Išvykstančių į studijas dokumentų formos:

Išvykstančių į praktiką dokumentų formos:

Gyvenimo aprašymų formos:

Akreditavimas

Kauno kolegijos akredituotų studijų programų išorinio vertinimo išvados

Studijų dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimas Kauno kolegijoje

Dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimas
Dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimo anketa

Informacija atnaujinta: 2018-08-02

Skelbimai