Rugpjūčio 26 d. 10 val. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete (A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas) vyks tiesioginis priėmimas į Menų akademijos studijų programas, skirtas tik tiems stojantiesiems, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis. Tiesioginis priėmimas skelbiamas į šias menų srities studijų programas:

Tiesioginio priėmimo metu yra vertinamas stojančiojo kūrybinių darbų aplankas (portfolio) ir vyksta motyvacinis pokalbis, kurio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, stojantysis atsako į komisijos pateikiamus klausimus.

Atvykusieji į tiesioginį priėmimą turi pateikti šiuos dokumentus ir paprastas kopijas:
    • Asmens tapatybės kortelė arba pasas;
    • Asmens fotonuotrauka;
    • Brandos atestatas ir jo priedai arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai;
    • Dokumentas, patvirtinantis pavardės pakeitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
    • Kvitas apie sumokėtą registracijos mokestį.

Registracijos mokestis – 50€. Kauno kolegijos įmokų rekvizitai

Stojantieji tiesioginio priėmimo metu į Menų akademijos studijų programas turi užsiregistruoti jiems patogiausiu būdu:

Daugiau informacijos rasite čia.