Dokumentai

Kauno kolegijos statutas

Kauno kolegijos integruotos plėtros strategija iki 2020 metų

Kauno kolegijos akademinės etikos kodeksas

Studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų vietų užėmimo tvarka

Studentų priėmimo į Kauno kolegiją 2016 m. taisyklės

Įmokų už studijas tvarka

Kauno kolegijos veiklos ataskaitos

Kauno kolegijos finansinių ataskaitų rinkiniai

Kauno kolegijos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės

Kilnojamo turto pardavimo viešajame aukcione tvarka

Kauno kolegijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Kauno kolegijos sąmatos

Kauno kolegijos darbo tvarkos taisyklės

Kauno kolegijos studijų programų akreditavimo terminai

Kauno kolegijos akredituotų studijų programų išorinio vertinimo išvados

 Kauno kolegijos veiklos vertinimo išvados

Išsamesnę informaciją apie studijų programų akreditaciją galite rasti Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje www.skvc.lt

Kauno kolegijos veiklos gerinimo planas

Studijų dalyko ir jo dėstymo kokybės vertinimas Kauno kolegijoje

Kauno kolegijos studijų programų pažangos ataskaitos

Kauno kolegijos dėstytojų apklausos rezultatai ir gairės kolegijos veiklos tobulinimui

Kauno kolegijos studentų apklausų rezultatai

Kauno kolegijos studentų darbdavių apklausų rezultatai

Kauno kolegijos stiliaus knyga

Stiliaus knyga .pdf formatu

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas