Būdami Kauno kolegijos studentais turite daug galimybių studijuoti ar/ir atlikti praktiką užsienyje, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, konferencijose, parodose ar kituose renginiuose užsienyje.

Apie Erasmus+ programą

Kauno kolegija Erasmus programoje dalyvauja nuo 1999 metų, o 2007-aisiais buvo apdovanota Europos kokybės pažymėjimu už Erasmus studentų ir dėstytojų judumo programos vykdymą. 2008 metais Kauno kolegija užėmė pirmąją vietą Švietimo mainų paramos fondo paskelbtame kokybės konkurse ir tapo 2007-ųjų ir 2008-ųjų geriausiai Erasmus judumo veiklas organizavusia institucija Lietuvoje.

Kauno kolegija yra ESN Lietuva (ERASMUS Student Network Lietuva) narė.

Erasmus+ programa Europos komisijos svetainėje

Erasmus+ galimybės:

 • Vykti į studijas Kauno kolegijos partnerinėse aukštosiose mokyklose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje. Studijų trukmė 3–12 mėn.
 • Vykti į praktiką užsienio įmonėse ir mokymo įstaigose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje. Praktikos trukmė 2–12 mėn.
 • Vykti mišriam mobilumui (pvz., 2 mėn. studijų + 1 mėn. praktikos). Mišriojo mobilumo trukmė 3–12 mėn.
 • Vykti į studijas / praktiką kitose pasaulio šalyse, jei tai atitinka Erasmus+ programos reikalavimus.
 • Dalyvauti absolventų praktikoje galima per 1 metus nuo Kauno kolegijos baigimo. Praktikos trukmė 2–12 mėn.

Taip pat Jūs galite:

 • Vykti į dalines arba laipsnį suteikiančias studijas užsienyje ir gauti Valstybinę stipendiją.
 • Dalyvauti Vasaros kursuose studentams, dėstytojams, mokslininkams ir gauti Valstybinę stipendiją.
Šalių grupės Studijos Praktika
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, JK, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija 500 700
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija 400 600
Bulgarija, Estija, Latvija, (Lietuva), Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija 300 500
Kitos šalys 650 700

Socialiai remtiniems studentams skiriama 200 EUR/mėn. papildoma stipendija tik studijų atveju.

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių:

Kauno kolegijos studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui  ir turintiems specialiųjų poreikių, gali būti skiriama papildoma stipendija / dotacija. Studentai, praėję studijų / praktikos atranką, likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki išvykimo, privalo kreiptis į Kauno kolegijos Tarptautinių studijų skyrių ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius numatomas išlaidas, susijusias su specialiaisiais poreikiais.

Parama gali būti skiriama toliau išvardytoms išlaidoms padengti:

 • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais. Pažymėtina, kad dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama patirtomis išlaidomis.
 • Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Atrankos kriterijai į Erasmus+ studijas / praktiką:

 • Ankstesnių metų akademinės veiklos rezultatai.
 • Užsienio kalbos mokėjimas (šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos, partnerinėje institucijoje).
 • Studijų užsienyje plano atitikimas Kauno kolegijos studijų programai.
 • Motyvacija studijuoti / atlikti praktiką užsienyje.
 • Asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Norint studijuoti / atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, reikia:

 1. Su fakulteto projektų koordinatoriaus pagalba išsirinkti užsienio instituciją, į kurią norima vykti.
 2. Užsiregistruoti aplikavimo sistemoje ir užpildyti studento registracijos dalyvauti atrankoje anketą.
 3. Paraiškų teikimo laikas:
  1. Rudens semestre (rugsėjo 10 d. – spalio 10 d.) – norintiems išvykti pavasario semestre.
  2. Pavasario semestre (sausio 20 d. – vasario 20 d.) – norintiems išvykti pavasario semestre bei kitų metų rudens semestruose.

Studentai, atrinkti į studijas / praktiką užsienyje, privalo:

 1. Užpildyti šiuos dokumentus (studijoms užsienyje):
  1. Prašymą priimti studijuoti; 2 egzempliorius (angl. Application Form).
  2. Prašymą dėl apgyvendinimo vietos; 1 egzempliorių (angl. Application for Accommodation).
  3. Studijų sutartį; 1 egzempliorių (angl. Learning Agreement for Studies).
  4. Kitus priimančios institucijos reikalaujamus dokumentus.
 2. Užpildyti šiuos dokumentus (praktikai užsienyje):
 3. Praktikos sutartį; 1 egzempliorių (angl. Training Agreement for Traineeships).
 4. Kitus priimančios institucijos reikalaujamus dokumentus. Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“. Pildant šiuos dokumentus, jums reikės dviejų dokumentinių nuotraukų. Visus teisingai užpildytus dokumentus studentas turi palikti fakulteto koordinatoriui, kuris juos išsiųs  priimančios institucijos koordinatoriui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie dokumentų pildymą, kreipkitės į fakulteto koordinatorių arba Kauno kolegijos Tarptautinių studijų skyrių, 106 kab., Pramonės pr. 22A (Studijų centras) arba elektroniniu paštu erasmus@go.kauko.lt.
 5. Suderinus studijų sąlygas su priimančiąja institucija, studentas turi sulaukti Patvirtinimo laiško (angl. Letter of Acceptance). Šis dokumentas gali būti atsiųstas fakulteto koordinatoriui  ir / arba tiesiai studentui.
 6. Gavęs patvirtinimo laišką, studentas privalo atvykti pas savo fakulteto koordinatorių ir pasirašyti Finansavimo sutartį. Pastaroji pasirašoma siunčiančios institucijos ir studento. Joje yra numatyti stipendijos mokėjimo terminai, stipendijos dydis, studijų laikotarpis, akademiniai reikalavimai, atsikaitymas ir kt. Finansinė sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais – vienas egzempliorius lieka Tarptautinių studijų skyriuje, kitas – atiduodamas studentui.
 7. Atvykęs pasirašyti sutartį, studentas privalo pateikti savo banko sąskaitos numerį ir socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą, jei studentas yra socialiai remtinas (studijų atveju).
 8. Pasirašęs Finansinę sutartį, studentas privalo susipažinti su studento chartija, kuri nustato jo teises ir atsakomybes kiekviename mobilumo etape (prieš, per ir po mobilumo laikotarpio).

Prieš išvykstant į studijas užsienyje, privaloma:

 1. Iš Projektų koordinatoriaus pasiimti suderintą ir pasirašytą Studijų / Praktikos sutartį(angl. Learning Agreement for Studies / Traineeships).
 2. Jei vyksta į ES šalį, teritorinėse ligonių kasose gauti Europos sveikatos draudimo kortelę (daugiau informacijos žr. „Naudinga informacija prieš išvykstant“).
 3. Apsidrausti kelionės draudimu, kuris apima draudimą ligos atveju bei draudimą nuo nelaimingų atsitikimų privačioje draudimo bendrovėje. Paprastai draudimo bendrovės suteikia nuolaidas studentams, vykstantiems į užsienį studijuoti / atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, todėl pasidomėkite draudimo sąlygomis keliose bendrovėse.
 4. Vykstantis į praktiką pagal Erasmus+ programą, studentas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Pirma pasidomėkite, galbūt šiuo draudimu pasirūpins Jūsų darbdavys.
 5. Studentams, vykstantiems ne į ES šalis ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui, gali reikėti vizų. Išsamios informacijos teiraukitės šalies, į kurią vykstate, ambasadoje, kurioje sužinosite, kokių dokumentų reikia gauti vizą. Gali būti, jog dokumentus galėsite susitvarkyti jau nuvykę studijuoti. Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“.
 6. Išlaikyti užsienio kalbos testą (OLS sistemoje). Prašymas išlaikyti testą bus atsiųstas į studento elektroninį paštą.
 7. Paruošti Lietuvos pristatymą: geografinė padėtis, trumpa istorija, nacionaliniai papročiai ir įpročiai, valgiai, kalba, sostinė, gamta, pinigai. Taip pat papasakoti apie Kauno miestą bei apylinkes, papasakoti apie savo gimtąjį miestą, miestelį ar kaimą, glaustai pristatyti švietimo sistemą Lietuvoje, papasakoti apie Kauno kolegiją, savo fakultetą, studijų programų įvairovę, studentišką gyvenimą.

Grįžus po studijų užsienyje, privaloma:

Sugrįžęs iš užsienio institucijos studentas privalo atsiskaityti Kauno kolegijos Tarptautinių studijų skyriui.

 1. Pateikti užsienio institucijos išduotą studijų pažymėjimą (studijų atveju) / praktikos pažymėjimą (praktikos atveju), patvirtinantį studijų / praktikos užsienio institucijoje rezultatus ir laikotarpį. Studentas turi pateikti priimančios institucijos arba įmonės studijų / praktikos laikotarpio patvirtinimą, jeigu datos nenurodytos studijų ar praktikos pažymėjime.
 2. Vieną studijų / praktikos sutarties kopiją bei užpildytą pakeitimų lapą, jei buvo keistas bent vienas iš numatytų studijų / praktikos dalykų.
 3. Užpildyti ataskaitą internetu („Mobility Tool“ sistemoje). Prašymas užpildyti ataskaitą bus atsiųstas į studento elektroninį paštą.
 4. Išlaikyti užsienio kalbos 2 testą (OLS sistemoje). Prašymas išlaikyti testą bus atsiųstas į studento elektroninį paštą.
 5. Studentas privalo pristatyti savo specialybės katedros vedėjui 1 ir 2 punktuose išvardintų dokumentų kopijas. Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje „Dokumentai“.

Kauno kolegija bendradarbiauja ir gali tarpininkauti dėl praktikos vietos su:

Dėl išsamesnės apie studijas / stažuotes užsienyje, atrankos bei finansavimo sąlygas galite kreiptis į fakulteto projektų koordinatorių arba Tarptautinių studijų skyrių:

Taip pat naudingos informacijos rasite Naudingos informacijos atmintinėje  bei mobilumo gide www.mobilumogidas.lt

Apie Nordplus programą:

Programa „Nordplus“ („Nordplus“ Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Programa siekiama skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaidą ir tvarumą. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis.

Nordplus galimybės:

 • Vykti į studijas Šiaurės ir Baltijos šalyse, trukmė 1–12 mėn.
 • Vykti į praktiką Šiaurės ir Baltijos šalių įmonėse ir mokymo įstaigose, trukmė 1–12 mėn.
 • Dalyvauti Intensyvioje studijų programoje (IP) užsienyje, jei ji atitinka jūsų studijuojamos studijų programos tikslus ir atitinkama katedra dalyvauja Nordplus tinklo patvirtintame IP projekte.
 • Vykti Express mobilumui – nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio trukmės vizitui į Šiaurės ir Baltijos šalis.
 • Nordplus veiklose galite dalyvauti, jei Kauno kolegijos padalinys, kuriame studijuojate, dalyvauja Nordplus tinkle, atitinkančiame studijuojamos programos profilį.

Taip pat Jūs galite:

 • Vykti į dalines arba laipsnį suteikiančias studijas užsienyje ir gauti Valstybinę stipendiją.
 • Dalyvauti Vasaros kursuose studentams, dėstytojams, mokslininkams ir gauti Valstybinę stipendiją

Vykdant atranką, prioritetas teikiamas studentams, kurie praktikos vietas susiranda patys.

Atrankos kriterijai į Nordplus studijas / praktiką:

 • Ankstesnių metų akademinės veiklos rezultatai.
 • Užsienio kalbos mokėjimas (šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos, partnerinėje institucijoje).
 • Studijų užsienyje plano atitikimas Kauno kolegijos studijų programai.
 • Motyvacija studijuoti / atlikti praktiką užsienyje.
 • Asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Nordplus programos stipendijos

Stipendijos skiriamos laikantis Nordplus programos nuostatų. Daugiau informacijos sužinosite iš savo fakulteto koordinatoriaus arba paspaudę nuorodą.

Dėl išsamesnės informacijos apie studijas / stažuotes užsienyje pagal Nordplus programą galite kreiptis į fakulteto projektų koordinatorių.

Taip pat naudingos informacijos rasite Naudingos informacijos atmintinėje  bei mobilumo gide www.mobilumogidas.lt

Informacija atnaujinta: 2018-01-31

Skelbimai