Specialieji klavišai

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti kultūros centruose, laisvalaikio ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose kultūros įstaigose, kurti savo verslą.

Privalumas: atitikimas darbo rinkos poreikiams

• Studijų programoje dirba specialistai, turintys patirtį kultūros ir laisvalaikio versle • Studijų procese taikomi inovatyvūs studijų metodai • Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Daniją arba Portugaliją.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, siekti magistro laipsnio.

Vieta studijų krypčių reitinge

2019–2020 metų kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 2 vieta.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4,5 metų)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Verslo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kultūrinės veiklos organizavimas apima kultūrinių veiklų planavimą, valdymą ir realizavimą.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
DALYKINIS BENDRAVIMAS
15:
Profesijos anglų kalba I
6
Dokumentų valdymo pagrindai
3
Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas
3
Bendravimo psichologija
3
KULTŪROS ISTORIJA IR POLITIKA
15:
Kultūros istorija ir filosofija
6
Kultūros politika
6
Teisės pagrindai ir intelektinės nuosavybės teisė
3
2 semestras
Kreditai (ECTS)
ORGANIZACIJA IR VADYBA
15:
Vadyba
6
Marketingas
3
Apskaita ir mokesčiai
6
EKONOMIKA
15:
Mikroekonomika ir makroekonomika
6
Taikomoji matematika ir statistika
6
Taikomųjų tyrimų pagrindai
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
LAISVALAIKIO RENGINIŲ VADYBA
15:
Renginių organizavimas
5
Kūrybinės industrijos
4
Scenos kalba ir judesys
3
Profesijos anglų kalba II
3
Profesinės veiklos praktika laisvalaikio organizacijoje
15
4 semestras
Kreditai (ECTS)
KULTŪROS PROJEKTŲ VADYBA
15:
Kultūros projektų valdymas
6
Sociokultūrinės veiklos organizavimas
6
Kultūrinis turizmas ir etnokultūra
3
Profesinės veiklos praktika kultūros organizacijoje
15
5 semestras
Kreditai (ECTS)
KULTŪROS IR LAISVALAIKIO ORGANIZACIJOS VALDYMAS
15:
Strateginis kultūros ir laisvalaikio organizacijų valdymas
6
Žmonių išteklių vadyba
5
Inovacijų vadyba ir lyderystė
4
KULTŪROS INDUSTRIJOS
15:
Teatro ir kino industrijos
5
Muzikos industrija
5
Antroji užsienio kalba
5
6 semestras
Kreditai (ECTS)
KOMUNIKACIJA IR MEDIJOS ĮRANKIAI
15:
Ryšiai su visuomene
4
Reklamos planavimas ir organizavimas
4
Medijos ir jų technologijos
4
Viešojo pristatymo menas
3
Baigiamasis darbas
15:
Baigiamoji praktika
6
Baigiamasis projektas
9

Fizinis aktyvumas 1–4

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • Žinosite pagrindines ekonomikos, vadybos ir marketingo teorijas bei teisinių verslo reglamentavimo principus bei taikysite šias žinias kuriant kultūros ir laisvalaikio organizaciją bei organizuojant jos veiklą.
 • Taikysite kultūros ir laisvalaikio vadybos žinias racionaliems kultūros ir laisvalaikio srities valdymo sprendimams įgyvendinti.
 • Planuosite, organizuosite, vykdysite ir vertinsite kultūros ir laisvalaikio organizacijos veiklą savarankiškai pasirenkant valdymo metodus ir priemones.
 • Organizuosite renginius, rengsite ir valdysite kultūros bei laisvalaikio projektus.
 • Bendrausite ir bendradarbiausite su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių partneriais daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.
 • Atsakingai vertinsite savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumo principais.
 • Vertinsite kultūros ir laisvalaikio verslo aplinką, kultūrinės ir laisvalaikio veiklos kokybę, analizuosite kitų tyrėjų atliktus taikomuosius kultūrinės ir laisvalaikio veiklos tyrimus, interpretuosite gautus duomenis.
 • Savo asmeninėje profesinėje veikloje vadovausitės moralinės ir socialinės atsakomybės principais bei taisyklėmis.
 • Savarankiškai tobulinsite ir kritiškai vertinsite asmenines kompetencijas bei profesinę kvalifikaciją taikant Lietuvos ir tarptautinę patirtį kultūrinės ir laisvalaikio veiklos vadybos srityje.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Kultūros ir laisvalaikio vadyba
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija, arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Nuomonės

Rokas Rimeikis

Studentas

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
 • Raštinė: (8 37) 35 23 24
 • Faksas: (8 37) 75 11 35