Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentė – Karolina Buckiūnaitė

Kontaktai

Privalumas: praktinių gebėjimų ugdymas

Studentai turės galimybę atlikti praktikas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose Lietuvoje ir užsienyje, ryšių su visuomene agentūrose, žiniasklaidos kanaluose ir susipažinti su organizacijos vidinės bei išorinės komunikacijos koordinatoriaus darbo specifika, kurti žodinės ir rašytinės komunikacijos produktus bei vykdyti jų sklaidą.

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai turės galimybę atlikti praktikas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, užsiimančiose komunikacijos srities produkcijos turinio kūrimo bei sklaidos veiklomis.

Privalumas: modulinės studijos

Studijos vykdomos moduliniu principu, kuriuo užtikrinama lanksti mokymosi aplinka, įgytų žinių integravimas, stiprinamas studento vaidmuo studijų procese, skatinamas jo savarankiškumas, aktyvumas, gebėjimas dirbti komandoje. Taip pat integruojamos praktinės ir savarankiško darbo užduotys, vieno semestro praktika atliekama išorės organizacijose, skatinamas studijų tarptautiškumas. Studijų procesas orientuotas į šių kompetencijų ugdymą: kūrybiškumas, skaitmeninių įrankių valdymas, kritinis mąstymas, efektyvus komunikavimas raštu ir žodžiu, kompleksinis problemų sprendimas, analitiniai gebėjimai, socialinė atsakomybė.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai galės vykti dalinėms studijoms ir praktikai į Belgiją, Portugaliją, Daniją, Ispaniją.

Privalumas: specializacijos

Studentams sudarytos galimybės pasirinkti vieną iš siūlomų specializacijų: Asmeninė komunikacija arba Korporatyvinė komunikacija.

Karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai gebės sklandžiai komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja ir anglų kalba, vykdyti informacijos turinio kūrimo bei sklaidos valdymo veiklas ir galės dirbti Lietuvos bei užsienio organizacijų informacijos, komunikacijos, ryšių su visuomene, rinkodaros tarnybose, ryšių su visuomene agentūrose, žiniasklaidos kanaluose, užsiimti individualia konsultacine veikla, steigti ir plėtoti savo kūrybinį ar komunikacijos verslą.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Modulis
Kreditai (ECTS)
Aktyvaus laisvalaikio organizavimas:
15:
Aktyvaus laisvalaikio formos
5
Sportas visiems
5
Laisvalaikio projektų valdymas
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Asmenybė ir karjera:
15:
Asmenybės psichologija ir saviugda
5
Lyderystė
5
Karjeros planavimas
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Verslo pokyčių valdymas:
15:
Pokyčių vadyba
4
Projektų valdymas
5
Rizikos valdymas
6
Modulis
Kreditai (ECTS)
Prancūzų ir ispanų k. bei kultūra (pradedantiesiems):
15:
Ispanų kalba ir kultūra
8
Prancūzų kalba ir kultūra
7
Modulis
Kreditai (ECTS)
Ryšių su klientais valdymas:
15:
Streso valdymas
6
Efektyvus klientų valdymas
5
Konfliktų valdymas
4
Modulis
Kreditai (ECTS)
Komunikacijos poveikis masėms:
15:
Lyčių komunikacija
5
Asmeninė komunikacija
5
Propagandos teorija
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Nuo idėjos iki verslo:
15:
Kūrybinis verslo vystymas:planavimas ir patikrinimas
6
Verslo idėjos finansavimas
5
Verslo idėjos komercializavimas
4
Modulis
Kreditai (ECTS)
Tvarumas ir kelionės:
15:
Atsakingas vartojimas
5
Tvarus turizmas
5
Tvarus renginių organizavimas
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Sveikatingumas ir gyvenimo kokybė:
15:
Sveika gyvensena ir mityba
5
Gyvenimo būdo menas
5
Judesio ir meno terapija
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Rusų kalba ir kultūra:
15:
Rusų kalba
9
Rusų kultūriniai ištekliai
6
Modulis
Kreditai (ECTS)
Pasaulio ekonomika:
15:
Pasaulio ir regionų ekonomika
5
Kultūrinė įvairovė ir komunikacija
5
Krizių valdymas
5

Nuomonės

Karolina Barišauskienė

Dėstytoja

Samanta Dagytė

Absolventė

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275