Vis dažniau prabylama apie jaunimo indėlį kuriant darnaus verslo iniciatyvas. Mentorės konsultacijas studentams teikianti sociologė Dovilė Kriukelytė pastebi, kad bendraudama su jaunimu arba vadinamos Z ir Y kartos atstovais girdi ir mato, jog ši proaktyvi visuomenės dalis socialinę atsakomybę bei socialinių iššūkių sprendimą kūrybiniais bei inovatyviais būdais iškelia bene į pirmąją vietą savo asmeninių ir profesinės raiškos tikslų sąraše.

Aplinkosaugos ir darnaus vystymosi specialistės, Kauno kolegijos Verslo fakulteto lektorės Audronės Alijošiutės-Paulauskienės nuomone itin svarbu atsigręžti į aukštąjį mokslą ir diegti būsimiesiems specialistams praktinius darnaus vystymosi principus, mat studijos ir yra laikas skirtas bandyti, ieškoti, tyrinėti. Siekiant atliepti šį poreikį ir veiksmingai lavinti verslumo įgūdžius, prieš kelerius metus Kauno kolegijoje sukurtas atskiras Verslo fakulteto padalinys – Verslo centras.

„Verslo centre organizuojamų renginių tikslas – stiprinti verslios, kūrybiškos ir socialiai atsakingos asmenybės ugdymą, sudarant sąlygas studentams integruoti žinojimą bei praktiškai jį pritaikyti dar studijų procese. Tokiu būdu galime prisidėti ir prie verslo organizacijų iššūkių atskleidimo ir sprendimo – sudarome sąlygas verslo organizacijoms išgirsti naudingos informacijos, pasisemti idėjų, pažvelgiant kūrybišku studento žvilgsniu“, – mintimis dalijasi Verslo centro vadovė Ramunė Bogočiūnaitė.

Kauno kolegijos Verslo fakulteto Turizmo ir viešbučių vadybos trečiakursės Miglės Daunoraitės nuomone, darnusis verslas šiandien jau nebe naujiena, tad verslo strategija įtraukti atsakingo ir darnaus verslo principus tapo būtinybe.  „Manau, kad kiekviena įmonė laukia specialistų, kurie turėtų idėjų skatinti darnaus verslo vystymąsi ir siekį išsaugoti žalią ateitį. Būtent tokį mąstymą Kauno kolegija ir stengiasi palaikyti – skatinti kiekvieną, ne tik studentą, bet ir visą bendruomenę, prisidėti prie darnumo savo aplinkoje bei platesniame kontekste. Tačiau noriu pabrėžti, kad darnumas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų“, –įsitikinusi M. Daunoraitė.

Kaip jauni žmonės yra pajėgūs įkvėpti verslą ilgalaikiams pozityviems pokyčiams skaitykite „Verslo žiniose“.