German Institute for Technology and Business (DFHI / ISFATES) (Vokietija).

Susiklosčius esamai situacijai Lietuvoje dėl COVID-19, priimti tam tikri sprendimai ir greitai reaguojant, buvo keičiamas renginio formatas. Laikantis visų saugumo reikalavimų, dalis renginio įvyko gyvai, idėjų dirbtuvės vykdytos nuotoliniu būdu.

Kauno kolegijos Verslo fakultetas ir Verslo centras nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems studentams ir juos ruošusiems dėstytojams, seminarų sesijos lektoriams už įtraukius ir naudingus seminarus, mentoriams, ankstyvą penktadienio rytą konsultavusiems komandas, ir, žinoma, komisijos nariams, kurių kompetencija ir patirtis prisidėjo prie verslių, kūrybiškų ir socialiai atsakingų asmenybių formavimo.