Jau 2023 m. įsigalios Vyriausybės planuojama centralizuotų viešųjų pirkimų plėtra, paliesianti praktiškai visus viešojo pirkimo procesus – planavimą, vykdymą ir kontrolę. Šis pokytis dar labiau padidins aukštos kompetencijos viešųjų pirkimų specialistų poreikį darbo rinkoje, apie kurį prabilta jau kur kas anksčiau, pastebėjus viešųjų pirkimų specialistų kompetencijų trūkumą.

Atsižvelgiant į rinkos poreikį, jau nuo šių metų Kauno kolegijos Verslo fakulteto Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentams suteikiama galimybė gilinti žinias viešųjų pirkimų srityje – studijų programą papildė alternatyvusis 15 kreditų modulis „Viešųjų pirkimų valdymas“.

Pasak Kauno kolegijoje dėstančio viešųjų pirkimų eksperto Kęstučio Kazulio, šis modulis buvo sukurtas siekiant suteikti viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir kontrolės teorinių ir praktinių žinių. Ši disciplina leis parengti studentus baziniam viešųjų pirkimų vykdymo lygmeniui, o visa kita priklausys nuo žmogaus noro tobulėti ir asmeninių savybių.

Iki šiol didžioji dalis šios srities specialistų – savamoksliai

Centrinės projektų valdymo agentūros pirkimų priežiūros skyriaus vyresnioji teisininkė, viešųjų pirkimų ekspertė, Kauno kolegijos lektorė Karolina Marija Telyčėnaitė-Kacvinskė pažymi, kad viešųjų pirkimų specialistų poreikis šiuo metu yra labai didelis. „Tai akivaizdu, nes Lietuvoje veikia per 7 000 perkančiųjų organizacijų, o kasmet įvykdoma ne mažiau nei 1 000 000 viešųjų pirkimų. Kalbant apie tokius skaičius, būtinas ne vienas, o keli viešųjų pirkimų specialistai“, – pažymi specialistė.

Vadybos ir teisės katedroje dėstanti K. M. Telyčėnaitė-Kacvinskė atkreipia dėmesį, kad iki šiol nė viena aukštoji mokykla nebuvo pasiūliusi konkrečios viešųjų pirkimų specializacijos, o didžioji dalis viešųjų pirkimų specialistų yra savamoksliai. „Iki šiol vienintelis būdas sužinoti ir išmokti daugiau apie viešuosius pirkimus buvo įvairių seminarų, mokymų ir konferencijų lankymas, kuris nepateikia konkrečių atsakymų į vykdant viešuosius pirkimus atsirandančius klausimus ar problemas“, – detalizuoja ji.

Jau nuo ateinančių metų viešųjų pirkimų profesionalizavimas taps privalomas. „Vienas iš reikalavimų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, kad viešuosius pirkimus vykdantys asmenys būtų pirkimų žinovai, turėtų specialiųjų žinių arba būtų dalyko ekspertai“, – vieną reikšmingiausių šiais metais priimtų reformų mini K. M. Telyčėnaitė-Kacvinskė ir priduria, kad specialistai turės būti įgiję atitinkamą išsilavinimą ir periodiškai atestuotis, kad galėtų vykdyti viešųjų pirkimų funkcijas.

„Sprendimas Kauno kolegijoje ruošti viešųjų pirkimų žinias turinčius specialistus yra priimtas labai laiku. Netolimoje ateityje viešųjų pirkimų specialistų poreikiui dar labiau išaugus, turintieji šią specializaciją bus labai pageidaujami darbo rinkoje“, – reziumuoja Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentams dėstanti K. M. Telyčėnaitė-Kacvinskė.

Plačiau skaitykite naujienų portale „Kauno diena“.