Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai turės galimybę atlikti praktikas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, užsiimančiose visuomenės informavimo, viešųjų ryšių, informacijos ir komunikacijos produktų kūrimo veiklomis.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai galės vykti dalinėms studijoms ir praktikai į Daniją, Jungtinę Karalystę.

Karjeros galimybės

Baigę studijas absolventai  geba sklandžiai komunikuoti gimtąja ir anglų kalba, išmano viešųjų ryšių principus ir gali dirbti Lietuvos bei užsienio įmonių informacijos, komunikacijos, viešųjų ryšių, rinkodaros tarnybose, viešųjų ryšių agentūrose ir žiniasklaidos kanaluose.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2018–2019 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai

Studijų kryptis: Komunikacija

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių ir anglų

Organizuoja: Verslo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Taikomoji komunikacija – studijų programa, skirta norintiems išmokti komunikuoti lietuvių ir anglų kalbomis bei gerinti organizacijos, kurioje dirbsite, įvaizdį rengiant tekstus, viešas kalbas, fotografijas žiniasklaidai ir kitoms visuomenės grupėms.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesijos lietuvių kalba
3
Informacijos technologijos
6
Darnusis vystymasis
3
Profesijos anglų kalba I
3
Aiškus ir sklandus rašymas I
3
Vadybos ir ekonomikos pagrindai
6
Komunikacijos teorija ir raida
6
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Sociologija psichologija
3
Aiškus ir sklandus rašymas II
3
Medijos ir jų technologijos
3
Viešasis kalbėjimas
6
Komunikacijos etika ir socialinė atsakomybė
6
Marketingas
3
Profesijos anglų kalba II
6
3 semestras
Kreditai (ECTS)
E. komunikacija ir socialinių tinklų komunikacija
5
Redagavimo principai
3
Viešojo pristatymo menas
4
Organizacijos komunikacija ir įvaizdžio formavimas
4
Profesijos anglų kalba III
4
Reklamos planavimas ir organizavimas
3
Informacijos ir komunikacijos valdymo praktika
7
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Fotografija
3
Žurnalistika
4
Ryšių su visuomene kūrimas
5
Socialinių tyrimų metodologija
3
Tiriamasis darbas
3
Profesijos anglų kalba IV
5
Ryšių su visuomene praktika
7
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Komunikacijos projektų rengimas ir valdymas
5
Žiniasklaidos etika ir teisė
3
Aiškus ir sklandus rašymas (anglų k.)
3
Techninis ir vizualus informacijos turinio valdymas
6
Projektinės veiklos praktika
7
Laisvai pasirenkamas dalykas
6
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Videokūryba
3
Krizių valdymas ir komunikacija
3
Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.)
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
9
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
9
Laisvai pasirenkamas dalykas
3

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • praktikoje taikyti komunikacijos ir ryšių su visuomene teorijas, strategijas;
 • kurti, pristatyti informacijos ir komunikacijos produktus žodžiu ir raštu gimtąja bei užsienio kalba;
 • dirbti integruotai: kurti, pateikti informacijos ir komunikacijos produktus, naudojant naujausias turinio valdymo technologijas;
 • organizuoti ir kontroliuoti vidinę bei išorinę Lietuvos ar užsienio įmonės, jos padalinių komunikaciją.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Taikomoji komunikacija
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,4
 2. Informacinės technologijos*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Istorija
  0,2

Nuomonės

Albertas Juodeika

Dėstytojas

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35