Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentė – Rusnė Sipavičiūtė

Kontaktai

Teisės studijų programa: žinios, praktika ir pasirinkimai

Teisės studijos skirtos studentams, kurie ateityje planuoja dirbti teisinėje sistemoje. Studijų metu, studentai išklausys pagrindinius studijų krypties dalykus, turės gilesnių studijų modulių ir 3 laisvai pasirenkamus dalykus, vidinę ir išorines profesinės veiklos praktikas. Studijuodami įgis žinių apie teisinę sistemą, teisės normas, atskirų teisės šakų principus ir jų taikymą bei praktinių įgūdžių, reikalingų teisės srities specialistams, dirbantiems teisėsaugos institucijose, viešajame ir privačiame sektoriuje.

Privalumas: kryptingas karjeros planavimas, pasirenkant specializaciją

Išklausius studijų krypties dalykus, trečiajame studijų kurse suteikiamos galimybės kryptingai studijuoti studijų dalykus pagal individualiai planuojamą karjeros kryptį ir rinktis verslo teisės ar ikiteisminio tyrimo specializaciją.

Privalumas: reali darbo aplinka

Per tris studijų metus studentai atlieka tris profesinės veiklos praktikas: teisinių dokumentų rengimo praktiką kolegijoje ir dvi praktikas išorėje – teisinėje / verslo institucijose. Teisinių dokumentų praktikos metu rengia įvairius teisinius dokumentus, reikalingus dirbant teisinį darbą ar verčiantis teisine veikla. Įgiję teorinių bei dokumentų rengimo kompetencijų, studentai gali rinktis praktikos vietą teismuose, notarų, advokatų, antstolių kontorose, policijoje, probacijos tarnyboje ir kitose teisėsaugos institucijose, viešosiose ir verslo organizacijose.

Privalumas: tarptautinė patirtis

Studentai gali vykti semestro trukmės studijoms / praktikai į užsienio šalis: Belgijos, Ispanijos, Turkijos, Portugalijos, Latvijos aukštąsias mokyklas ar organizacijas.

Karjeros galimybės ir perspektyvos

Sėkmingai baigę studijas absolventai įgyja tiek bendrųjų, tiek specialiųjų bei asmeninių gebėjimų, todėl yra pasirengę dirbti teisinį darbą. Baigę Teisės krypties profesinio bakalauro studijas, studentai galės dirbti įvairiose privačiose ir valstybinėse institucijose: verslo įmonėse / viešosiose organizacijose (teisės, personalo, viešųjų pirkimų ir pan. srityse), antstolio ar notaro kontorose (antstolio / notaro padėjėju), advokato kontoroje (teisininku), teismuose (teismo posėdžio sekretoriumi, teismo raštinės darbuotoju, teismo archyvo darbuotoju), policijoje (ikiteisminio tyrimo pareigūnu), Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Lietuvos Respublikos muitinėje ir kitose teisėsaugos institucijose: probacijos tarnyboje, kalėjimų departamente, prokuratūroje ir kt.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti kitose aukštosiose mokyklose, siekti magistro laipsnio.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275