Tiesioginis priėmimas į Menų akademijos studijų programas

Tiesioginis priėmimas atskirąją tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Tiesioginio priėmimo datos bus skelbiamos netrukus.

Konkursinio balo sandara

Stojant tiesiogiai į Kauno kolegiją (ne per bendrąjį priėmimą LAMA BPO) konkursinį balą sudaro:

Studijų programos Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Dizainas

Fotografija

Įvaizdžio dizainas

Mados dizainas

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (Naujas pavadinimas Objektinis menas*)

1. stojamasis egzaminas 1,0

Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) vertinimas ir motyvacinis pokalbis: stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.

Stojančiųjų tiesiogiai į Kauno kolegijos Menų akademijos studijų programas kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vertinimo tvarka.

Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) vertinimas ir motyvacinis pokalbis: stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.

Priėmimo metu pateikiami dokumentai

Atvykusiejį į išankstinį tiesioginį priėmimą pateikia šiuos dokumentus ir paprastas kopijas:

  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas,
  • Asmens fotonuotrauka,
  • Brandos atestatas ir jo priedai arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai.
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės pakeitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
  • Kvitas apie sumokėtą registracijos mokestį.

Registracijos mokestis – 50€.

Sąskaitos rekvizitai.

Gavėjas: Kauno kolegija Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: SWEDBANK“, AB

Banko kodas: 73000

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT28 7300 0100 0222 9776

Įmokos kodas: 103117

(detalizacija 1007 – jei prašo nurodyti)

ARBA Gavėjas: Kauno kolegija Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „DnB NORD“, AB

Banko kodas: 4010

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT93 4010 0425 0249 9574

Įmokos kodas: 103117

(detalizacija 1007 – jei prašo nurodyti)

Mokant nurodyti stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą, bei mokėjimo paskirtį: „Studijų registracijos mokestis, stojant tiesiogiai į MUF.“

Pastaba: Dalyvavimas tiesioginiame priėmime neužkerta galimybės dalyvauti Bendrojo priėmimo (organizuojamo LAMA BPO) etapuose.

Kursai ir konsultacijos stojantiesiems į menų srities studijų programas

Stojantiesiems į visas menų srities studijų programas vykdomi kursai „Piešimas + tapyba + kompozicija“

Išsamesnė informacija teikiama telefonu – 8 600 23976 bei el. paštu – nijole.meskeliene@go.kauko.lt, o taip pat ją rasite čia (skiltyje „Tiesioginis priėmimas“)