Specialieji klavišai

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Daniją arba Portugaliją.

Privalumas: atitikimas darbo rinkos poreikiams

 • Studijų programoje dirba specialistai, turintys patirtį kultūros ir laisvalaikio versle
 • Studijų procese taikomi inovatyvūs studijų metodai
 • Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti kultūros centruose, laisvalaikio ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose kultūros įstaigose, kurti savo verslą.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, siekti magistro laipsnio.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metų)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Verslo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kultūrinės veiklos organizavimas apima kultūrinių veiklų planavimą, valdymą ir realizavimą.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Darnusis vystymasis
3
Informacinės technologijos
6
Socialinė psichologija
3
Ekonomika
6
Vadybos pagrindai
3
Kultūros istorija
6
Kultūros politika
3
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesijos lietuvių kalba
3
Užsienio kalba (anglų)
3
Marketingas
6
Teisės pagrindai ir intelektinės nuosavybės teisės
4
Strateginis kultūros organizacijų valdymas
5
Renginių organizavimas
6
Pažintinė praktika
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Apskaita ir finansai
6
Verslo etika ir dalykinė komunikacija
3
Kūrybinės industrijos
4
Scenos kalba ir judesys
4
Inovacijų vadyba ir lyderystė
4
Profesijos užsienio kalba (anglų)
6
Laisvalaikio organizavimo formos
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Žmogiškųjų išteklių valdymas
6
Sociokultūrinės veiklos organizavimas
6
Taikomųjų tyrimų metodologija
3
Tiriamasis darbas
3
Kultūrinis turizmas
3
Vadybinės veiklos praktika
6
Dokumentų valdymas / Verslo komunikacija (anglų k.) / E-verslas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Ryšių su visuomene pagrindai
3
Reklamos įvadas
3
Etnokultūros pagrindai
3
Kultūros ir laisvalaikio projektų valdymas
6
Medijų pagrindai
3
Projektinės veiklos praktika
9
Dailės ir žaidimų terapija / Psichologinė saviugda / Fotografijos pagrindai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Tarpkultūrinė komunikacija
3
Filosofijos įvadas
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
12
Baigiamasis darbas
9
Estetika / II užsienio kalba (prancūzų) / II užsienio kalba (vokiečių)
3

Fizinis aktyvumas 1–4

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • Žinosite pagrindines ekonomikos, vadybos ir marketingo teorijas bei teisinių verslo reglamentavimo principus bei taikysite šias žinias kuriant kultūros ir laisvalaikio organizaciją bei organizuojant jos veiklą.
 • Taikysite kultūros ir laisvalaikio vadybos žinias racionaliems kultūros ir laisvalaikio srities valdymo sprendimams įgyvendinti.
 • Planuosite, organizuosite, vykdysite ir vertinsite kultūros ir laisvalaikio organizacijos veiklą savarankiškai pasirenkant valdymo metodus ir priemones.
 • Organizuosite renginius, rengsite ir valdysite kultūros bei laisvalaikio projektus.
 • Bendrausite ir bendradarbiausite su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių partneriais daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.
 • Atsakingai vertinsite savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumo principais.
 • Vertinsite kultūros ir laisvalaikio verslo aplinką, kultūrinės ir laisvalaikio veiklos kokybę, analizuosite kitų tyrėjų atliktus taikomuosius kultūrinės ir laisvalaikio veiklos tyrimus, interpretuosite gautus duomenis.
 • Savo asmeninėje profesinėje veikloje vadovausitės moralinės ir socialinės atsakomybės principais bei taisyklėmis.
 • Savarankiškai tobulinsite ir kritiškai vertinsite asmenines kompetencijas bei profesinę kvalifikaciją taikant Lietuvos ir tarptautinę patirtį kultūrinės ir laisvalaikio veiklos vadybos srityje.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Kultūros ir laisvalaikio vadyba
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35