Tiesioginis priėmimas į Menų akademijos studijų programas

Priėmimas atskirąją tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Kauno kolegijos Menų akademija skelbia tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

 • Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos);
 • Dizainas (nuolatinės studijos);
 • Fotografija (nuolatinės studijos);
 • Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos);
 • Mados dizainas (nuolatinės studijos);
 • Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos).

 

Konkursinio balo sandara

Stojant tiesiogiai į Kauno kolegiją (ne per bendrąjį priėmimą LAMA BPO) konkursinį balą sudaro:

Studijų programos Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Dizainas

Fotografija

Įvaizdžio dizainas

Mados dizainas

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas

1. stojamasis egzaminas 1,0

Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) vertinimas ir motyvacinis pokalbis: stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.

Stojančiųjų tiesiogiai į Kauno kolegijos Menų akademijos studijų programas kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vertinimo tvarka.

Priėmimo eiga

Tiesioginis priėmimas vykdomas Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete,  Mackevičiaus g. 27, 2020 07 01 – 2020 08 31 dienomis. Norintieji stoti registruojasi jiems patogiausiu būdu:

Registracijos metu susitariama, kokią palankią abiem pusėms dieną bus priimami dokumentai ir  vykdomas priėmimas.

Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) vertinimas ir motyvacinis pokalbis: stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.

Priėmimo metu pateikiami dokumentai

Atvykusiejį į išankstinį tiesioginį priėmimą pateikia šiuos dokumentus ir paprastas kopijas:

 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas,
 • Asmens fotonuotrauka,
 • Brandos atestatas ir jo priedai arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai.
 • Dokumentas, patvirtinantis pavardės pakeitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Kvitas apie sumokėtą registracijos mokestį.

Registracijos mokestis – 45€.

Sąskaitos rekvizitai.

Gavėjas: Kauno kolegija Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: SWEDBANK“, AB

Banko kodas: 73000

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT28 7300 0100 0222 9776

Įmokos kodas: 103117

(detalizacija 1007 – jei prašo nurodyti)

ARBA Gavėjas: Kauno kolegija Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „DnB NORD“, AB

Banko kodas: 4010

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT93 4010 0425 0249 9574

Įmokos kodas: 103117

(detalizacija 1007 – jei prašo nurodyti)

Mokant nurodyti stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą, bei mokėjimo paskirtį: „Studijų registracijos mokestis, stojant tiesiogiai į JVMF.“

Pastaba: Dalyvavimas tiesioginiame priėmime neužkerta galimybės dalyvauti Bendrojo priėmimo (organizuojamo LAMA BPO) etapuose.

Kursai ir konsultacijos stojantiesiems į menų srities studijų programas

Stojantiesiems į visas menų srities studijų programas vykdomi kursai „Piešimas + tapyba + kompozicija“

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 32 28 19 arba informaciją rasite čia.