Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentas – Povilas Rėbžda

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Profesinio bakalauro studijų išskirtinumas – dėmesys praktiniam pasirengimui. Daugiau kaip pusė apklaustų žymiausių mūsų šalies sporto organizacijų vadovų yra pasirengę priimti Sporto vadybos studijų programos studentus atlikti praktiką. Praktikose studentai gali susipažinti su pasirinktos įmonės veikla, įsigilinti į sporto organizacijos valdymą bei atskirų jos skyrių veiklą. Stebima, kaip sprendžiamos studijų metu analizuotos sporto veiklos problemos ir užduotys. Baigiamoji praktika skirta identifikuoti pasirinktoje sporto organizacijoje egzistuojančią problemą, pasiūlyti sprendimus, kurie yra išdėstomi baigiamajame bakalauro darbe, vertinamame kvalifikacinės komisijos, sudarytos iš ekspertų-sporto industrijos profesionalų. Ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, sporto industrijos darbdaviais.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms į Suomiją, Belgiją, Daniją, Ispaniją, Serbiją, Lenkiją, Kroatiją, Kiprą, Portugaliją, Graikiją ir Maltą.

Privalumas: perspektyvos

Pradėjus rengti Sporto vadybos programą, buvo atlikta Lietuvos sporto organizacijų vadovų apklausa, parodžiusi, jog 60 procentų apklaustų sporto industrijos organizacijų yra pasirengusios priimti į darbą sporto vadybos specialistus. Sporto vadyba, kaip mokslo dalykas, apibūdina resursų, technologijų, procesų, personalo, inovacijų ir nenumatytų situacijų koordinavimą,  efektyviai  teikiant sporto paslaugas ar produkciją. Remiantis tokia apibrėžtimi, vadyba apima ir sporto paslaugų gamybą, ir rinkodarą. Sporto valdymui reikalingas specialistas  – vadybininkas,  turintis reikiamų žinių ir įgūdžių, kurie reikalingi, siekiant formuoti, organizuoti, valdyti ir realizuoti sporto produktą – paslaugą ar prekę.

Karjeros galimybės

Būsite pasirengę dirbti vadybininkais sporto industrijoje: nevyriausybinėse sporto organizacijose, sporto ir sveikatingumo klubuose, miestų ar rajonų sporto mokyklose, sporto centruose, sporto reikmenų gamybos ir prekybos įmonėse, valstybinėse institucijose, atsakingose už sporto plėtojimą, tarptautinėse, specialiosiose šakinėse ir bendrose organizacijose, galėsite organizuoti sporto renginius, įkurti ir valdyti sporto organizaciją.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos sporto universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Mykolo Romerio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Modulis
Kreditai (ECTS)
Aktyvaus laisvalaikio organizavimas:
15:
Aktyvaus laisvalaikio formos
5
Sportas visiems
5
Laisvalaikio projektų valdymas
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Asmenybė ir karjera:
15:
Asmenybės psichologija ir saviugda
5
Lyderystė
5
Karjeros planavimas
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Verslo pokyčių valdymas:
15:
Pokyčių vadyba
4
Projektų valdymas
5
Rizikos valdymas
6
Modulis
Kreditai (ECTS)
Prancūzų ir ispanų k. bei kultūra (pradedantiesiems):
15:
Ispanų kalba ir kultūra
8
Prancūzų kalba ir kultūra
7
Modulis
Kreditai (ECTS)
Ryšių su klientais valdymas:
15:
Streso valdymas
6
Efektyvus klientų valdymas
5
Konfliktų valdymas
4
Modulis
Kreditai (ECTS)
Komunikacijos poveikis masėms:
15:
Lyčių komunikacija
5
Asmeninė komunikacija
5
Propagandos teorija
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Nuo idėjos iki verslo:
15:
Kūrybinis verslo vystymas:planavimas ir patikrinimas
6
Verslo idėjos finansavimas
5
Verslo idėjos komercializavimas
4
Modulis
Kreditai (ECTS)
Tvarumas ir kelionės:
15:
Atsakingas vartojimas
5
Tvarus turizmas
5
Tvarus renginių organizavimas
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Sveikatingumas ir gyvenimo kokybė:
15:
Sveika gyvensena ir mityba
5
Gyvenimo būdo menas
5
Judesio ir meno terapija
5
Modulis
Kreditai (ECTS)
Rusų kalba ir kultūra:
15:
Rusų kalba
9
Rusų kultūriniai ištekliai
6
Modulis
Kreditai (ECTS)
Pasaulio ekonomika:
15:
Pasaulio ir regionų ekonomika
5
Kultūrinė įvairovė ir komunikacija
5
Krizių valdymas
5

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275