Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentė – Gintautė Čirbaitė

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Praktinės žinios skirtos lavinti konservavimo ir restauravimo įgūdžius, atlikti restauruojamo meninio objekto technologinę analizę. Praktikos organizuojamos kolegijoje, dalis studentų jas atlieka socialinių partnerių įmonėse: VšI „Meninė drožyba“, Valstybinio M. K. Čiurlionio muziejaus restauravimo dirbtuvėse, Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno konservavimo ir restauravimo dirbtuvėse bei kt.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dalinėms studijoms ir / arba praktikai gali vykti į: Estiją, Suomiją, Vokietiją, Belgiją, Maltą, Portugaliją ir kitas šalis.

Privalumas: tradicijos

Studijų programa padeda išsaugoti nykstančius Lietuvos ir Europos Sąjungos kultūrinio paveldo objektus. Šiandien mūsų šalies muziejuose susikaupę daug restauruojamų objektų, todėl įgyvendinant konservavimo ir restauravimo projektus šių specialistų poreikis, be abejo, išlieka. Meno kūrinių restauratoriai Lietuvoje ruošiami tik Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete.

Karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai gali dirbti valstybiniuose ir privačiuose muziejuose, bibliotekose, archyvuose, steigti individualias įmones, vykdančias dailės kūrinių apsaugą ir restauravimą.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vilniaus dailės akademijoje ir kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Privalumas: specializacijos

Galima rinktis iš dviejų specializacijų: molbertinės tapybos kūrinių restauravimas, meninių baldų konservavimas ir restauravimas. Susipažinkite su studijų programos lektoriais

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275