Antrus metus vykdomas projektas įpusėjo ir jau matomi apčiuopiami rezultatai. Nuo projekto pradžios 2021 metų birželio mėnesio jau sukurtas pirmasis intelektinis produktas „VMA mokymo(si) ir vertinimo metodų analizės ataskaita“ bei finalizuojamas antrasis intelektinis produktas „VMA mokymo(si) ir vertinimo metodų metodologija“. Taip pat, šiais mokslo metais startavo keturi tarptautiniai, tarpdisciplininiai moduliai virtualioje aplinkoje, suburiantys studentus iš projekto partnerystėje dalyvaujančių institucijų. Modulių temos orientuotos į šių laikų aktualijas bei studentų interesus ir apima tokias temas kaip karjeros modeliavimas, sveikatingumas, asmeninio įvaizdžio kūrimas, asmeninė ir tarptautinė komunikacija, marketingas, skaitmeninės medijos, antreprenerystė. Siekiama, kad šie virtualūs moduliai atskleistų virtualaus mobilumo pranašumus ir skatintų tarptautiškumą namuose – studijas užsienyje, neišvykstant iš šalies.

Š. m. spalio 25 d. vyko tarptautinis susitikimas Zagrebo verslo aukštojoje mokykloje (Zagreb School of Business), Kroatijoje, kur partneriai atvyko iš Ispanijos (Francisco de Vitoria University), Suomijos (Savonia University of Applied Sciences), Lietuvos (Kauno kolegija) ir Anglijos (School of Coding Limited) institucijų, kad aptartų projekto eigą, iškilusias problemas bei tolimesnes projekto veiklas. Planuojama, kad projektą vainikuos baigiamoji konferencija, kuri bus organizuojama projekto koordinatorės 2023 m. gegužės mėnesį.

Projektu „Quality of Virtual Studies“ siekiama pagerinti virtualių studijų kokybę kuriant mokymo(-si) metodiką ir įgyvendinant technologines bei pedagogines naujoves (dėstytojų didaktines, skaitmenines kompetencijas, studijų proceso sužaidybinimą), kurios padidins studijų prieinamumą ir besimokančiųjų motyvaciją. Projektas skirtas darbuotojų švietimui apie pedagogines ir technologines naujoves bei gerosios praktikos Europoje perdavimui.