Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktikų metu vertimo įgūdžius lavina įvairaus tipo Lietuvos ir užsienio vertimų biuruose bei verslo įmonėse.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ir / arba praktikai į Portugaliją, Jungtinę Karalystę.

Studijų tęstinumas

Absolventai baigę studijas komunikuoja gimtąja, anglų ir antrąja užsienio (prancūzų arba vokiečių) kalba, išmano vadybos pricipus, tad gali dirbti Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse, vertimo biuruose, taip pat teismuose ir kitose valstybinėse institucijose.

Studijų krypties grupė: Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis: Vertimas

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių ir anglų

Organizuoja: Humanitarinių studijų centras

Kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Verslo anglų kalba – studijų programa, skirta norintiems išmanyti anglų ir kitas užsienio kalbas bei dirbti vertėjais.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Socialinė psichologija
3
Darnusis vystymasis
3
Dabartinė anglų kalba 1
6
Anglų kalbos fonetika
3
Komunikacijos teorija ir raida
6
Kalbos mokslo pagrindai
3
Ekonomika
6
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Dabartinė anglų kalba 2
6
Lietuvių kalbos ir rašto kultūra
3
Dokumentų valdymas
3
Anglų kalbos gramatika 1
6
Vadyba
6
Verslo etika
3
Projektų valdymas
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Anglų kalbos gramatika 2
6
Vertimo mokslo pagrindai
3
Vertimo ir tekstinių dokumentų tvarkymo technologijos
3
Verslo anglų kalba 1
6
Informacijos valdymo praktika
6
Verslo teisė
3
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Filosofijos įvadas
3
Verslo anglų kalba 2
6
Taikomųjų tyrimų metodologija (lingvistika)
3
Integruojantis tiriamasis darbas
3
Vertimas raštu 1
3
Informacijos valdymo ir vertimo praktika I
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Vertimas raštu 2
3
Anglų kalbos leksikologija ir stilistika
3
Nuoseklusis vertimas
3
II užsienio kalba (vokiečių/prancūzų) 1
3
Verslo anglų kalba 3
6
Informacijos valdymo ir vertimo praktika II
9
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Verslo anglų kalba 4
3
II užsienio kalba (vokiečių/prancūzų) 2
3
Dalykinio teksto referavimas ir vertimas
3
Teksto redagavimas
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
9
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
9

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • bendrauti užsienio kalbomis (anglų, vokiečių / prancūzų);
 • išmanyti rašytinės komunikacijos anglų kalba ypatumus, versti įvairaus pobūdžio tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą;
 • išmanyti pranešimų ir anotacijų rašymo metodiką, referuoti tekstus;
 • naudotis įvairia biuro technika ir duomenų apdorojimo sistemomis;
 • rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Europos Sąjungos standartus;
 • išmanyti vadybos ir administravimo principus, teisės pagrindus.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Verslo anglų kalba
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,4
 2. Istorija
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Užsienio kalba
  0,2

Nuomonės

Gemma Navickienė

Dėstytoja

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35