Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktiką atlieka Kauno kolegijoje veikiančiose verslo praktinio mokymo firmose ir Lietuvos arba užsienio šalių išorės organizacijose.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Vokietijos, Turkijos, Kipro, Čekijos aukštąsias mokyklas ar įmones.

Karjeros galimybės

Absolventai dirba verslo įmonėse bei kitose įvairaus profilio įstaigose finansų, personalo, logistikos, biurų administratoriais, vadybininkais, taip pat gali kurti savo verslo įmones. Įgiję patirties gali vadovauti organizacijos padaliniams.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, siekti magistro laipsnio.

Privalumas: specializacijos

Studentams siūlomos dvi specializacijos: personalo administravimas ir projektų administravimas.

Vieta studijų krypčių reitinge

2018–2019 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Verslo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Įstaigų ir įmonių administravimas – veikla, susijusi su įvairiausių institucijų, organizacijų funkcionavimo užtikrinimu.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių, prancūzų)
6
Aplinkos ir žmogaus sauga
3
Taikomoji matematika
4
Teisės pagrindai
5
Taikomosios IT programos
3
Bendravimo psichologija
3
Mikroekonomika ir makroekonomika
6
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, prancūzų)
6
Taikomosios IT programos
3
Profesinė komunikacija
3
Dokumentų valdymas
6
Apskaitos pagrindai ir mokesčiai
6
Įmonių ekonomika
6
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba 3 (rusų, vokiečių, prancūzų)
6
Kalbos kultūra
3
Finansų pagrindai
3
Ekonominė statistika
3
Vadyba
6
Marketingas
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Streso valdymas
3
Darnus organizacijų valdymas
3
Viešųjų paslaugų administravimas
3
Verslo organizavimas
6
Verslo etika
3
Administravimo praktika
9
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Organizacinė psichologija / Projektų rengimas
3
Karjeros valdymas / Viešieji pirkimai
6
Tyrimų metodologija
3
Žmogiškųjų išteklių vadyba / Projektų rengimas
6
Darbo teisė / ES projektų administravimas ir finansavimas
6
Organizacijų komunikacija
3
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė veiklos praktika
21
Baigiamasis darbas
9

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • planuoti, organizuoti ir kontroliuoti kasdienį įstaigos, įmonės, padalinio darbą;
 • organizuoti įmonės personalo veiklą bei valdyti vidinę ir išorinę informaciją;
 • naudotis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis ir dokumentų valdymo sistemomis;
 • analizuoti ir vertinti organizacijos ekonominės, finansinės padėties ir ūkinės veiklos rezultatyvumą;
 • taikyti organizacijų veiklą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus;
 • atstovauti organizaciją ir formuoti jos įvaizdį.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Įstaigų ir įmonių administravimas
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Nuomonės

Mindaugas Samuolaitis

Dėstytojas

Andrius Martinaitis

Absolventas

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35