Kauno kolegijoje vykdoma taikomoji mokslo ir meno veikla, orientuota į:

 • praktinį taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą, suprantamą kaip kolegijos tyrėjų praktinių novatoriškų sprendimų paiešką konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų problemoms spręsti.
 • tikslinių užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su darbo rinka ir tiesiogiai atliepiant verslo (įmonių, organizacijų) perspektyvinius poreikius bei galinčių daryti įtaką visuomenės pokyčiams.
 • tarpkryptinių taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su tyrėjų ar įmonių/organizacijų grupėmis, siekiant sinergijos efekto bendroje veikloje.
 • studijų ir mokslo vienovę, suprantamą kaip grįžtamąjį ryšį diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese, siekiant nuolat papildyti studijų programas pažangiausiomis žiniomis, įgalinančiomis parengti būsimus darbuotojus, turinčius darbo rinkos atsinaujinančius poreikius atliepiančius įgūdžius.

Pagrindiniai Kauno kolegijos taikomosios mokslo ir meno veiklos prioritetai:

 • technologijos mokslai (energetikos, inžinerijos, maisto kokybės, maisto technologijų, agrotechnologijų, geodezijos tyrimai);
 • biomedicinos mokslai (sveikatos priežiūros sistema ir pasirengimas dirbti joje, žmogaus gyvenimo kokybės, sveikos gyvensenos tyrimai);
 • socialiniai mokslai (rinkos, vartotojų elgsenos, tarpkultūrinės etikos, aplinkosaugos ir darnios plėtros, civilinės ir darbo teisės, administracinės teisės, socialinės apsaugos teisės tyrimai, dėstytojų kompetentingumas, studijų aplinkos plėtra, į studentą sutelktas mokymaisi, kūrybiškumo ugdymas, švietimo sistemos modernizavimas, specialistų poreikio ir integracijos į darbo rinką prognostika);
 • kiti mokslai (humanitariniai, kultūros tyrimai ir kt.);
 • meno veikla.

Kauno kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėje taikomojoje mokslinėje veikloje:

 • „Erasmus+“ projekte „Empowering teachers for student“;
 • „Erasmus+“ / Comenius Strateginės partnerystės projekte EXPEDUCOM (Experiential Education Competence);
 • tarptautiniame projekte „ELLAN – European Later Life Active Network“ (Nr. 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW);
 • Yra Europos Taikomųjų mokslų universitetų UASnet ir UAS4EUROPE tinklų narė.

Kauno kolegijoje leidžiami periodiniai leidiniai

Kauno kolegijoje leidžiamas periodinis mokslinis  žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“, kuris skatina Lietuvos kolegijų dėstytojus skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus, kviesti juos diskusijai bei sutelkti kolegijose parengtą mokslinę produkciją viename periodiniame mokslo leidinyje. Taip pat leidžiami periodiniai  mokslo darbai „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“ bei kiti konferencijų, meno renginių leidiniai.

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“. Tai tęstinis daugiadalykinis  mokslo žurnalas, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba užsienio kalbomis (anglų ir rusų). Siekiant atliepti Lietuvos kolegijų tyrėjų publikavimosi poreikius, jame publikuojami straipsniai, priskiriami visoms mokslo sritims (ir kryptims ( patvirtintoms Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. Nr. V-93, įsakymu):

 • gamtos mokslų;
 • technologijos mokslų;
 • medicinos ir sveikatos mokslų;
 • žemės ūkio mokslų;
 • socialinių mokslų;
 • humanitarinių mokslų.

Šis leidinys yra recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904), leidžiamas vieną kartą per metus, registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/>, taip pat indeksuojamas Google Scholar.

Redakcinė kolegija skelbiama kiekviename leidinyje.

Žurnalo nuoroda:

Leidinio leidybą reglamentuojantys dokumentai:

Mokslo darbai

„Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai. Straipsniai gali būti žemės ūkio ir technologijų mokslų.

Leidinio leidybą reglamentuojantys dokumentai:

Konferencijos

Kasmet Kauno kolegija rengia specializuotas konferencijas, kurių dauguma yra mokslinės-praktinės, sutelkiančios aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus ir įvairių sričių specialistus. Dalis konferencijų rengiamos išskirtinai kolegijos studentams – aukštoji mokykla skatina studijuojančiuosius dalintis taikomųjų mokslinių tyrimų įžvalgomis. Išsamesnė informacija padalinių svetainėse.

Data Renginio pavadinimas Organizuoja Renginio forma
2020 02 29 Lietuvos radiologų asociacijos asamblėja Medicinos fakultetas, Medicinos technologijų ir dietetikos katedra, Lietuvos radiologų asociacija

 

Respublikinė asamblėja
2020 03 20 Konferencija, skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti Medicinos fakultetas,  Medicinos technologijų ir dietetikos katedra

Technologijų fakultetas, Aplinkos inžinerijos katedra

 

Regioninė konferencija
2020 03 20 Socialinė akcija, minint Pasaulinę  burnos sveikatos dieną  Medicinos fakultetas,   Burnos sveikatos katedra, Alumni klubo nariai

 

Socialinė akcija
2020 03 24 Innovative (Eco) Technology, Entrepreunership and Regional Development 2020 (IECOTERD 2020) Technologijų fakultetas ir Verslo fakultetas Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija
 2020 03 26 Tarptautinis masažo čempionatas (ISCM)

 

Medicinos fakultetas,  Reabilitacijos katedra Tarptautinis čempionatas
2020 04 09 Studentų tiriamųjų darbų konferencija Medicinos fakultetas Studentų  regioninė mokslinė konferencija
2020 04 20-21 Innovations in publishing, printing and ultimedia technologies 2020 (IPPMT),

 

Technologijų fakultetas, Medijų technologijų katedra Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija
2020 04 22 Idėjų forumas Menų ir ugdymo fakultetas Studentų mokslinė-praktinė konferencija
2020 04 29 Slaugos ir akušerijos konferencija Medicinos fakultetas, Slaugos katedra

 

Respublikinė konferencija
2020 04 30 Inovacijų taikymas technologijose Technologijų fakultetas Studentų mokslinė- praktinė konferencija
2020 05 02 Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2020 Verslo fakultetas Studentų mokslinė- praktinė konferencija
2020 05 07 Menas, dizainas, kalbos ir ugdymas: teorijos ir praktikos inovacijos

 

Menų ir ugdymo fakultetas Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija
2020 05 16 „Apkalbos“ Menų ir ugdymo fakultetas Tarptautinis madų šou
2020 05 20  „Medicinos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“ Medicinos fakultetas Respublikinė mokslinė – praktinė-konferencija
2020 05 21  „Gerosios patirties sklaida ergoterapijos studijų programos studentų tiriamuosiuose darbuose”

 

 Medicinos fakultetas,  Reabilitacijos katedra Respublikinė konferencija
2020 05 28 „Socialinių paslaugų plėtra reformų kontekste”  Medicinos fakultetas,   Socialinio darbo katedra

 

Respublikinė mokslinė –praktinė konferencija
2020  06 20 „Atsakinga žmogaus ir šuns partnerystė“ Medicinos fakultetas,   Socialinio darbo katedra ir Kaniterapinės pagalbos centras

 

Tarptautinis praktinis seminaras
2020 09, diena tikslinama „Erdvėlaivis Žemė 2020“ KK Mokslo taikomosios veiklos skyrius Respublikinis demonstracinis renginys
2020 09 25 „Tyrėjų naktys 2020“ KK Mokslo taikomosios veiklos skyrius Respublikinis demonstracinis renginys
2020 09 24-25 Health, Environment and Sustainable Development: Interdisciplinary Approach/2020 ( HESDIA-2020)

 

Medicinos fakultetas Tarptautinė  mokslinė konferencija
2020 10 09 Vyndarių forumas Technologijų fakultetas, Maisto technologijos katedra Forumas
2020 10 , diena tikslinama Kalba, kultūra, komunikacija 2020 Menų ir ugdymo fakultetas Forumas
2020 10 16 Konferencija,  skirta Pasaulinei maisto dienai paminėti Medicinos fakultetas,   Medicinos technologijų ir dietetikos katedra,  Lietuvos dietologų draugija

 

Respublikinė konferencija
2020 10 30 Spa ir sveikatos centrų verslas Verslo fakultetas Verslo forumas
2020 11 19 „GisDay 2020“ Technologijų fakultetas, Aplinkos inžinerijos katedra Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija
2020 11 21  „Kelias meistro link“

 

 

Medicinos fakultetas,   Reabilitacijos katedra, Kosmetologijos katedra

 

Respublikinė konferencija
2020 12 10 „Information, Technology, Software, Engineering, Learning, Finance 2020″ (ITSELF 2020) Technologijų fakultetas, Informatikos katedra Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija

 

Naudingos nuorodos