Specialieji klavišai

Klausk studento

Studentas – Kristupas Bačelis

Kontaktai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai profesinės veiklos praktikas gali atlikti įvairiose valstybinėse ir nevyriausybinėse socialines paslaugas teikiančiose įstaigose bei organizacijose. Profesinės veiklos praktikų metu įgyjama profesinė kompetencija savarankiškai arba komandoje atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį socialinių paslaugų organizavimo darbą švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose bei organizacijose. Realioje darbo aplinkoje studentai geba įvertinti kliento socialinius poreikius, nustatyti socialinę problemą, planuoti, teikti konkrečią socialinę paramą klientui ir jo šeimos nariams, atstovauti kliento interesams įvairiose institucijose, analizuoti ir vertinti socialinės paramos proceso rezultatus, koordinuoti socialinių paslaugų  teikimą. Apie 25 procentai studentų įsidarbina praktikos metu ir tęsia darbo karjerą.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentams suteikiamos puikios galimybės išvykti dalinėms studijoms į įvairias užsienio aukštąsias mokyklas ir atlikti profesinės veiklos praktikas  įvairių užsienio šalių socialines paslaugas teikiančiose įstaigose bei organizacijose.

Privalumas: aktuali Europoje

Dėl ekonominių ir demografinių pokyčių Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje socialinio darbo specialistų poreikis didėja. Šiuolaikinėje visuomenėje socialinis darbuotojas gali būti ir socialinės aplinkos tyrėjas, socialinių pokyčių skatintojas bei socialinio gyvenimo vadybininkas. Pasirinkę socialinio darbo studijų programą studentai gilina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gilinasi į asmenybės psichologiją, žmonių elgesį formuojančius veiksnius, įgyja vadybos ir teisės žinių. Studentai išmoksta rinkti informaciją apie visuomenę ir joje kylančias problemas, dirbti socialinį darbą su skirtingomis visuomenės grupėmis.

Karjeros galimybės

Įgiję socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, absolventai gali dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, užimtumo ir krašto apsaugos srityse: neįgaliųjų (suaugusiųjų ir vaikų) dienos centruose ar globos namuose, pensionatuose, vaikų ugdymo įstaigose, savivaldybių socialinių reikalų skyriuose, vaikų ir suaugusiųjų krizių centruose, įvairiose kultūros, socialinėse, kariuomenės daliniuose, pataisos įstaigose ir kt.

Studijų tęstinumas

Absolventai turi teisę antrosios pakopos studijas tęsti įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Vieta studijų krypčių reitinge

2023 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 4 vieta.

Medicinos fakultetas (III rūmai)

Kaunas 44295, Lietuva

Kauno kolegijos administracija
Verslo fakultetas
Technologijų fakultetas

Kaunas 50468, Lietuva

Verslo fakultetas

Kaunas 44240, Lietuva

Menų ir ugdymo fakultetas

Kaunas 44259, Lietuva

Medicinos fakultetas (I rūmai)

Kaunas 44162, Lietuva

Medicinos fakultetas (II rūmai)

Kaunas 44280, Lietuva

Technologijų fakultetas

Kaunas 50387, Lietuva

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • + 370 37 35 23 24
  • + 370 600 50 275