Būdami Kauno kolegijos studentais turite daug galimybių studijuoti ar/ir atlikti praktiką užsienyje, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, konferencijose, parodose ar kituose renginiuose užsienyje.

Įmonę/organizaciją praktikai užsienyje atlikti studentas susiranda pats arba renkasi iš Kauno kolegijos siūlomų praktikos vietų, taip pat gera galimybė susirasti praktikos vietą užsienyje yra išvykus dalinėms studijoms pagal Erasmus+/Nordplus programą.

Erasmus+ programos galimybės

 • vykti į studijas Kauno kolegijos partnerinėse aukštosiose mokyklose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje/ trukmė 3-12 mėn.
 • vykti į praktiką užsienio įmonėse ir mokymo įstaigose 28 ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Šveicarijoje buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje /trukmė 2-12 mėn.
 • vykti mišriam mobilumui (pvz. 2 mėn. studijų + 1 mėn. praktikos)/ trukmė 3-12 mėn dalyvauti absolventų praktikoje per 1 metus nuo Kauno kolegijos baigimo/2-12 mėn.
 • vykti į studijas /praktiką kitose pasaulio šalyse, jei tai atitinka Erasmus+ programos reikalavimus.

Nordplus programos galimybės

 • vykti į studijas Šiaurės ir Baltijos šalyse / trukmė 1-12 mėn.
 • vykti į praktiką Šiaurės ir Baltijos šalių įmonėse ir mokymo įstaigose /trukmė 1-12 mėn.
 • dalyvauti Intensyvioje studijų programoje (IP) užsienyje, jei ji atitinka jūsų studijuojamos studijų programos tikslus ir atitinkama katedra dalyvauja Nordplus tinklo patvirtintame IP projekte
 • vykti Express mobilumui – nuo 1 savaitės iki 1 mėnesio trukmės vizitas Šiaurės ir Baltijos šalyse
 • Nordplus veiklose galite dalyvauti, jei Kauno kolegijos padalinys, kuriame studijuojate, dalyvauja Nordplus tinkle, atitinkančiame studijuojamos programos profilį .

Vykdant atranką prioritetas teikiamas studentams, kurie praktikos vietas susiranda patys.

Abiejų programų metu užtikrinamas dalinis finansavimas

Šalių grupės

 1. Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, JK, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija
 2. Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
 3. Bulgarija, Estija, Latvija, (Lietuva), Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija
 4. Kitos šalys

Studijos

500

400

300

650

Praktika

700

600

500

700

Socialiai remtiniems studentams skiriamos papildomos stipendijos studijoms: 200,- EUR/mėn.

Atrankos kriterijai:

 • ankstesnių metų akademinės veiklos rezultatai;
 • priimančios institucijos pasiūlyta studijų/praktikos programa;
 • užsienio kalbos mokėjimas (šalies, į kurią vykstama, arba tos kalbos, kuria vyks studijos, partnerinėje institucijoje);
 • motyvacija studijuoti / atlikti praktiką užsienyje;
 • asmens gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Taip pat Jūs galite:

Vykti dalinėms arba laipsnį suteikiančioms studijoms užsienyje ir gauti Valstybinę stipendiją

REIKIA NAUJO ADRESO

Daugiau informacijos.

Dalyvauti Vasaros kursuose studentams, dėstytojams, mokslininkams ir gauti Valstybinę stipendiją

REIKIA NAUJO ADRESO

Daugiau informacijos.

Kauno kolegija bendradarbiauja ir gali tarpininkauti dėl praktikos vietos su:

Dėl išsamesnės apie studijas / stažuotes užsienyje, atrankos bei finansavimo sąlygas galite kreiptis į fakulteto projektų koordinatorių arba Tarptautinių studijų skyrių:

Erasmus+ programa aukštajam mokslui skirta didinti studentų įsidarbinimo galimybes ir tobulinti gebėjimus tuo prisidedant prie Europos ekonominės pažangos gerinimo; gerinti mokymo ir mokymosi kokybę; įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse ir vystyti Partnerinių šalių potencialą; stiprinti tarptautiškumą; remti Bolonijos procesą ir politinį dialogą su strateginėmis Partnerinėmis šalimis.

Erasmus+ programa bus vykdoma 2014-2020 metais.

Lietuva Erasmus programos dalyve tapo 1998 metais. Kauno kolegija Erasmus programoje dalyvauja nuo 1999 metų ir 2007 metais buvo apdovanota Europos kokybės pažymėjimu už Erasmus studentų ir dėstytojų judumo programos vykdymą. 2008 metais Kauno kolegija užėmė pirmąją vietą Švietimo mainų paramos fondo paskelbtame kokybės konkurse ir tapo 2007/2008 metais geriausiai Erasmus judumo veiklas organizavusia institucija Lietuvoje.

Bendra mobilumų trukmė pagal Erasmus+ (įskaitant ir pagal MVG/Erasmus programą) negali viršyti 12 mėn. studijuojant toje pačioje studijų pakopoje.

Daugiau apie „Erasmus+“ programą

Kauno kolegija yra ESN Lietuva (ERASMUS Student Network Lietuva) narė.

Plačiau su Erasmus+ programa galima susipažinti:

Ką turi atlikti studentas, norintis išvykti studijuoti/atlikti praktiką į užsienį pagal Erasmus+ programą?

 1. Norintis studijuoti/atlikti praktiką užsienyje pagal Erasmus+ programą studentas, pirmiausia turi padedant fakulteto projektų koordinatoriui išsirinkti užsienio instituciją, į kurią norėtų vykti.
 2. Užsiregistruoti aplikavimo sistemoje ir joje užpildyti studento registracijos dalyvauti atrankoje anketą. Šioje sistemoje bus matoma ir pildoma visa informacija, dokumentai (studijų pažymėjimas, patvirtinantis ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos KK rezultatus, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, learning agreement for studies / traineeships ir pan.) susiję su mobilumu.

Ką turi atlikti studentas, sėkmingai atrinktas vykti studijuoti / atlikti praktiką į užsienį pagal Erasmus+ programą?

 1. Jei vykstama studijuoti, padedant savo fakulteto Erasmus+ programos koordinatoriui, turi užsipildyti šiuos dokumentus:
  1. Prašymą priimti studijuoti, 2 egzempliorius (angl. k. Application Form);
  2. Prašymą dėl apgyvendinimo vietos, 1 egzempliorių (angl. k. Application for Accommodation);
  3. Studijų sutartį, 1 egzempliorius (angl. k. Learning Agreement for Studies);
  4. Kitus priimančios institucijos reikalaujamus dokumentus.
 2. Jei vykstama į praktiką, padedant savo fakulteto Erasmus+ programos koordinatoriui, turi užsipildyti šiuos dokumentus:
  1. Praktikos sutartį, 1 egzempliorius (angl. k. Training Agreement for Traineeships).
  2. Kitus priimančios institucijos reikalaujamus dokumentus. Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje Dokumentų formos. Pildant šiuos dokumentus, jums reikės dviejų dokumentinių nuotraukų. Visus teisingai užpildytus dokumentus studentas turi palikti fakulteto koordinatoriui, kuris juos išsiųs  priimančios institucijos koordinatoriui. Smulkesnės informacijos apie dokumentų pildymą kreipkitės į fakulteto koordinatorių arba Kauno kolegijos Tarptautinių studijų skyrių, 106 kab., Pramonės pr. 22A (Studijų centras), Kaunas, el. paštas: erasmus@go.kauko.lt
 3. Suderinus studijų sąlygas su priimančiąja institucija studentas turi sulaukti Patvirtinimo laiško (angl. k. Letter of Acceptance). Šis dokumentas gali būti atsiųstas į Tarptautinių studijų skyrių  ir/arba tiesiai studentui.
 4. Gavęs patvirtinimo laišką studentas privalo atvykti pas savo fakulteto koordinatorių pasirašyti Finansinę sutartį. Finansinė sutartis pasirašoma tarp siunčiančios institucijos ir studento. Joje yra numatyti stipendijos mokėjimo terminai, stipendijos dydis, studijų laikotarpis, akademiniai reikalavimai, atsikaitymas ir kt.
 5. Atvykęs pasirašyti sutarties studentas privalo turėti:
  1. studento pažymėjimą;
  2. banko sąskaitos numerį;
  3. banko kortelės numerį. Finansinė sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais – vienas egzempliorius lieka Tarptautinių studijų skyriuje, kitas – atiduodamas studentui.
  4. Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą, jei studentas yra socialiai remtinas (studijų atveju).
 6. Pasirašęs Finansinę sutartį, studentas privalo susipažinti su studento chartija, kuri nustato studento teises ir atsakomybes kiekviename mobilumo etape (prieš, per ir po mobilumo laikotarpio).

Prieš išvykstant į studijas užsienyje:

 1. Iš Projektų koordinatoriaus pasiimti suderintą ir pasirašytą Studijų/Praktikos sutartį (angl.k. Learning Agreement for Studies / Traineeships).
 2. Jei vyksta į ES šalį, teritorinėse ligonių kasose gauti Europos sveikatos draudimo kortelę (daugiau informacijos žr. Naudinga informacija prieš išvykstant).
 3. Apsidrausti kelionės draudimu, kuris apima draudimą ligos atveju bei draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, privačioje draudimo bendrovėje.Paprastai draudimo bendrovės suteikia nuolaidas studentams vykstantiems į užsienį studijuoti/atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą, todėl pasidomėkite draudimo sąlygomis keliose bendrovėse.
 4. Vykstantys į praktiką pagal Erasmus+ programą, studentas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat pasidomėkite gal šiuo draudimu pasirūpins Jūsų darbdavys.
 5. Studentams, vykstantiems ne  į ES šalis ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui, gali reikėti vizų. Išsamios informacijos teiraukitės šalies, į kurią vykstate, ambasadoje, kurioje taip pat sužinosite, kokių dokumentų reikės vizai gauti bei kiek tai kainuos. Gali būti, jog galėsite susitvarkyti dokumentus jau nuvykę studijuoti.Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje Dokumentų formos.
 6. Išlaikyti užsienio kalbos 1 testą (OLS sistemoje). Prašymas išlaikyti testą bus atsiųstas į studento el. pašto dėžutę.
 7. Pasiruošti vaizdžiai pristatyti Lietuvą: geografinė padėtis, trumpa istorija, nacionaliniai papročiai ir įpročiai, valgiai, kalba, sostinė, gamta, pinigai. Taip pat papasakoti apie Kauno miestą bei apylinkes, papasakoti apie savo gimtąjį miestą, miestelį ar kaimą, glaustai pristatyti švietimo sistemą Lietuvoje, papasakoti apie Kauno kolegiją, savo fakultetą, studijų programų įvairovę, studentišką gyvenimą.

Grįžus po studijų užsienyje:

Sugrįžęs iš užsienio institucijos studentas privalo atsiskaityti  Kauno kolegijos Tarptautinių studijų skyriui:

 1. Pateikti užsienio institucijos išduotą studijų pažymėjimą (studijų atveju) / praktikos pažymėjimą (praktikos atveju), patvirtinančią / -tį studijų/ praktikos užsienio institucijoje rezultatus ir laikotarpį. Studentas turi pridėti priimančios institucijos arba įmonės studijų / praktikos laikotarpio patvirtinimą, jeigu datos nenurodytos studijų ar praktikos pažymėjime.
 2. Vieną studijų / praktikos sutarties kopiją bei užpildytą pakeitimų lapą, jei buvo keistas bent vienas iš numatytų studijų / praktikos dalykų;
 3. Užpildyti ataskaitą internetu („Mobility Tool“ sistemoje) Prašymas užpildyti ataskaitą bus atsiųstas į studento el. p. dėžutę.
 4. Išlaikyti užsienio kalbos 2 testą (OLS sistemoje). Prašymas išlaikyti testą bus atsiųstas į studento el. pašto dėžutę.
 5. Studentas privalo pristatyti savo specialybės katedros vedėjui 1 ir 2 punktuose išvardintų dokumentų kopijas, studijų įskaitymo suderinimui.Reikalingų dokumentų formas rasite skyrelyje Dokumentų formos.

Daugiau išsamios ir naudingos informacijos galite rasti Tarptautinių studijų skyriaus parengtoje naudingos informacijos atmintinėje bei mobilumo gide www.mobilumogidas.lt.

Papildoma parama Erasmus+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Kauno kolegijos studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui  ir turintiems specialiųjų poreikių, gali būti skiriama papildoma stipendija/dotacija. Jei tokie studentai yra atrenkami vykti, ne vėliau kaip 2 mėn. iki jų išvykimo, jie turi kreiptis į Kauno kolegijos Tarptautinių studijų skyrių ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius numatomas išlaidas, susijusias su specialiaisiais poreikiais.

Parama gali būti skiriama toliau išvardytoms išlaidoms padengti:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t.y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Informacija atnaujinta: 2017-11-10

Skelbimai