Specialieji klavišai

Pardavimų ir marketingo žinių bei gebėjimų kompleksiškumas / integralumas

Sėkmingo ir šiuolaikinio verslo bruožas – dėmesys pirkėjams ir marketingui, t. y. pardavimų ir marketingo veiklos suliejimas. Marketingas – daugybės žmonių intensyvi veikla, konkuruojant dėl pirkėjų dėmesio ir pinigų. Tai – vertės vartotojui ir įmonei kūrimo procesas. Norint atitikti pirkėjų lūkesčius, reikia efektyviai organizuoti pardavimo procesus, suprasti klientų norus ir poreikius bei sėkmingai valdyti prekių ženklus. Šios studijų programos absolventų patrauklumas ir konkurencingumas darbo rinkoje siejamas su gebėjimu veikti tiek pardavimų, tiek marketingo srityse bei žinių ir įgūdžių integracija profesinėje veikloje.

Modulinės studijos

Studijos vykdomos moduliniu principu, kuriuo užtikrinamas studijų tarptautiškumas, lanksti mokymosi aplinka, stiprinamas studento vaidmuo studijų procese, skatinamas jo savarankiškumas, aktyvumas, atsakomybė už studijų rezultatus. Taip pat integruojamos praktinės  ir savarankiško darbo užduotys, skatinamas gebėjimas dirbti komandoje, vieno semestro praktika atliekama verslo įmonėse. Studijų procesas orientuotas į šias kompetencijas: kompleksinis problemų sprendimas, kūrybiškumas, emocinis intelektas, kritinis mąstymas, sprendimų priėmimas, gebėjimas derėtis, veiksmų koordinavimo su kitais ugdymas.

Paklausa darbo rinkoje

Pardavimų ir marketingo specialistų stygius ir poreikis darbo rinkoje – pastarųjų metų tendencija. Lietuvoje marketingo ir pardavimų srities specialistai patenka į paklausiausių darbuotojų trejetuką. Taip pat pardavimų ir marketingo specialistai ras darbą internetinėje erdvėje veikiančiose įmonėse, kurių skaičius nuolat auga.

Studijų pritaikomumas

Absolventai gali dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse įmonėse, turi įgūdžių ir praktinės patirties, reikalingos pardavimų ir marketingo veiklos organizavimui, gali būti prekės ženklo vadovais, pardavimų vadybininkais, marketingo specialistais tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įmonėse. Specialistų, kurie žino, kaip sukurti patogią internetinę svetainę ir kaip pritraukti vartotojų srautą bei jį paversti mokiu klientu, laukia įvairios įmonės, skaitmeninės rinkodaros bei reklamos agentūros.

Patirtis užsienyje

Studentai gali vykti 1–2 semestrų trukmės studijoms ir / ar praktikai į įvairias užsienio šalis (Suomiją, Prancūziją, Belgiją, Čekiją, Nyderlandus ir kt.).

Studijų tęstinumas

Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose, siekti magistro laipsnio.

Vieta studijų krypčių reitinge

2019–2020 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba, rinkodara

Studijų kryptis: Rinkodara

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Verslo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Pardavimai – vienas svarbiausių verslo išgyvenimo rodiklių. Pardavimas – tai parodymas klientui, kad atnešama nauda yra didesnė už kainą, kurią jis sumokės.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
TARPTAUTINIO VERSLO PAGRINDAI
15:
Tarptautinio verslo aplinka ir teisinis reguliavimas
6
Verslo organizavimo pagrindai
5
Verslumas ir inovacijos
4
TARPTAUTINIO VERSLO KOMUNIKACIJA
15:
Verslo anglų k. I
5
Tarpkultūrinė komunikacija
6
Bendravimo psichologija
4
2 semestras
Kreditai (ECTS)
EKONOMIKA
15:
Mikroekonomika ir makroekonomika
6
Verslo matematika ir statistika
5
Taikomieji tyrimai
4
ORGANIZACIJA IR VADYBA
15:
Marketingas
5
Vadyba
5
Apskaita ir finansai
5
3 semestras
Kreditai (ECTS)
MARKETINGO VALDYMAS
15:
Prekės ženklo valdymas
5
Marketingo planavimas ir organizavimas
5
Vartotojų elgsena
5
PARDAVIMŲ VALDYMAS
15:
Klientų valdymas
5
Derybų valdymas
5
Kainodara
5
4 semestras
Kreditai (ECTS)
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA
30:
Verslo veiklos imitavimas IB
8
Profesinė praktika verslo įmonėje
22
5 semestras
Kreditai (ECTS)
INTEGRUOTOS MARKETINGO KOMUNIKACIJOS
15:
Skaitmeninis marketingas
5
Turinio ir socialinių medijų marketingas
5
Komunikacijos priemonių valdymas
5
ASMENYBĖ IR KARJERA / INOVACIJŲ VADYBA / SKANDINAVŲ KULTŪRA IR KALBA / RYTŲ SLAVŲ KULTŪRA IR RUSŲ KALBA / AZIJOS KULTŪRA IR KINŲ KALBA
15:
Asmenybės psichologija / Pokyčių vadyba / Skandinavų kultūra / Rytų slavų kultūra / Azijos kultūra
4 / 5 / 3 / 3 / 3
Lyderystė / Inovatyvios IT / Danų/švedų/suomių/norvegų kalba / Rusų kalba / Kinų kalba
3 / 5 / 12 / 12 / 12
Karjeros planavimas / Projektų valdymas / – / – / –
4 / 5 / – / – / –
Antroji verslo užsienio kalba / – / – / – / –
4 / – / – / – / –
6 semestras
Kreditai (ECTS)
E.VERSLO ORGANIZAVIMAS
15:
E.marketingas
5
E.verslo teisė
3
E.pardavimai
4
E.verslo platformos ir įrankiai
3
BAIGIAMASIS DARBAS
15:
Baigiamasis projektas
9
Baigiamoji praktika
6

Fizinis aktyvumas 1–4

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • Taikysite integruotas žinias apie pagrindines ekonomikos, vadybos, pardavimų ir marketingo teorijas, principus, modelius profesinėje veikloje.
 • Žinosite pardavimų ir marketingo veiklas reglamentuojančius nacionalinius bei tarptautinės teisės aktus ir vadovausis jais organizuojant socialiai atsakingą verslą.
 • Atrinksite, analizuosite, sisteminsite ir vertinsite kiekybinius ir kokybinius pardavimų ir marketingo duomenis.
 • Vykdysite rinkos ir marketingo tyrimus, taikant pasirinktus metodus, sisteminsite ir vertinsite tyrimų rezultatus.
 • Planuosite, organizuosite, vertinsite pardavimų ir marketingo veiklas, atsižvelgiant į įmonės strateginius tikslus bei globalią verslo aplinką.
 • Pasirinksite ir taikysite IT bei skaitmeninio marketingo įrankius pardavimų procesuose.
 • Stebėsite ir analizuosite verslo aplinką, joje vykstančius pokyčius, pardavimų ir marketingo priemonių inovacijas bei jų taikymo galimybes.
 • Organizuosite ir koordinuosite pardavimus e.erdvėje.
 • Taikysite žmogiškųjų išteklių vadybos principus ir metodus pardavimų ir marketingo veiklose.
 • Taikysite verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos, socialiai atsakingo verslo principus, bendraujant ir bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis grupėmis.
 • Taikysite kliento vertės kūrimo principus, demonstruosite kultūrinį jautrumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, atsižvelgiant į daugiakultūrinės aplinkos ypatumus.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Pardavimai ir marketingas
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Nuomonės

Tomas Baltramonaitis

Absolventas

Roma Šileikaitė

Absolventė

Informacija

Rodyti naujienas iš

N
Stojančiųjų pasirinkimai: Kauno kolegija lyderiauja
2019 22 liepos

Stojančiųjų pasirinkimai: Kauno kolegija lyderiauja

Šį pirmadienį, liepos 22 dieną, baigiasi prašymų priimti studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose registravimas. Apžvelgus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organ...
N
Kauno kolegijos Verslo fakultetas – apie studijų ir verslo partnerystę
2019 06 birželio

Kauno kolegijos Verslo fakultetas – apie studijų ir verslo partnerystę

„Verslo sėkmė yra siekiama planingu, derybų įgūdžių ir drąsos reikalaujančiu darbu. Nuolatinė ir netgi žaibiška šių dienų verslo pasaulio kaita atveria naujas galimybes plėstis, daug...
N
Kolegijos studentai kuria receptus žinomai Lietuvos įmonei
2017 16 lapkričio

Kolegijos studentai kuria receptus žinomai Lietuvos įmonei

Televizijos ekranuose dar visai neseniai transliuota reklama, kurioje pasaulyje populiaraus gazuoto gėrimo receptūrą tobulina ne brandūs specialistai, o pagrindiniai produkto vartotojai – jaunim...
N
Gera žinia studentams: sukurkite produktą įmonei „Mantinga“
2017 08 lapkričio

Gera žinia studentams: sukurkite produktą įmonei „Mantinga“

Gerai žinoma Lietuvos įmonė patikėjo Kauno kolegijos studentų kūrybiškumu ir rengia būtent studentams skirtą projektą. Uždaroji akcinė bendrovė „Mantinga“ kartu su Kauno kolegija lapk...

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35