Specialieji klavišai

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Daniją arba Portugaliją.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti kultūros centruose, laisvalaikio ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose kultūros įstaigose, kurti savo verslą.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vilniaus dailės akademijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Verslo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kultūrinės veiklos organizavimas apima kultūrinių veiklų planavimą, valdymą ir realizavimą.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Darnusis vystymasis
3
Informacinės technologijos
6
Socialinė psichologija
3
Ekonomika
6
Kultūros istorija
6
Kultūros politika
3
Vadybos pagrindai
3
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesijos lietuvių kalba
3
Užsienio kalba (anglų)
3
Marketingas
6
Teisės pagrindai ir intelektinės nuosavybės teisės
4
Strateginis kultūros organizacijų valdymas
5
Renginių organizavimas
5
Pažintinė praktika
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Apskaita ir finansai
6
Verslo etika ir dalykinė komunikacija
3
Kūrybinės industrijos
4
Scenos kalba ir judesys
4
Inovacijų vadyba ir lyderystė
4
Profesijos užsienio kalba (anglų)
6
Įmonių ekonomika
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Žmogiškųjų išteklių valdymas
6
Sociokultūrinės veiklos organizavimas
6
Taikomųjų tyrimų metodologija
3
Tiriamasis darbas
3
Kultūrinis turizmas
3
Vadybinės veiklos praktika
6
Dokumentų valdymas / Verslo komunikacija (anglų k.) / E-verslas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Ryšių su visuomene pagrindai
3
Reklamos įvadas
3
Etnokultūros pagrindai
3
Kultūros projektų valdymas
6
Medijų pagrindai
3
Projektinės veiklos praktika
9
Dailės ir žaidimų terapija / Psichologinė saviugda / Fotografijos pagrindai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Tarpkultūrinė komunikacija
3
Filosofijos įvadas
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
12
Baigiamasis darbas
9
Estetika / II užsienio kalba (prancūzų) / II užsienio kalba (vokiečių)
3

Fizinis aktyvumas 1–4

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • numatyti kultūrinės ir laisvalaikio veiklos perspektyvas;
 • užtikrinti kultūrinės ir laisvalaikio veiklos kokybę, reklamuoti ir platinti kultūros bei laisvalaikio produktus;
 • rengti kultūrinės ir laisvalaikio veiklos projektus, organizuoti institucijos vidinę ir išorinę kultūrinę bei laisvalaikio veiklą;
 • valdyti ir kontroliuoti turimus žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Kultūrinės veiklos organizavimas
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35